ГДЗ до підручника «Фізика» В.Г. Бар’яхтара. 7 клас

§ 32. Механічна енергія. Потенціальна і кінетична енергія тіла

Контрольні запитання

1. Енергія — це фізична величина, яка характеризує здатність тіла (системи тіл) виконувати роботу.

2. Енергію позначають символом Е (або W). Одиниця енергії в СІ, як і роботи, — джоуль: [Е] = Дж.

3. Молоток, яким забиваємо цвях, в момент удару втрачає швидкість, отже і кінетичну енергію, проте він виконує певну роботу.

4. Потенціальна енергія Ер — це енергія, зумовлена взаємодією тіл або частин тіла.

5. Потенціальна енергія тіла, піднятого над поверхнею Землі, дорівнює добутку маси т тіла, прискорення вільного падіння g і висоти h, на якій розташоване тіло: Е = mgh.

6. Потенціальна енергія тіла залежить від висоти, на якій перебуває тіло, отже, вибір нульового рівня — рівня, від якого буде вимірюватися висота, — суттєво впливає на значення потенціальної енергії.

7. Кінетична енергія — це енергія, яка зумовлена рухом тіла і дорівнює половині добутку маси тіла на квадрат швидкості його руху.

8.

де Ek — кінетична енергія тіла; m — маса тіла; v — швидкість руху тіла.

9. Кінетична енергія тіла для різних спостерігачів може бути різною, оскільки відносно них може бути різною швидкість руху цього тіла.

10. Суму кінетичної і потенціальної енергій тіла називають повного механічною енергією тіла: Е = Еk + Eр.

Вправа №32

1. Літак, що знаходиться над поверхнею землі; ліфт на п’ятому поверсі; листя, що падає з дерева; книжка, яка лежить на столі.

2. Оскільки Ер = mgh, то чим більша висота, тим більша потенціальна енергія. В проміжку між зльотом та найбільшою висотою, котру він досягне, літак поступово набирає потенціальну енергію, а потім при заході на посадку вона поступово зменшується.

3.

4.

5.

6.

7.

9. Із графіка видно, що за 4 с тіло виконало переміщення 5 см. За формулою

Відповідь: 0,0125 м/с.

10. А. Архімедова сила — F = ρрідgVзан, де ρрід — густина рідини (кг/м3), g — стала тяжіння (Н/кг), Vзан — об’єм витисненої рідини (м3).

Б. Сила пружності — F = kх, де k — коефіцієнт пружності (Н/м), х — видовження (м).

В. Сила тертя — F = μN, де μ — коефіцієнт тертя, N — сила реакції опори (Н).

Г. Сила тяжіння — F = mg, де m — маса тіла (кг), g — стала тяжіння (Н/кг).

А — 5;

Б — 3;

В — 2;

Г — 1.

Підручник можна знайти тут (Укр. мова. 2020).