ГДЗ до підручника «Алгебра» О.С. Істера. 7 клас

Розділ 1. Цілі вирази

§ 1. Вирази зі змінними. Цілі раціональні вирази. Числове значення виразу

Завдання 1-10

Завдання 11-20

Завдання 21-30

§ 2. Тотожні вирази. Тотожність. Тотожне перетворення виразу. Доведення тотожності

Завдання 31-40

Завдання 41-50

Завдання 51-61

§ 3. Степінь з натуральним показником

Завдання 62-70

Завдання 71-80

Завдання 81-94

§ 4. Властивості степеня з натуральним показником

Завдання 95-100

Завдання 101-110

Завдання 111-120

Завдання 121-130

Завдання 131-139

§ 5. Одночлен. Стандартний вигляд одночлена

Завдання 141-150

Завдання 151-156

§ 6. Множення одночленів. Піднесення одночленів до степеня

Завдання 157-170

Завдання 171-180

Завдання 181-185

Домашня самостійна робота № 1

Завдання для перевірки знань до §§ 1-6

§ 7. Многочлен. Подібні члени многочлена та їх зведення. Степінь многочлена

Завдання 186-200

Завдання 201-210

Завдання 211-216

Завдання 217-230

Завдання 231-240

Завдання 241-250

Завдання 251-257

§ 9. Множення одночлена на многочлен

Завдання 258-270

Завдання 271-280

Завдання 281-290

Завдання 291-296

§ 10. Розкладання многочленів на множники способом винесення спільного множника за дужки

Завдання 297-310

Завдання 311-320

Завдання 321-330

Завдання 331-337

§ 11. Множення многочлена на многочлен

Завдання 339-350

Завдання 351-360

Завдання 361-370

Завдання 371-380

Завдання 381-390

§ 12. Розкладання многочленів на множники способом групування

Завдання 391-400

Завдання 401-410

Завдання 411-416

Домашня самостійна робота № 2

Завдання для перевірки знань до §§ 7-12

§ 13. Квадрат суми і квадрат різниці

Завдання 417-430

Завдання 431-440

Завдання 441-449

Завдання 451-461

§ 14. Розкладання многочленів на множники за допомогою формул квадрата суми і квадрата різниці

Завдання 462-470

Завдання 471-480

Завдання 481-490

§ 15. Множення різниці двох виразів на їх суму

Завдання 491-500

Завдання 501-510

Завдання 511-520

§ 16. Розкладання на множники різниці квадратів двох виразів

Завдання 521-530

Завдання 531-540

Завдання 541-548

§ 17. Сума і різниця кубів

Завдання 549-560

Завдання 561-570

Завдання 571-575

§ 18. Застосування кількох способів розкладання многочленів на множники

Завдання 576-590

Завдання 591-600

Завдання 601-610

Завдання 611-616

Домашня самостійна робота № 3

Завдання для перевірки знань до §§ 13-18

Вправи для повторения розділу 1. Цілі вирази

Завдання 617-630

Завдання 631-640

Завдання 641-650

Завдання 651-660

Завдання 661-670

Завдання 671-680

Завдання 681-690

Завдання 691-700

Завдання 701-707

Розділ 2. Функції

§ 19. Функція. Область визначення і область значення функції. Способи задания функцій

Завдання 708-720

Завдання 721-730

Завдання 731-740

Завдання 742-745

§ 20. Графік функції. Графічний спосіб задания функції

Завдання 746-760

Завдання 761-768

§ 21. Лінійна функція, її графік та властивості

Завдання 769-780

Завдання 781-790

Завдання 791-800

Завдання 801-810

Завдання 811-818

Домашня самостійна робота № 4

Завдання для перевірки знань до §§ 19-21

Вправи для повторення розділу 2. Функції

Завдання 819-830

Розділ 3. Лінійні рівняння та їх системи

§ 22. Загальні відомості про рівняння

Завдання 831-840

Завдання 841-847

§ 23. Лінійне рівняння з однією змінною

Завдання 848-860

Завдання 861-870

Завдання 871-880

Завдання 881-891

§ 24. Розв’язування задач за допомогою лінійних рівнянь. Рівняння як математична модель задачі

Завдання 892-900

Завдання 901-910

Завдання 911-920

Завдання 921-930

Завдання 931-943

§ 25. Лінійне рівняння з двома змінними

Завдання 944-950

Завдання 951-960

Завдання 961-973

§ 26. Графік лінійного рівняння з двома змінними

Завдання 974-980

Завдання 981-990

Завдання 991-1000

§ 27. Система двох лінійних рівнянь з двома змінними та її розв’язок

Завдання 1001-1010

Завдання 1011-1020

Завдання 1021-1028

§ 28. Розв’язування систем двох лінійних рівнянь з вдома змінними способом підстановки

Завдання 1029-1040

Завдання 1041-1053

§ 29. Розв’язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними способом додавання

Завдання 1054-1060

Завдання 1061-1070

Завдання 1071-1078

§ 30. Розв’язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь

Завдання 1079-1090

Завдання 1091-1100

Завдання 1101-1115

Домашня самостійна робота № 5

Завдання для перевірки до §§ 22-30

Вправи для повторення розділу 3. Лінійні рівняння та їх системи

Завдання 1116-1120

Завдання 1121-1130

Завдання 1131-1140

Завдання 1141-1150

Завдання 1151-1160

Завдання 1161-1170

Завдання 1171-1177

Завдання для перевірки знань за курс алгебри 7 класу

Задачі підвищеної складності

Завдання 1178-1190

Завдання 1191-1200

Завдання 1201-1210

Завдання 1211-1220

Завдання 1221-1230

Завдання 1231-1240

Завдання 1242-1252