ГДЗ до підручника «Фізика» В.Г. Бар’яхтара. 7 клас

§ 15. Інертність тіла. Маса

Контрольні запитання

1. Автомобіль не може зупинитися миттєво, собака, що женеться за зайцем не може миттєво змінити напрям руху.

2. Інертність — властивість тіла, яка полягає в тому, що для зміни швидкості руху тіла внаслідок взаємодії потрібен час.

3. Маса тіла — це фізична величина, яка є мірою інертності тіла.

4. Масу тіла позначають символом m. Одиниця маси в СІ — кілограм: [m] = кг. Окрім кілограма використовують також інші одиниці маси, наприклад тонна (т), грам (г), міліграм (мг): 1 т = 1000 кг = 1 • 103 кг, 1 г = 0, 001 кг, 1 мг = 0, 000001 кг.

5. Маса — це одна з основних одиниць СІ, тому для неї існує еталон. Міжнародний еталон кілограма був створений у 1880 р.; його використовують і зараз. Він являє собою циліндр, виготовлений зі сплаву платини й іридію. Маса циліндра — рівно 1 кілограм.

6. Масу тіла можна визначити зважуванням (цей спосіб ґрунтується на тому, що маса є мірою гравітаційної властивості тіла), а також порівнюючи зміни швидкостей руху тіл унаслідок взаємодії (цей спосіб заснований на тому, що маса є мірою інертності тіла).

Вправа №15

1. Завдяки явищу інерції — пасажири відклонилися ліворуч.

2. mсклянки з соком = 340 г 270 мг;

mпорожньої склянки = 150 г 530 г;

mсоку = mсклянки з_соком - mпорожньої_склянки = 340 г 270 мг - 150 г 530 г = 189 г 740 мг.

3.

4. Чим більша швидкість автомобіля та його маса тим важче різко змінити його напрям руху.

5. m = 2 • 20 г + 5 г + 100 г + 10 мг + 20 мг + 200 мг = 145 г 230 мг = 145,23 г.

6. Обидва способи базуються на явищі інерції: пил по інерції залишається на місці коли ковдра уже перемістилася в просторі.

8. а) 5,3 т = 5300 кг;

б) 0,25 т = 250 кг;

в) 4700 г = 4,7 кг;

г) 150 г = 0,15 кг.

9. а) 5 кг 230 г = 5230 г;

б) 270 г 840 мг = 270,84 г;

в) 56 г 91 мг = 56,091 г.

Підручник можна знайти тут (Укр. мова. 2020).