ГДЗ до підручника «Інформатика» Й.Я. Ривкінда. 6 клас

1.4. Форми подання алгоритмів

Запитання

1. Алгоритм може бути поданий у словесній або графічній формі, послідовністю світових або звукових сигналів та ін.

2. Словесна форма подання алгоритму полягає у записі команд у вигляді спонукальних речень у певному порядку.

3. Графічна форма подання алгоритму полягає у записі команд у геометричних фігурах певного вигляду, що з’єднуються між собою стрілками.

4. Подання алгоритму світовими сигналами полягає у відображенні послідовності сигналів різного кольору (послідовність сигналів світлофора).

5. Для вилучення блоку з алгоритму необхідно вибрати кнопку Вирізати на панелі інструментів, а потім вибрати блок, який потрібно вилучити.

6. Для вилучення групи блоків з алгоритму необхідно відкрити контекстне меню першого блока групи і вибрати команду вилучити.

7. Для копіювання групи блоків в алгоритмі необхідно:

 • відкрити контекстне меню першого блока групи;
 • вибрати команду дублювати;
 • перетягнути копію блоків у потрібне місце алгоритму;
 • клацнути лівою кнопкою миші.

8. Для збереження проекту необхідно:

 • відкрити меню Файл;
 • вибрати команду Зберегти як;
 • у відкритому вікні вибрати папку для запису проекту;
 • у полі Нове ім’я файлу ввести ім’я проекту;
 • вибрати кнопку гаразд.

9. Для відкриття збереженого проекту:

 • відкрити меню Файл;
 • вибрати команду Відкрити;
 • у відкритому вікні вибрати папку, у якій знаходиться проект;
 • вибрати файл з проектом;
 • вибрати кнопку гаразд.

Завдання

1. Приклади словесного подання алгоритму:

а) Алгоритм знаходження периметру прямокутника;

1. Знайди суму довжини та ширини прямокутника.

2. Помнож отриману суму на 2.

3. Отримана відповідь буде периметром прямокутника.

б) Алгоритм виконання домашнього завдання.

1. Дістати щоденник.

2. Відкрити щоденник.

3. З’ясувати, з яких предметів є домашнє завдання.

4. Обрати послідовність виконання завдань.

5. Дістати підручники й зошити з вибраних предметів.

6. Дістати пенал.

7. Виконати письмові завдання по черзі.

8. Зробити перерву.

9. Виконати завдання з інших предметів.

10. Скласти підручники, зошити, щоденник, пенал до портфеля.

2. Приклади подання алгоритму послідовністю сигналів:

а) Дзвоник у школі

1. Перший дзвінок (сповіщає про початок першого уроку)

2. Другий дзвінок (сповіщає про кінець першого уроку)

3. Третій дзвінок (сповіщає про початок другого уроку)

4. Четвертий дзвінок (сповіщає про кінець другого уроку)

5. П’ятий дзвінок (сповіщає про початок третього уроку)

6. Шостий дзвінок (сповіщає про кінець третього уроку)

7. Сьомий дзвінок (сповіщає про початок четвертого уроку)

8. Восьмий дзвінок (сповіщає про кінець четвертого уроку)

9. Дев’ятий дзвінок (сповіщає про початок п'ятого уроку)

10. Десятий дзвінок (сповіщає про кінець п’ятого уроку)

б) Світлофор:

1. Червоне світло (Стійте).

2. Жовте світло (Готуйтесь до переходу дороги).

3. Зелене світло (Переходьте дорогу).

3. Приклади алгоритмів з української мови:

а) алгоритм написання апострофа:

1) визначити приголосну букву;

2) якщо приголосна буква б, п, в, ф, р, м перевір наступну голосну;

3) якщо голосна буква я, ю, є, ї постав перед нею апостроф.

б) алгоритм написання префіксу с(з):

1) визначити приголосну букву па початку кореня;

2) якщо у корені перша приголосна буква к, п, т, ф, х потрібно вживати префікс с;

3) якщо інша буква, то вживати префікс з.

4. Приклади алгоритмів з математики:

а) алгоритм розв’язування рівняння:

1) визнач невідоме;

2) перенеси невідоме значення в ліву частину рівняння, а відомі значення в праву частину рівняння;

3) спрости ліву і праву частини рівняння;

4) знайди корінь рівняння;

5) підстав знайдений корінь у рівняння

6) Переконайся у рівності лівої та правої частини рівняння.

б) алгоритм зведення дробів до найменшого спільного знаменника:

1) знайди найменший спільний знаменник даних дробів;

2) знайди додаткові множники до кожного з дробів, поділивши спільний знаменник па знаменники даних дробів;

3) помнож чисельник і знаменник кожного дробу на його додатковий множник.

5. Виконання алгоритму

Алгоритм

Запис у зошиті

1. Знайдіть суму чисел 1 і 3.

1. 1 + 3 = 4

2. Додайте до суми число 5.

2. 4 + 5 = 9

3. Додайте до останньої суми число 7.

3. 9 + 7 = 16

4. Додайте до останньої суми число 9.

4. 16 + 9 = 25

5. Запишіть у зошит результат

5. 25

6. Алгоритм може мати такий вигляд у словесній формі:

— Узяти повну 8-літрову посудину.

— Наповнити 3-літрову посудину з 8-літрової.

— Перелити з 3-літрової посудину до 5-літрової.

— Наповнити 3-літрову посудину з 8-літрової.

— Узяти 8-літрову посудину

Блок-схема алгоритму

Блок-схема алгоритму

а) Виконавець Коник опиниться в точці 13.

б) Виконавець Коник опиниться в точці 22.

с) Виконавець Коник опиниться в точці 23.

8. Словесна форма подання алгоритму:

— Обчислити різницю чисел 94 і 92 та запам’ятати результат.

— Обчислити суму чисел 23 і 35 та запам'ятати результат.

— Поділити останній запам’ятований результат на перший запам’ятований результат.

— Запам’ятати результат.

— Повідомити останній запам’ятований результат.

Графічна форма подання алгоритму:

9. Виконання алгоритму:

94 - 92 = 2.

23 + 35 = 58.

58 : 2 = 29.

Запам’ятати результат.

29