ГДЗ до підручника «Інформатика» Й.Я. Ривкінда. 7 клас

Розділ 1. Електронне листування

1.1. Поштова служба Інтернету. Електронна скринька та електронне листування

1.2. Вкладання файлів. Перенаправления повідомлень. Правила електронного листування

1.3. Використання адресної книги. Операції над папками та листами

Практична робота № 1. «Електронне листування з використанням веб-інтерфейсу. Вкладені файли»

Розділ 2. Моделювання

2.1. Моделі. Типи моделей

2.2. Етапи побудови інформаційної моделі

Розділ 3. Алгоритми з повторенням і розгалуженням

3.1. Повторення (цикл). Алгоритми з повторенням

Практична робота № 3. «Складання та виконання алгоритмів з повторенням у середовищі Scratch»

3.2. Висловлювання. Істинні та хибні висловлювання. Умовне висловлювання

3.3. Алгоритми з розгалуженням

Практична робота № 4. «Складання та виконання алгоритмів з розгалуженням у середовищі Scratch»

3.4. Цикли з передумовою

Практична робота № 5. «Складання та виконання алгоритмів з повторенням та розгалуженнями в середовищі Scratch»

Розділ 4. Табличний процесор

4.1. Електронні таблиці. Табличний процесор Microsoft Office Excel 2007

4.2. Уведення та редагування даних в Excel 2007

4.3. Форматування об’єктів електронної таблиці

4.4. Виконання обчислень у табличному процесорі Excel 2007

4.5. Використання вбудованих функцій у табличному процесорі Excel 2007

Практична робота № 7. «Виконання обчислень за даними електронної таблиці. Використання вбудованих функцій»

4.6. Діаграми в Excel 2007

Практична робота № 8. «Виконання обчислень за даними електронної таблиці. Використання вбудованих функцій»

4.1. Електронні таблиці. Табличний процесор LibreOffice Calc

4.2. Уведення та редагування даних в Calc

4.3. Форматування об’єктів електронної таблиці

4.4. Виконання обчислень у табличному процесорі LibreOffice Calc

4.5. Використання вбудованих функцій у табличному LibreOffice Calc

4.6. Діаграми в LibreOffice Calc

Практична робота № 8. «Створення діаграм. Аналіз даних, поданих на діаграмі»

Розділ 5. Розв’язування компетентнісних задач, виконання навчальних проектів

5.1. Розв’язування компетентісних задач

5.2. Навчальні проекти