ГДЗ до підручника «Фізика» В.Г. Бар’яхтара. 8 клас

§ 38. Застосування електролізу

Контрольні запитання (стор. 207)

1. Електроліз широко застосовують у промисловості. За допомогою електролізу із солей та оксидів одержують багато металів, а також очищують їх. За допомогою електролізу можна наносити тонкий шар металу па поверхню виробу, можна здійснити полірування поверхні анода; кислотних і лужних акумуляторів тощо.

2. Щоб одержати алюміній, як електроліт використовують алюміній оксид (Аl2О3) за температури 950 °C. Розчин поміщають у спеціальні електролітичні ванни; катодом зазвичай слугують дно та стінки ванни, викладені графітом, а анодом — занурені в електроліт вугільні блоки. Під час проходження струму через електроліт на катоді виділяється алюміній.

3. Наприклад, для очищення міді у ванну з розчином Купрум(II) сульфату (CuSO4) занурюють два електроди. Анодом слугує товста пластинка неочищеної міді, а катодом — тонка пластинка чистої міді. У розчині купрум(ІІ) сульфат розкладається на катіони Купруму (Сu2+) та сульфат-аніони (SO2-4). Сульфат-аніони рухаються до анода та поступово розчиняють його. А катіони Купруму прямують до катода й осідають на ньому. У результаті чиста мідь переноситься з анода на катод, а домішки осідають на дні або залишаються в розчині.

4. За допомогою електролізу можна наносити тонкий шар металу на поверхню виробу — робити сріблення, золочення, нікелювання, хромування тощо. Такий шар може захищати від корозії, збільшувати міцність виробу або просто ставати його прикрасою.

5. Гальваностегія — електролітичний спосіб покриття виробу топким шаром металів. Гальванопластика — це отримання за допомогою електролізу точних копій рельєфних виробів.

Вправа 38

1. 1) Основні складові кола: джерело електричного струму, амперметр, ключ, електролітична ванна з розчином AgNO3, два електроди.

2) Катод («-») — ліворуч, анод («+») — праворуч.

3) Срібло виділяється на катоді.

4) За показами амперметра І = 1,4 А.

2.

3.

4.

5. Провідники: мідь, морська вода, золото, ртуть.

Діелектрики: дистильована вода, повітря, гума, порцеляна.

Підручник можна знайти тут (Укр. мова. 2021).