ГДЗ до збірника «Математика» А.Г. Мерзляка. 6 клас

Контрольна робота № 11

1. 1) а ∥ m; 2) b ⟂ m.

2. А(6; 1), D(-2; -3), С(4; 0) — точка перетину відрізка AD з віссю абсцис.

3. ∠ABC = 140°; D є BC; m ⟂ BC; n ⟂ AB.

4. 1) Через 6 годин після початку руху турист був на відстані 16 км від дому.

2) На зупинку турист витратив 1 годину.

3) На відстані 8 км від дому через 3 години та через 9 годин.

4) Останні 4 години турист йшов зі швидкістю 2 км/год.

5. Дано: А(-1; -1), В(-1; 3), D(5; -1).

2) Координати вершини С(5; 3).

3) O(2; 1) — точка перетину діагоналей прямокутника.

4) Sпр. = а × b; Sпр. = 6 × 4 = 24 (см2).

PABCD = (АВ + AD) × 2 = (4 + 6) × 2 = 20 (см).

6. (х; у) такі, що х = 5, у — довільне число. Це пряма, паралельна осі Oy.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.