ГДЗ до підручника «Математика» О.С. Істера. 6 клас

Розділ І. Подільність натуральних чисел

§ 1. Дільники і кратні натуральні числа

Завдання 1-10

Завдання 11-20

Завдання 21-27

§ 2. Ознаки подільності на 10, 5 та 2

Завдання 31-40

Завдання 41-46

§ 3. Ознаки подільності на 9 та 3

Завдання 48-50

Завдання 51-60

Завдання 61-65

§ 4. Прості та складені числа

Завдання 67-70

Завдання 71-81

§ 5. Розкладання чисел на прості множники

Завдання 85-90

Завдання 91-95

§ 6. Найбільший спільний дільник

Завдання 98-110

Завдання 111-119

§ 7. Найменше спільне кратне

Завдання 121-130

Завдання 131-136

Завдання для перевірки знань № 1 (§§ 1-7). Завдання 1-11

Розділ II. Звичайні дроби

§ 8. Основна властивість дробу. Скорочення дробу

Завдання 139-150

Завдання 151-160

Завдання 161-170

Завдання 171-174

§ 9. Найменший спільний знаменник дробів. Зведення дробів до спільного знаменника. Порівняння дробів

Завдання 177-190

Завдання 191-200

§ 10. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками

Завдання 207-220

Завдання 221-230

Завдання 231-235

§ 11. Додавання і віднімання мішаних чисел

Завдання 237-250

Завдання 251-260

Завдання 261-270

Завдання 271-273

§ 12. Перетворення звичайних дробів у десяткові. Нескінченні періодичні десяткові дроби

Завдання 275-280

Завдання 281-288

§ 13. Десяткове наближення звичайного дробу

Завдання 289-303

Завдання для перевірки знань № 2 (§§ 8-13). Завдання 1-12

§ 14. Множення звичайних дробів

Завдання 305-310

Завдання 311-320

Завдання 321-330

Завдання 331-342

§ 15. Знаходження дробу від числа

Завдання 344-350

Завдання 351-360

Завдання 361-372

§ 16. Взаємно обернені числа

Завдання 374-380

Завдання 381-389

§ 17. Ділення звичайних дробів

Завдання 392-400

Завдання 401-410

Завдання 411-420

Завдання 421-433

§ 18. Знаходження числа за його дробом

Завдання 435-440

Завдання 441-450

Завдання 451-459

§ 19. Розв’язування вправ на всі дії зі звичайними та десятковими дробами

Завдання 462-470

Завдання 471-480

Завдання 481-490

Завдання 491-500

Завдання 501-508

Завдання для перевірки знань № 3 (§§ 14-19). Завдання 1-12

Розділ III. Відношення і пропорції

§ 20. Основна властивість відношення

Завдання 509-520

Завдання 521-526

§ 21. Пропорція. Основна властивість пропорції

Завдання 529-540

Завдання 541-550

Завдання 551-554

§ 22. Пряма пропорційна залежність

Завдання 562-570

Завдання 571-582

§ 23. Масштаб. Знаходження відстаней на карті

Завдання 583-590

Завдання 591-600

Завдання 601-610

Завдання 611-618

§ 24. Поділ числа у даному відношенні

Завдання 621-630

Завдання 631-635

§ 25. Ймовірність випадкової події

Завдання 636-650

Завдання 651-660

Завдання 661-671

Завдання для перевірки знань № 4 (§§ 20-25). Завдання 1-12

§ 26. Обернена пропорційна залежність

Завдання 673-680

Завдання 681-690

Завдання 693-700

Завдання 701-710

Завдання 711-720

Завдання 721-729

§ 28. Відсоткові розрахунки

Завдання 730-740

Завдання 741-750

Завдання 751-755

§ 29. Коло. Довжина кола

Завдання 757-770

Завдання 771-782

§ 30. Круг. Площа круга. Круговий сектор

Завдання 783-790

Завдання 791-800

Завдання 801-808

§ 31. Стовпчасті і кругові діаграми

Завдання 809-823

§ 32. Циліндр. Конус. Куля

Завдання 824-842

Завдання для перевірки знань № 5 (§§ 26-32). Завдання 1-12

Розділ IV. Раціональні числа і дії над ними

§ 33. Додатні та від’ємні числа. Число 0

Завдання 845-850

Завдання 851-858

§ 34. Координатна пряма

Завдання 861-870

Завдання 871-880

Завдання 881-886

§ 35. Протилежні числа. Цілі числа. Раціональні числа

Завдання 887-900

Завдання 901-913

§ 36. Модуль числа

Завдання 914-930

Завдання 931-940

Завдання 941-948

§ 37. Порівняння раціональних чисел

Завдання 951-960

Завдання 961-970

Завдання 971-980

Завдання 982-990

Завдання для перевірки знань № 6 (§§ 33-37). Завдання 1-12

§ 38. Додавання від’ємних чисел

Завдання 993-1000

Завдання 1001-1010

Завдання 1011-1019

§ 39. Додавання двох чисел з різними знаками

Завдання 1020-1029

Завдання 1031-1040

Завдання 1041-1050

Завдання 1051-1060

§ 40. Властивості додавання

Завдання 1062-1070

Завдання 1071-1080

Завдання 1081-1088

§ 41. Віднімання раціональних чисел

Завдання 1089-1100

Завдання 1101-1110

Завдання 1111-1120

Завдання 1121-1129

§ 42. Розкриття дужок

Завдання 1132-1140

Завдання 1141-1150

Завдання 1151-1156

Завдання для перевірки знань № 7 (§§ 38-42). Завдання 1-12

§ 43. Множення раціональних чисел

Завдання 1159-1170

Завдання 1171-1180

Завдання 1181-1190

Завдання 1191-1196

§ 44. Переставна і сполучна властивості множення. Коефіцієнт буквеного виразу

Завдання 1199-1210

Завдання 1211-1220

§ 45. Розподільна властивість множення

Завдання 1222-1230

Завдання 1231-1240

Завдання 1241-1247

§ 46. Подібні доданки та їх зведення

Завдання 1248-1260

Завдання 1261-1270

Завдання 1271-1284

Завдання для перевірки знань № 8 (§§ 43-46). Завдання 1-12

§ 47. Ділення раціональних чисел

Завдання 1289-1300

Завдання 1301-1310

Завдання 1311-1323

§ 48. Розв’язування рівнянь. Основні властивості рівняння

Завдання 1325-1330

Завдання 1331-1340

Завдання 1341-1350

Завдання 1351-1359

§ 49. Розв’язування задач за допомогою рівнянь

Завдання 1361-1370

Завдання 1371-1380

Завдання 1381-1389

Завдання 1391-1400

Завдання 1401-1413

Завдання для перевірки знань № 9 (§§ 47-49). Завдання 1-11

§ 50. Розв’язування вправ на всі дії з раціональними числами

Завдання 1416-1420

Завдання 1421-1430

Завдання 1431-1440

Завдання 1441-1450

Завдання 1451-1462

§ 51. Перпендикулярні прямі

Завдання 1463-1470

Завдання 1471-1478

§ 52. Паралельні прямі

Завдання 1480-1492

§ 53. Координатна площина

Завдання 1493-1500

Завдання 1501-1510

Завдання 1511-1520

Завдання 1521-1530

Завдання 1531-1538

§ 54. Приклади графіків залежностей між величинами

Завдання 1539-1550

Завдання 1551-1560

Завдання 1561-1570

Завдання 1571-1580

Завдання 1581-1587