ГДЗ до підручника «Фізика» В.Г. Бар’яхтара. 8 клас

§ 39. Електричний струм у газах

Контрольні запитання (стор. 211)

1. За звичайних умов газ практично не містить вільних заряджених частинок, тому не проводить електричного струму.

2. Газ, який містить позитивні, негативні йони та вільні електрони, називають йонізованим.

3. Процес утворення позитивних і негативних йонів та вільних електронів з молекул (атомів) газу називають йонізацією.

4. Газовий розряд, який відбувається тільки за наявності зовнішнього іонізатора, називають несамостійним газовим розрядом.

5. Після закінчення дії іонізатора несамостійний газовий розряд швидко припиняється, тому що у процесі теплового руху електронів і позитивних йонів може відбутися рекомбінація — об’єднання їх у нейтральну молекулу (атом).

6. Газовий розряд, який відбувається без дії зовнішнього іонізатора, називають самостійним газовим розрядом.

7. Вільний електрон, прискорений електричним полем, зіткнувшись із нейтральним атомом або молекулою, може вибити з них електрон, таким чином утворюються позитивний йон і ще один електрон. Послідовність таких зіткнень приводить до створення електронної лавини.

8. Самостійний газовий розряд підтримується за рахунок емісії електронів з поверхні катода.

Вправа 39

1. Нейтральні частинки рухаються хаотично.

2. В разі охолодження газів число йонів швидко зменшується (процес рекомбінації), і газ знову стає діелектриком.

3. При електролітичній дисоціації не виникає вільних електронів, для її протікання не потрібен іонізатор.

4. Носіями електричних зарядів в металах є тільки вільні електрони, а в електролітах і газах — йони. Процес утворення йонів: в електролітах — електролітична дисоціація, в газах — йонізація.

6.

Фізичні величини, які характеризують

певну речовину

певне фізичне тіло

певний фізичний процес

густина

маса

час

питома теплоємність

об’єм

швидкість

температура кипіння

температура

сила

питомий опір

вага

тиск

електрохімічний еквівалент

електричний заряд

зміна температури

Підручник можна знайти тут (Укр. мова. 2021).


Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.