ГДЗ до підручника «Фізика» В.Г. Бар’яхтара. 8 клас

§ 23. Електричний струм. Електрична провідність матеріалів

Контрольні запитання (стор. 126)

1. Електричний струм — це напрямлений рух заряджених частинок.

2. Для виникнення і існування електричного струму необхідна наявність вільних заряджених частинок та електричного поля, дія якого створює й підтримує їх напрямлений рух.

3. Провідники — речовини та матеріали, які добре проводять електричний струм. Це метали (як у твердому, так і в рідкому станах), графіт, водні розчини солей, кислот, лугів. Діелектрики — речовини та матеріали, які погано проводять електричний струм. Наприклад, ебоніт, порцеляна, гума, скло, дистильована вода, гас, спирт, кисень, водень, вуглекислий газ. Напівпровідники — германій, силіцій, Арсен.

4. Висока електрична провідність металів пояснюється наявністю в них великої кількості вільних заряджених частинок.

5. Проводи, якими підводять електричний струм від електростанцій до споживачів, виготовляють із металів — хороших провідників. На опорах проводи розташовують на ізоляторах, — це запобігає стіканню електричного заряду в землю.

Вправа 23

1. Провідники: мідний дріт, залізний стрижень, вольфрамовий волосок розжарювання електричної лампи. Діелектрики: гумові рукавички, порцеляновий запобіжник, ебонітова паличка.

2. Матеріал для виготовлення корпусів розеток і вимикачів повинен бути діелектриком.

3. Зарядити електроскоп у приміщенні з дуже великою вологістю повітря важко, тому що вологе повітря проводить електричний струм.

4. В досліді кондуктори електрометрів з’єднували металевим стрижнем, тому що він є провідником і електрони можуть переходити по стрижню із зарядженого електрометра на незаряджений. Стрижень закріплений па пластмасовій ручці, тому що пластмаса — це діелектрик, і заряд не перетікає па руку людини. Якщо замість металевого стрижня скористатися пластмасовим, то другий електрометр залишиться незарядженим, бо пластмаса — діелектрик.

5. Якщо в провіднику немає струму, то вільні заряджені частинки рухаються хаотично.

7. 1) Металеві пластини А і Б знаходяться в електричному полі негативно зарядженої ебонітової палички. Тому пластина Б набуде позитивного заряду, а пластина А — негативного.

2) а) Якщо пластини роз’єднати, не прибираючи палички, то вопи залишаться зарядженими, бо знаходяться в електричному полі негативно зарядженої ебонітової палички.

б) Якщо спочатку прибрати наелектризовану ебонітову паличку, а потім роз’єднати пластини, то будуть незарядженими.

Підручник можна знайти тут (Укр. мова. 2021).


Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.