ГДЗ до підручника «Фізика» В.Г. Бар’яхтара. 8 клас

§ 15. Теплота згоряння палива. Коефіцієнт корисної дії нагрівника

Контрольні запитання (стор. 77)

1. Паливом можуть бути як природні речовини — кам’яне вугілля, нафта, торф, дрова, природний газ, так і спеціально одержані людиною — гас, бензин, порох, деревне вугілля, етиловий спирт тощо.

2. Поставимо на ліву шальку терезів спиртівку, наповнену спиртом. Над спиртівкою підвісимо металеву банку з водою, перед тим вимірявши температуру води. Після зрівноваження терезів покладемо па ліву шальку важок масою 1 г. Рівновага терезів порушиться, запалимо спиртівку. Коли згорить 1 г спирту — рівновага терезів відновиться. Погасимо спиртівку і виміряємо температуру води. Повторимо дослід, узявши спиртівку, наповнену гасом, і переконаємося, що в цьому випадку вода нагріється більше. Це означає, що під час згоряння 1 г гасу виділилося більше енергії, ніж під час згоряння 1 г спирту.

3. Питома теплота згоряння палива є характеристикою теплотворної здатності палива й вимірюється в джоулях на кілограм (Дж/кг).

4. Кількість теплоти, що виділяється під час повного згоряння палива, обчислюють за формулою Q = q • m, де q — питома теплота згоряння палива, m — маса тіла.

5. Коефіцієнт корисної дії нагрівника — це фізична величина, яка характеризує ефективність нагрівника й дорівнює відношенню корисно спожитої теплоти до всієї теплоти, яка може бути виділена під час повного згоряння палива.

Вправа 15

1. Коли спалахує така сама маса пороху, як і маса сірника, можна серйозно постраждати, тому що порох згоряє набагато швидше.

2.

4.

5.

Оскільки температура кипіння води 100 °С, вода буде мати саме таку температуру, а частина енергії, яка виділяється при згорянні природного газу, піде ще на перетворення води на пару.

Відповідь: t2 = 100 °С, частина води перетвориться на пару.

6. Під час спалювання сирих дров виділяється менша кількість теплоти, ніж під час спалювання такої самої маси сухих дров, тому що частина енергії, яка виділяється при згорянні, іде на випаровування рідини, що міститься в сирих дровах.

7. 1 — Б, 2 — В, 3 — Г, 4 — Д.

Підручник можна знайти тут (Укр. мова. 2021).


Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.