ГДЗ до підручника «Фізика» В.Г. Бар’яхтара. 8 клас

Розділ II. Електричні явища. Електричний струм

§ 19. Електричний заряд та електромагнітна взаємодія

Контрольні запитання (стор. 105)

1. Електричний заряд — це фізична величина, яка характеризує властивість частинок і тіл вступати в електромагнітну взаємодію.

2. Одиниця електричного заряду в СІ — кулон [q] = 1 Кл.

3. Існують два роди електричних зарядів — позитивні і негативні.

4. Електричний заряд такого роду, як заряд, отриманий на ебонітової паличці, потертій об вовну, прийнято називати негативним, а такого роду, як заряд, отриманий на паличці зі скла, потертій об шовк, — позитивним.

5. Тіла, що мають заряди одного знака, відштовхуються; тіла, що мають заряд протилежних знаків, — притягуються.

6. Атом складається з електронів, протонів та нейтронів.

7. Носієм найменшого негативного заряду є електрон. Цей заряд позначають символом е, а значення записують так: е = -1,6 • 10-19 Кл. Носієм найменшого позитивного заряду є протон. Заряд протона за модулем дорівнює заряду електрона: qp = +1,6 • 10-19 Кл.

9. Електричний заряд є дискретним, тобто електричні заряди фізичних тіл є кратними певному найменшому (елементарному) заряду.

Вправа 19

1. Кулька 1 відштовхується від позитивно зарядженого тіла, отже, вона має позитивний заряд (заряди одного знака відштовхуються); кулька 2 притягується до позитивно зарядженого тіла, отже, вона має негативний заряд (заряди протилежних знаків притягуються).

2. Електричний заряд, отриманий на ебонітовій паличці, потертій об шматок вовни, є негативним. Тому, якщо заряджена паперова кулька буде притягуватись до ебонітової палички, то вона має позитивний заряд, а якщо відштовхуватися, то негативний.

3. Атом, ядро якого має 12 протонів, має також 12 електронів (атоми є нейтральними). У випадку, коли атом утратив 2 електрони, в атомі залишилось 10 електронів.

4.

6.

Підручник можна знайти тут (Укр. мова. 2021).