ГДЗ до підручника «Фізика» В.Г. Бар’яхтара. 8 клас

§ 37. Електричний струм в електролітах

Контрольні запитання (стор. 203)

1. Розпад речовин на йони внаслідок дії полярних молекул розчинника називають електролітичною дисоціацією.

2. Електроліти — це тверді або рідкі речовини, які мають йонну провідність.

3. Електричний струм в електролітах являє собою напрямлений рух позитивних і негативних йонів.

4. Під час проходження струму через водний розчин купрум(ІІ) хлориду вільні позитивні йони Купруму (Сu2+) прямують до катода, а вільні негативні йони Хлору (Сl-) — до анода. Досягши катода, катіони Купруму отримують з його поверхні електрони, тобто відбувається хімічна реакція відношення, і катіони Купруму перетворюються на нейтральні атоми; на поверхні катодів осідає мідь. Аніони Хлору, досягши поверхні анода, віддають йому електрони — відбувається хімічна реакція окиснення; на аноді виділяється хлор.

5. Перший закон Фарадея: маса речовини, яка виділяється на електроді, прямо пропорційна заряду, який пройшов через електроліт: m = k • q, де m — маса речовини, k — електрохімічний еквівалент, q — значення електричного заряду.

6. Електрохімічний еквівалент чисельно дорівнює масі певної речовини, яка виділяється на електродах внаслідок проходження через електроліт заряду 1 Кл.

Вправа 37

2. Дистильована вода — діелектрик, адже в ній майже немає вільних заряджених частинок. У водопровідній, річковій або морській воді є багато домішок, які можуть розпадатися на йони. Така вода проводить електричний струм.

3. Кухонна сіль має йонну кристалічну ґратку, тому під дією полярних молекул води розпадається на йони, і розчин солі у воді проводить електричний струм. Молекули цукру на йони не розпадаються, тому розчин цукру у воді не проводить електричний струм.

4.

5.

6.

7.

Підручник можна знайти тут (Укр. мова. 2021).


Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.