ГДЗ до підручника «Інформатика» Й.Я. Ривкінда. 6 клас

4.6. Вставлення графічних зображень у текстовий документ

Запитання

1. У текстовий документ можна вставляти графічні зображення таких видів:

— з графічного файлу;

— з колекції Microsoft Clipart;

— фігури;

— об’єкт SmartArt.

2. У текстовий документ можна вставляти графічні зображення з цифрового апарата або створеного засобами графічного редактора.

3. Графічні зображення у текстовому документі мають такі властивості: розмір зображення, спосіб обтікання зображення текстом, колір, товщина та штрих ліній контуру, спосіб розташування на сторінці тощо.

4. Для вставлення в текстовий документ графічного зображення, яке зберігається у файлі на зовнішньому носії, потрібно:

— З’єднати зовнішні носії з комп’ютером;

— Якщо зовнішнім носієм є фотоапарат або мобільний телефон, то ввімкнути його.

— Завантажити текстовий процесор (виконати Пуск → Усі програми → Microsoft Office → Microsoft Office Word).

— На вкладці Вставлення вибрати Малюнок з групи Ілюстрація.

— У відкритому вікні Вставлення малюнка обрати необхідну папку та вибрати потрібний файл;

— натиснути кнопку Відкрити.

— вимкнути зовнішній носій;

— від’єднати зовнішні носії від комп’ютера.

5. Для вставлення в текстовий документ картинки з колекції Microsoft Office потрібно:

— Завантажити текстовий процесор (виконати Пуск → Усі програми → Microsoft Office → Microsoft Office Word).

— На вкладці Вставлення вибрати Графіка з групи Зображення.

— У відкритому праворуч вікні в поле для пошуку зображення ввести ключове слово та вибрати кнопку Почати.

— Із запропонованих малюнків вибрати бажаний.

6. У текстовий документ можна вставляти геометричні фігури таких видів: лінії, основні фігури, фігурні стрілки, елементи блок-схем, виноски, зірки та стрічки.

7. Для малювання прямокутника у текстовому документі потрібно:

— Завантажити текстовий процесор (виконати Пуск → Усі програми → Microsoft Office → Microsoft Office Word).

— Вибрати місце в документі, куди буде вставлятися об’єкт.

— На вкладці Вставлення вибрати кнопку Фігури з групи Зображення.

— Вибрати з розділу Основні фігури кнопку Прямокутник.

— Перевести вказівник у робочу область документа.

— Зафіксувати початкову точку малювання фігури натисканням лівої кнопки миші.

— Перемістити вказівник у кінцеву точку малювання фігури, утримуючи ліву кнопку миші.

— Відпустити ліву кнопку миші.

8. Об’єкт SmartArt має такі типи об’єктів: цикл, процес, список, піраміда.

9. Для вставлення об’єкта SmartArt у текстовий документ потрібно:

— Завантажити текстовий процесор (виконати Пуск → Усі програми → Microsoft Office → Microsoft Office Word).

— Вибрати місце в документі, куди буде вставлятися об’єкт.

— На вкладці Вставлення вибрати кнопку об’єкт SmartArt з групи Зображення.

— Вибрати у списку в лівій частині вікна Вибір рисунка SmartArt потрібний тип макету.

— Вибрати у списку в центральному списку вікна Вибір рисунка SmartArt потрібний макет.

— Вибрати кнопку Ок.

10. Із зображеннями в текстовому документі можна здійснювати такі операції опрацювання: копіювання, переміщення, видалення, редагування і форматування. Операції копіювання, переміщення, видалення виконуються з використанням Буферу обміну, сполучень клавіш, елементів керування Стрічка. Операція редагування виконується за допомогою маркерів розмірів та обертання. Операція форматування виконується з використанням елементів керування тимчасової вкладки Формат, яка автоматично з’являється на Стрічці в розділі Знаряддя для зображення після вибору малюнка.

11. Існують такі способи обтікання зображення текстом в документі: у тексті, навколо рамки, навколо контуру, за текстом, перед текстом тощо. Для встановлення способу обтікання потрібно

— виділити графічне зображення;

— обрати кнопку Обтікання текстом на тимчасовій вкладці Формат, яка автоматично з’являється на Стрічці в розділі Знаряддя для зображення

— вибрати потрібний спосіб обтікання.

12. Організаційна діаграма — це схема, яка відображає взаємне підпорядкування між об’єктами.

Завдання

Алгоритм виконання завдання:

1) Завантажити текстовий процесор (виконати Пуск → Усі програми Microsoft Office → Microsoft Office Word).

2) У вікні текстового процесора натиснути на кнопку Office.

3) Обрати команду Відкрити.

4) У вікні Відкриття документа відкрити папку Розділ 4\Пункт4.6.

5) Вибрати файл завдання 4.6.1.docx.

6) Натиснути кнопку Відкрити.

7) Вибрати місце в документі, куди буде вставлятися об’єкт.

8) На вкладці Вставлення вибрати кнопку Графіка з групи Зображення.

9) У відкритому праворуч вікні в поле для пошуку зображення ввести ключове слово людина та вибрати кнопку Почати.

10) Із запропонованих малюнків вибрати бажаний.

11) Виділити графічне зображення.

12) Обрати кнопку Межі рисунка групи Межі на тимчасовій вкладці Формат на Стрічці в розділі Знаряддя для зображення. Вибрати колір — червоний.

13) Обрати кнопку Штрихи групи Межі на тимчасовій вкладці Формат на Стрічці в розділі Знаряддя для зображення. Вибрати штрих — штрихи.

14) Обрати кнопку Товщина групи Межі на тимчасовій вкладці Формат на Стрічці в розділі Знаряддя для зображення. Вибрати розмір товщини — 2,25 пт.

15) Обрати кнопку Ефекти рисунка групи Межі па тимчасовій вкладці Формат на Стрічці в розділі Знаряддя для зображення. Вибрати рельєф — тінь.

16) До поля Висота групи Розмір ввести значення 5 см на тимчасовій вкладці Формат на Стрічці в розділі Знаряддя для зображення.

17) Обрати кнопку Обтікання текстом на тимчасовій вкладці Формат па Стрічці в розділі Знаряддя для зображення. Вибрати спосіб обтікання — навколо рамки.

18) Обрати кнопку Яскравість групи Зміни на тимчасовій вкладці Формат па Стрічці в розділі Знаряддя для зображення. Вибрати яскравість 10%.

19) У вікні текстового процесора натиснути на кнопку Office.

20) Обрати команду Зберегти як.

21) У вікні Збереження документа відкрити власну папку.

22) Натиснути кнопку Зберегти.

2. Алгоритм виконання завдання:

1) Завантажити текстовий процесор (виконати Пуск → Усі програми → Microsoft Office → Microsoft Office Word).

2) У вікні текстового процесора натиснути па кнопку Office.

3) Обрати команду Відкрити.

4) У вікні Відкриття документа відкрити папку Розділ 4\Пункт4.6.

5) Вибрати файл завдання 4.6.2.docx.

6) Натиснути кнопку Відкрити.

7) Вибрати малюнок.

8) Обрати кнопку Обтікання текстом на тимчасовій вкладці Формат па Стрічці в розділі Знаряддя для зображення. Вибрати спосіб обтікання — навколо рамки.

9) До поля Висота групи Розмір ввести значення 5 см на тимчасовій вкладці Формат на Стрічці в розділі Знаряддя для зображення.

10) Розташувати малюнок відповідно до змісту тексту.

11) Виконати пп.7-10 для кожного малюнку.

12) На тимчасовій вкладці Формат на Стрічці в розділі Знаряддя для зображення у групі Стилі фігур обрати будь-який стиль оформлення малюнку.

13) У вікні текстового процесора натиснути на кнопку Office.

14) Обрати команду Зберегти як.

15) У вікні Збереження документа відкрити власну папку.

16) Натиснути кнопку Зберегти.

3. Алгоритм виконання завдання:

1) Завантажити текстовий процесор (виконати Пуск → Усі програми → Microsoft Office → Microsoft Office Word).

2) У вікні текстового процесора натиснути на кнопку Office.

3) Обрати команду Відкрити.

4) У вікні Відкриття документа відкрити власну папку.

5) Вибрати файл з фотографією.

6) Натиснути кнопку Відкрити.

7) Вибрати фотографію.

8) На тимчасовій вкладці Формат на Стрічці в розділі Знаряддя для зображення до поля Широта групи Розмір ввести значення 5 см.

9) На вкладці Основне на Стрічці в групі Буфер обміну вибрати Копіювати.

10) Вибрати місце в документі, куди буде вставлятися об’єкт (бажано кожен раз переходити на новий рядок).

11) На вкладці Основне на Стрічці в групі Буфер обміну вибрати Вставити.

12) Повторити 6 разів пп. 10-11.

13) На тимчасовій вкладці Формат на Стрічці в розділі Знаряддя для зображення у групі Стилі фігур обрати будь-який стиль оформлення малюнку.

14) На тимчасовій вкладці Формат на Стрічці в розділі Знаряддя для зображення у групі Впорядкування вибрати кнопку Положення та обрати будь-який спосіб розміщення малюнку.

15) Виконати пп.13-14 для кожного малюнку.

16) У вікні текстового процесора натиснути на кнопку Office.

17) Обрати команду Зберегти як.

18) У вікні Збереження документа відкрити власну папку.

19) Натиснути кнопку Зберегти.

4. Алгоритм виконання завдання:

1) Завантажити текстовий процесор (виконати Пуск → Усі програми → Microsoft Office → Microsoft Office Word).

2) У вікні текстового процесора натиснути на кнопку Office.

3) Обрати команду Відкрити.

4) У вікні Відкриття документа відкрити папку Розділ 4\Пункт 4.6.\Рисунки.

5) Вибрати графічний файл.

6) Натиснути кнопку Відкрити.

7) Вибрати малюнок.

8) На тимчасовій вкладці Формат на Стрічці в розділі Знаряддя для зображення до поля Широта групи Розмір ввести значення 6 см.

9) На тимчасовій вкладці Формат на Стрічці в розділі Знаряддя для зображення у групі Стилі фігур обрати будь-який стиль оформлення малюнку.

10) На тимчасовій вкладці Формат на Стрічці в розділі Знаряддя для зображення у групі Впорядкування вибрати кнопку Положення та обрати будь-який спосіб розміщення малюнку.

11) Вибрати місце в документі, куди буде вставлятися новий об’єкт.

12) Виконати пп.2-11 для створення колажу.

13) У вікні текстового процесора натиснути на кнопку Office.

14) Обрати команду Зберегти як.

15) У вікні Збереження документа відкрити власну папку.

16) До текстового вікна Ім’я файлу ввести назву текстового файлу завдання 4.6.4.

17) Натиснути кнопку Зберегти.

5. Алгоритм виконання завдання:

1) Завантажити текстовий процесор (виконати Пуск → Усі програми Microsoft Office → Microsoft Office Word).

2) Вибрати місце в документі, куди буде вставлятися об’єкт.

3) На вкладці Вставлення вибрати кнопку Фігури з групи Зображення.

4) Для об’єкта Ялинка:

— Вибрати з розділу Основні фігури кнопку Рівнобедрений трикутник.

— Перевести вказівник у робочу область документа.

— Зафіксувати початкову точку малювання фігури натисканням лівої кнопки миші.

— Перемістити вказівник у кінцеву точку малювання фігури, утримуючи ліву кнопку миші.

— Відпустити ліву кнопку миші.

— Повторити вказані дії двічі, зменшуючи розміри трикутників .

— Вибрати з розділу Основні фігури кнопку Прямокутник.

— Перевести вказівник у робочу область документа.

— Зафіксувати початкову точку малювання фігури натисканням лівої кнопки миші.

— Перемістити вказівник у кінцеву точку малювання фігури, утримуючи ліву кнопку миші.

— Відпустити ліву кнопку миші.

— Розташувати фігури, як показано на малюнку.

— Виділити по черзі кожну з фігур та залити потрібним кольором (на тимчасовій вкладці Формат на Стрічці в розділі Знаряддя для зображення у групі Стилі фігур вибрати кнопку Заливка та обрати необхідний колір).

5) Для об’єкта Сніговик:

— Вибрати з розділу Основні фігури кнопку Обличчя.

— Перевести вказівник у робочу область документа.

— Зафіксувати початкову точку малювання фігури натисканням лівої кнопки миші.

— Перемістити вказівник у кінцеву точку малювання фігури, утримуючи ліву кнопку миші.

— Відпустити ліву кнопку миші.

— Вибрати з розділу Основні фігури кнопку Овал.

— Перевести вказівник у робочу область документа.

— Зафіксувати початкову точку малювання фігури натисканням лівої кнопки миші.

— Перемістити вказівник у кінцеву точку малювання фігури, утримуючи ліву кнопку миші.

— Відпустити ліву кнопку миші.

— Повторити вказані дії тричі, зменшуючи розміри овалів.

— Вибрати з розділу Основні фігури кнопку Трапеція.

— Перевести вказівник у робочу область документа.

— Зафіксувати початкову точку малювання фігури натисканням лівої кнопки миші.

— Перемістити вказівник у кінцеву точку малювання фігури, утримуючи ліву кнопку миші.

— Відпустити ліву кнопку миші.

— Виділити фігуру трапеція та, використовуючи маркер обертання, нахилити фігуру до зразка.

— Розташувати всі фігури, як показано на малюнку.

— Виділити по черзі кожну з фігур та залити потрібним кольором (на тимчасовій вкладці Формат на Стрічці в розділі Знаряддя для зображення у групі Стилі фігур вибрати кнопку Заливка та обрати необхідний колір).

— За допомогою фігури Лінія намалювати мітлу.

— За допомогою фігури Рисована Крива намалювати замети.

— Виділити по черзі кожну з фігур та обрати колір лінії контуру (на тимчасовій вкладці Формат на Стрічці в розділі Знаряддя для зображення у групі Стилі фігур вибрати кнопку Контур фігури та обрати необхідний колір).

6) Для об’єкта Місяць:

— Вибрати з розділу Основні фігури кнопку Місяць.

— Перевести вказівник у робочу область документа.

— Зафіксувати початкову точку малювання фігури натисканням лівої кнопки миші.

— Перемістити вказівник у кінцеву точку малювання фігури, утримуючи ліву кнопку миші.

— Відпустити ліву кнопку миші.

— Виділити фігуру місяць та, використовуючи маркер обертання, нахилити фігуру відповідно до зразка.

— Вибрати фігуру місяць та натиснути праву кнопку миші. З контекстного меню обрати вказівку на задній план.

7) Обрати команду Зберегти як.

8) У вікні Збереження документа відкрити власну папку.

9) До текстового вікна Ім’я файлу ввести назву текстового файлу завдання 4.6.5.

10) Натиснути кнопку Зберегти.

6. Алгоритм виконання завдання:

1) Завантажити текстовий процесор (виконати Пуск → Усі програми → Microsoft Office → Microsoft Office Word).

2) Вибрати місце в документі, куди буде вставлятися об’єкт.

3) На вкладці Вставлення вибрати кнопку об’єкт SmartArt з групи Зображення.

4) Вибрати у списку в лівій частині вікна Вибір рисунка SmartArt потрібний тип макету — Структура.

5) Вибрати у списку в центральному списку вікна Вибір рисунка SmartArt потрібний макет — Організаційна діаграма.

6) Вибрати кнопку Ок.

7) Виділити першу підпорядковану фігуру.

8) На тимчасовій вкладці Конструктор на Стрічці у розділі Знаряддя для рисунків SmartArt вибрати кнопку Додати фігуру з групи Створити графіку.

9) На тимчасовій вкладці Конструктор на Стрічці у розділі Знаряддя для рисунків SmartArt вибрати кнопку Додати фігуру з групи Створити графіку. У списку кнопки обрати потрібну фігуру. Додати ще дві фігури.

10) На тимчасовій вкладці Конструктор на Стрічці у розділі Знаряддя для рисунків SmartArt вибрати кнопку Лівосторонній з групи Макет.

11) Виділити другу підпорядковану фігуру.

12) На тимчасовій вкладці Конструктор на Стрічці у розділі Знаряддя для рисунків SmartArt вибрати кнопку Додати фігуру з групи Створити графіку. У списку кнопки обрати потрібну фігуру. Додати ще дві фігури.

13) На тимчасовій вкладці Конструктор на Стрічці у розділі Знаряддя для рисунків SmartArt вибрати кнопку Лівосторонній з групи Макет.

14) Виділити третю підпорядковану фігуру.

15) На тимчасовій вкладці Конструктор на Стрічці у розділі Знаряддя для рисунків SmartArt вибрати кнопку Додати фігуру з групи Створити графіку. У списку кнопки обрати потрібну фігуру. Додати ще дві фігури.

16) На тимчасовій вкладці Конструктор на Стрічці у розділі Знаряддя для рисунків SmartArt вибрати кнопку Правосторонній з групи Макет.

17) Виділити четверту підпорядковану фігуру.

18) На тимчасовій вкладці Конструктор на Стрічці у розділі Знаряддя для рисунків SmartArt вибрати кнопку Додати фігуру з групи Створити графіку. У списку кнопки обрати потрібну фігуру. Додати ще дві фігури.

19) На тимчасовій вкладці Конструктор на Стрічці у розділі Знаряддя для рисунків SmartArt вибрати кнопку Правосторонній з групи Макет.

20) Внести відповідний текст у фігури.

21) У вікні текстового процесора натиснути на кнопку Office.

22) Обрати команду Зберегти як.

23) У вікні Збереження документа відкрити власну папку.

24) До текстового вікна Ім’я файлу ввести назву текстового файлу завдання 4.6.6.

25) Натиснути кнопку Зберегти.