ГДЗ до підручника «Інформатика» Й.Я. Ривкінда. 9 клас

2.2. Структура Інтернету

Відповіді на запитання (стор. 40)

1. Основною структурою мережі Інтернет є високошвидкісні канали передавання даних.

2. До складу набору протоколів ТСР\IP включено протоколи, які забезпечують функціонування різних служб Інтернету.

3. Доменним ім’ям називається адреса ресурсу в мережі, яка записана з використанням слів або їх скорочень, що розділені крапкою.

Доменне ім’я — це послідовність розділених крапками слів, яка зіставляється з певною IP адресою.

Приклади доменного ім’я: 68.92.6.168., tops.org.ua, www.mon.gov.ua, ostriv.in.ua, google.com та ін.

4. Домени першого (або верхнього) рівня.

У розглянутому прикладі доменом першого рівня буде .org. Як правило, домени першого рівня можна поділити на дві основні групи:

  • а) Домени спільного користування. Вони відображають види діяльності. Наприклад, .com — комерційні сайти, .net — технічні сайти, info — інформаційні, .edu — освітні та інші.
  • б) Географічні (національні) домени. Вони визначають, якій країні належить сайт. Наприклад, .in — Індія, .ua — Україна, .fr — Франція, .id — Індонезія та інші.

5. Для того, щоб отримати доменне ім’я для власного ресурсу, потрібно звернутися до регіонального регістратора доменних імен. Інколи доменне ім’я може надати інтернет-провайдер.

6. DNS (англ. Domain Name System — система доменних імен) — комп’ютерна розподілена система для отримання інформації про домени. Найчастіше використовується для отримання ІР- адреси за ім’ям хоста (комп’ютера або пристрою), отримання інформації про маршрутизацію пошти та про обслуговуючі вузли для протоколів у домену.

7. URL-адреса ресурсу (англійською Universal Resource Locator — універсальний локатор ресурсу) — адреса, що містить назву протоколу доступу до інформаційного ресурсу, типу ресурсу, адресу сервера, на якому його зберігають, назви теки й файлу відповідного документа. Наприклад: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/page11.

Структура URL-адреси ресурсу протокол//назва_сервера:номер_порту/шлях/назва_файлу

8. Зв’язок між доменним ім’ям та URL-адресою. Проте ні IP-адреси, ні доменного імені сервера недостатньо для того, щоб дістати з нього конкретний документ. Для одержання доступу до файлу потрібно задати ще й протокол, за допомогою якого буде здійснено доступ, а також шлях до цього файлу та його ім’я. Усі ці елементи містяться в URL (Universal Resource Locator — універсальний локатор ресурсу).

9. Способи підключення до мережі Інтернет:

  • а) Комутуючий віддалений доступ (Dial- Up);
  • б) ADSL-Інтернет;
  • в) мобільний інтернет;
  • г) супутниковий інтернет;
  • д) Wi-Fi-Інтернет.

10. До функцій провайдерів послуг Інтернета належить якісне представлення доступу до мережі Інтернет.

Завдання (стор. 41)

1. Повідомлення про створення мережі ARPANET

Майже відразу після того як були створені перші комп’ютери, виникла необхідність в обміні інформації між машинами. Спочатку це робилося шляхом запису інформації на проміжний носій (такий як магнітна стрічка або перфокарти) і фізичним переносом цього носія на іншу машину.

На початку 60-х років вчені, котрі працювали в області комп’ютерних технологій у різних частинах США, почали шукати шляхи для встановлення безпосереднього зв’язку між машинами і їхніми користувачами.

До кінця 60-х років уряд Сполучених Штатів Америки прийшов до розуміння величезної ролі комп’ютерів в утворенні, а також у дослідженнях і розробках, що ставляться до військової сфери. Виходячи із цього, уряд США вирішив фінансувати створення експериментальної мережі, що сприяла б успішному проведенню досліджень у віддалених наукових центрах і розвивала б практику обміну інформацією. Ця мережа, заснована Агентством перспективних досліджень США (US Advanced Research Project Agency), була названа ARPANET.

• Розвиток мережі ARPANET

Однієї з головних цілей досліджень, що проводилися в ARPANET, було створення мережі, що зберігає працездатність при порушенні зв’язку між окремими її частинами. Крім того, ця мережа повинна була дозволяти виключати вузли або додавати нові вузли з мінімальними витратами, а також надавати комп’ютерам різних типів можливість легко зв’язуватися між собою.

Одним з головних підсумків розвитку ARPANET, успадкованих сьогоднішнім Internet, стало створення мережних протоколів TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Протокол керування передачею/Протокол Internet) — «мови», на якій комп’ютери, включені в мережу, спілкуються між собою. В 70-і роки протоколи TCP/IP стали стандартними для ARPANET. У цей же час уряд США став сприяти використанню ARPANET для освітніх цілей. Збільшення числа користувачів сприяло появі багатьох мережних послуг, доступних у сучасному Internet, включаючи електронну пошту (E-Mail), передачу файлів (FTP) і доступ до віддалених комп’ютерів у режимі терміналу (Remote login).

2.

Доменне ім’я

Домен верхнього рівня

Національна належність

Сфера діяльності

nenc.gov.ua

ua

Україна

Урядовий сайт

informatic.org.ua

ua

Україна

Освітній сайт

windowshelp.microsoft.com

com

Міжнародна

Комерційні сайти

sumdu.edu.ua

ua

Україна

Освітні

news.inetmail.info

info

Міжнародні

Інформаційні

it.ridne.net

net

Міжнародні

Організації, пов’язані з мережею

3. Man.gov.ua — Освітня. Мала академія наук.

Uk.wikipedia.org — Інформаційна.

Hostmaster.net.ua — Регістрація доменних імен.

Ua.textreferat.com — Освітня. Написання та пошук рефератів.

windowshelp.microsoft.com — Комерційний, пов’язаний з компанію Майкрософт.

4.

URL адреса

Протокол

Доменне ім’я

Шлях

Ім’я файла

http://formula.co.ua/vectors.php

http

formula.co.ua

vectors.php

http://www.ednu.kiev.ua/index_u.htm

http

www.ednu.kiev.ua

http://www.nenc.gov.ua/isef/view/index.php

http

www.nenc.gov.ua

isef/view

index.php

а) немає рисочок / між доменним ім’ям, шляхом та ім’ям файлу;

б) нахил рисочок не в той бік;

в) немає доменного ім’я та шляху;

г) вірний URL адрес.

6. Домен .uа Торгова марка

Доменні імена другого рівня в домені .uа реєструються на підставі свідоцтва на знак для товарів і послуг. Крім зареєстрованого нік-хендлу в базі UANIC, для реєстрації домену необхідно передати нам скан-копію оригіналу Торгової марки. У разі якщо власник ТМ і власник майбутнього домену — різні особи, необхідно надати нам копію ліцензійної угоди про передачу прав на використання товарного знаку і, в разі потреби, копії інших документів, що підтверджують право використання даної торгової марки. Будь-які інші документи (експертиза знаку, авторське право на твір і т.д.) не є підставою для реєстрації імені в зоні .uа. Дана умова також відноситься до процедури трансферу і зміни власника доменного імені .uа.

• Домен .gov.ua

Домен .gov.ua призначений для державних закладів, що діють на території України. Перелік документів і даних, необхідних для реєстрації домену .gov. uа, опублікований на сайті http://www.gov.ua/.

• Домен .edu.ua

Доменні імена в зоні .edu.ua делегуються освітнім закладам (ВНЗ 3-4 рівня акредитації), які діють на території України у відповідності до існуючого законодавства.

Вимоги до реєстрації домену .edu.ua вказані на сайті адміністрації зони — http://nic.edu.ua/.

7. Інтернет-провайдер надає доступ до мережі Інтернет та Wi-Fi. Також може надавати послуги телебачення.