Математика. Основні визначення, правила, формули. 5 клас

Математика. Основні визначення, правила, формули

Одиниці довжини

Одиниці маси

1 см = 10 мм

1 дм = 10 см = 100 мм

1 м = 10 дм = 100 см = 1000 мм

1 км = 1000 м = 10000 дм = 100000 см = 1000000 мм

1 кг = 1000 г

1 ц = 100 кг = 100000 г

1 т = 10 ц = 1000 кг = 1000000 г

Види кутів

Рівняння

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок

х + а = с;

х = с - а

Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від’ємник

х - а = с;

х = с + а

Щоб знайти невідомий від’ємник, треба від зменшуваного відняти різницю

a - x = c;

x = a - c

Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник

х • а = с;

х = с : а

Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник

x : a = c;

x = c • a

Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку

а : х = с;

х = а : с

Властивості натуральних чисел

Додавання і віднімання

Множення та ділення

а + b = b + а

а • b = b • a

а : 1 = а

а + (b + с) = (а + b) + с = а + b + с

а • (b • с) = (а • b) • с = а • b • с = аbс

а : а = 1, а ≠ 0

а + 0 = 0 + а = а

а • 1 = 1 • а = а

0 : а - 0, а ≠ 0

а - (b + с) = а - b - с

а • 0 = 0 • а = 0

(аb) : с = (а : с) • в

(а + b) - с = а + (b - с), якщо b > с

(а + b) - с = (а - с) + b, якщо а > с

(а + b)с = ас + bс

(аb) : с = (b : с) • а

а - 0 = а; а - а = 0

(а - b)с = ас - bс

(а : b) : с = а : (b • c)

Письмове додавання, множення та ділення натуральних чисел

Степінь натурального числа з натуральним показником

Формули руху

S = v • t — відстань

v = S : t — швидкість

t = S : v — час

Формули площі, периметра та об’єму

Одиниці площі

Одиниці об’єму

1 а = 100 м2 = 10000 дм2 = 1000000 см2

1 га = 100 а = 10000 м2 = 1000000 дм2

1 дм3 = 1000 см3 = 1000000 мм3 = 1 л

1 м3 = 1000 дм3 = 1000000 см3 = 1000000000 мм3 = 1000 л

Звичайні дроби

Порівняння, додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками

Відсотки

Дії з десятковими дробами