ГДЗ до підручника «Фізика» В.Г. Бар’яхтара. 7 клас

Лабораторна робота № 12

Тема. Визначення ККД похилої площини

Мета: переконатися на досліді, що корисна робота, виконана за допомогою

похилої площини, менша від повної роботи; визначити ККД похилої площини.

Обладнання: мірна стрічка; динамометр; три тягарці однакової маси; дерев’яна лінійка; штатив із муфтою та лапкою; дерев’яний брусок.

ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ

Підготовка до експерименту

1. Перед тим як виконувати роботу, згадайте відповіді на такі запитання.

1) Які види простих механізмів ви знаєте? (Важіль, похила площина, блок)

2) Як визначити коефіцієнт корисної дії? (ККД похилої площини розраховується за формулою:

де m — маса тіла, g — гравітаційна стала, h — висота на яку требі підняти тіло, F — сила яка використовується при застосування похилої площини, l — довжина похилої площини.)

3) Чому ККД будь-якого механізму завжди менший від 100 %? (Тому що корисна робота завжди менша, ніж виконана).

2. Визначте ціни поділок шкал вимірювальних приладів.

3. Зберіть експериментальну установку, як показано на рисунку.

Експеримент

Суворо дотримуйтесь інструкції з безпеки (див. форзац підручника).

Результати вимірювань відразу заносьте до таблиці.

1. Виміряйте за допомогою мірної стрічки довжину l і висоту h похилої площини.

2. Визначте за допомогою динамометра вагу P1 бруска.

3. Покладіть брусок на похилу площину і за допомогою динамометра рівномірно пересувайте його площиною в гору. Виміряйте силу тяги F1, що діє на брусок з боку динамометра.

4. Визначте за допомогою динамометра вагу одного тягарця.

5. Не змінюючи кута нахилу площини, повторіть дослід (див. п. 3) ще тричі, розмістивши на бруску спочатку один, потім два, а потім три тягарці.

Зверніть увагу! У кожному з цих дослідів, щоб знайти вагу тіла, слід до ваги бруска додати вагу тягарця (тягарців).

Опрацювання результатів експерименту

1. Для кожного досліду обчисліть:

1) повну роботу (Аповна = Fl);

2) корисну роботу (А = Ph, де Р — вага тіла);

3) виграш у силі, який дає похила площина

4) ККД похилої площини

2. Результати обчислень занесіть до таблиці.

Аналіз експерименту та його результатів

1) Для кожного досліду порівняйте значення сили (F) зі значенням ваги тіла (Р) і зробіть висновок про виграш у силі, який дає похила площина.

2) Порівняйте одержані значення ККД і зробіть висновок, чи залежить ККД від ваги тіла, яке піднімають похилою площиною.

Висновок: На лабораторній роботі ми вивчили ККД похилої площини та з’ясували, що він не залежить від ваги тіла.

Творче завдання

З’ясуйте за допомогою експерименту, як залежить ККД похилої площини від кута її нахилу. Чому на вашу думку, змінюється ККД в разі зміни кута нахилу площини?

Підручник можна знайти тут (Укр. мова. 2020).