ГДЗ до підручника «Фізика» В.Г. Бар’яхтара. 8 клас

Лабораторна робота № 4. Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників

Мета: експериментально перевірити, що в разі послідовного з’єднання двох провідників справджується співвідношення I = І1 = І2, U = U1 + U2, R = R1 + R2.

Обладнання: джерело струму, вольтметр, амперметр, ключ, два резистори, з’єднувальні проводи.

Хід роботи:

1. Визначити ціну поділки вимірювальних приладів:

2. Скласти електричне коло за схемою:

Дослід 1. Порівняння сили струму в різних ділянках кола, яке містить послідовне з’єднання провідників.

2. Результати вимірювань занести до таблиці:

І1, А

І2, А

І, А

Висновок

0,6

0,6

0,6

I = I1 = I2

Дослід 2. Порівняння загальної напруги на ділянці кола, яка складається з послідовно з’єднаних резисторів, і суми напруг на окремих резисторах.

1. Виміряти напругу, підключаючи вольтметр відповідно до схем а), б), в):

2. Результати вимірювань занести до таблиці:

U1, B

U2, В

U, В

(U1 + U2), B

Висновок

1,2

2,4

3,6

3,6

U = U1 + U2

Опрацювання результатів експерименту:

1. За результатами дослідів 1 і 2 обчислити опір першого резистора (R1), другого резистора (R2) та опір ділянки кола, яка містить обидва резистори (R).

3. Результати обчислень занести до таблиці:

R1, Ом

R2, Ом

R, Ом

(R1 + R2), Ом

Висновок

2

4

6

6

R = R1 + R2

Висновок: на основі експерименту підтвердили, що в разі послідовного з’єднання провідників співвідношення I = I1 + I2, U = U1 + U2, R = R1 + R2 справджуються.

Творче завдання

План проведення експерименту, за допомогою якого можна визначити опір резистора (R2).

1. Скласти електричне поле за схемою та виміряти напругу U1 на резисторі R1.

3. Скласти електричне коло за схемою та виміряти напругу U2 на резисторі R2.

Завдання «із зірочкою»:

Визначити для досліду 2:

Підручник можна знайти тут (Укр. мова. 2021).


Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.