ГДЗ до підручника «Інформатика» Й.Я. Ривкінда. 8 клас

Розділ 1. Кодування даних

1.1. Опрацювання даних як інформаційний процес. Кодування та декодування повідомлень

1.2. Кодування символів

1.3. Двійкове кодування

Практична робота № 1

Розділ 2. Апаратно-програмне забезпечення комп’ютера

2.1. Архітектура комп’ютера

2.2. Пристрої введення та виведення данних

2.3. Історія засобів реалізації інформаційних процесів. Види сучасних комп’ютерів

Практична робота № 2

2.4. Класифікація та загальна характеристика програмного забезпечення

2.5. Стиснення і архівування даних

Практична робота № 3

Розділ 3. Опрацювання текстових даних

3.1. Створення та опрацювання в текстовому документі символів, колонок, списків

3.2. Таблиці в текстових документах

3.3. Створення, редагування та форматування графічних об’єктів у текстовому документі

3.4. Створення, редагування та форматування спеціальних графічних об’єктів

Практична робота № 4

3.5. Розділи, колонтитули, стилі, структура в текстових документах

3.6. Засоби автоматизації створення текстового документа

Практична робота № 5

Розділ 4. Опрацювання об’єктів мультимедіа

4.1. Опрацювання об’єктів мультимедіа

4.2. Розробка і створення відеофільму

Практична робота № 6

4.3. Розміщення мультимедійних файлів в інтернеті

Практична робота № 7

Розділ 5. Основи подійно- та об’єктно-орієнтованого програмування

5.1. Комп’ютерні програми і мови програмування

5.2. Події. Обробки події

Практична робота № 8

5.3. Кнопка

5.4. Напис

Практична робота № 9

Розділ 6. Алгоритми роботи з об’єктами та величинами

6.1. Поле. Величини, сталі і змінні величини. Властивості змінних

Практична робота № 10

6.2. Налагодження проекту

Практична робота № 11

6.3. Логічні вирази. Змінні логічного типу. Логічні операції

6.4. Алгоритми з розгалуженням

6.5. Прапорці. Поле з розкривним списком. Перемикачі

6.6. Цикл з лічильником

6.7. Цикл з передмовою

Практична робота № 12

6.8. Відображення графічних об’єктів засобами мови програмування

Практична робота № 13

Розділ 7. Опрацювання числових даних

7.1. Абсолютні, відносні й машинні посилання встановлення параметрів сторінки. Друкування електронної таблиці

Практична робота № 14

7.2. Призначення й використання математичних, статистичних, логічних функцій табличного процесора

7.3. Створення та налагодження діаграм різного типу

Практична робота № 15

7.4. Упорядкування даних у таблицях. Автоматичні та розширені фільтри

7.5. Проміжні підсумки. Умовне форматування

Практична робота № 16

Розділ 8. Розв’язування компетентнісних задач, виконання навчальних проектів

8.1. Розв’язування компетентнісних задач

8.2. Навчальні проектиПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.