ГДЗ до підручника «Алгебра» В.Р. Кравчука. 7 клас

Рівень Б

964. а) 6х + 5у = -7; 2х - 3у = 7 і 4х + y = 0.

Якщо система цих трьох рівнянь буде мати розв’язок, то графіки проходитимуть через одну й ту саму точку.

Графіки рівнянь 6х + 5у = -7; 2х - 3у = 7 і 4х + у = 0 проходять через одну й ту саму точку.

Якщо -а + 2 = 0; -а = -2; а = 2, то система мас безліч розв’язків; якщо а ≠ 2, то система має один розв’язок.

Відповідь: якщо а = 2 — безліч розв’язків; якщо а ≠ 2 — один розв’язок.

967. а = bcd; а + b = cd; а + b + с = d; a + b + c + d = 1. Для того, щоб знайти числа а, b, с і d, для яких є правильною кожна з рівностей, потрібно розв’язати систему:

Вправи для повторення

969. Нехай ширина ділянки х м, тоді довжина (х + 12) м. Периметр ділянки (х + х + 12) • 2 м, що за умовою дорівнює 104 м. Отже, (2х + 12) • 2 = 104; 2х + 12 = 52; 2х = 52 - 12; 2х = 40; х = 20м — ширина ділянки; 20 + 12 = 32 м — довжина ділянки.

Відповідь: 20 м; 32 м.

970. Нехай сестрі х років, тоді брату — 2х років. 5 років тому сестрі було (х - 5) років, а брату — (2х - 5) років і він був старший від сестри на 7 років. Складаємо рівняння:

х - 5 = 2х - 5 - 7;

х - 2х = 5 - 5 - 7;

-х = -7;

х = 7;

2х = 2 • 7 = 14.

Відповідь: 14 і 7 років.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.