ГДЗ до підручника «Інформатика» Й.Я. Ривкінда. 6 клас

4.5. Форматування сторінок текстового документа та його друк. Довідкова система текстового процесора

Запитання

1. Об’єкт сторінка має такі властивості: розмір сторінки, розміри полів, орієнтація сторінки, нумерація сторінок тощо. Для встановлення значень властивостей сторінки використовують:

— відповідні елементи керування вкладки Розмітка сторінки (група Параметри сторінок) та вкладки Вставлення (група Колонтитули),

— відповідні діалогові вікна,

— вертикальні та горизонтальні лінійки.

2. Використовуючи лінійки, можна встановити розміри полів сторінки. На лінійках полям відповідають ділянки сіро-блакитного кольору. Для зміни розмірів полів необхідно перетягнути межу лівого або правого поля на горизонтальній лінійці, а межу верхнього або нижнього поля на вертикальній лінійці.

3. Розмір сторінки документа задається на Стрічці вкладки Розмітка сторінки в групі Параметри сторінки, вибрав кнопку Розмір. Зі списку можна обрати потрібний розмір аркуша паперу. Якщо такого розміру аркуша не передбачено, то його можна встановити вручну, обравши в меню кнопку Інші розміри аркушів.

4. Орієнтація сторінки може бути альбомна або книжкова.

5. Поля сторінок — це область сторінки вздовж країв аркуша, які залишаються для різних поміток і кращого сприйняття тексту. У текстовому документі є верхнє, нижнє, ліве та праве поля.

6. Для нумерації сторінок документа потрібно вибрати кнопку Номер сторінки групи Колонтитули вкладки Вставлення. Зі списку можна обрати потрібний спосіб розміщення номерів (згори сторінки, знизу сторінки, зліва, зправа, по центру тощо) та різновид оформлення.

7. Режим попереднього перегляду документа призначено для з’ясування, як буде виглядати документ на папері, чи вдало розміщено текст, чи правильним є розбиття на сторінки тощо. В цьому режимі можна змінити орієнтацію та розміри полів сторінки, встановити значень відступів абзацу за допомогою маркерів, обрати розмір сторінки.

8. Для друку документа потрібно виконати Office → Друк → Швидкий друк.

9. Для друку документа на аркуші іншого розміру потрібно змінити властивість сторінки документа Розмір на Стрічці вкладки Розмітка сторінки в групі Параметри сторінки.

10. Для отримання довідкової інформації в текстовому процесорі потрібно натиснути клавішу F1 на клавіатурі або вибрати на Стрічці кнопку Довідка: Microsoft Office Word. У відкритому діалоговому вікні ввести ключове слово або здійснити пошук за змістом.

11. Ключові слова — це слова, які стисло характеризують зміст тексту. За ключовими словами здійснюється пошук потрібної інформації.

Завдання

1. Алгоритм виконання завдання:

1) Завантажити текстовий процесор (виконати Пуск → Усі програми Microsoft Office → Microsoft Office Word).

2) У вікні текстового процесора натиснути на кнопку Office.

3) Обрати команду Відкрити.

4) У вікні Відкриття документа відкрити папку Розділ 4\Пункт4.5.

5) Вибрати файл завдання 4.5.1.docx.

6) Натиснути кнопку Відкрити.

7) На Стрічці вкладки Розмітка сторінки в групі Параметри сторінки натиснути кнопку Розмір та вибрати з меню А5.

8) На Стрічці вкладки Розмітка сторінки в групі Параметри сторінки натиснути кнопку Орієнтація та вибрати Книжкова.

9) Для встановлення полів сторінки необхідно перетягнути межу лівого або правого поля (ділянки сіро-блакитного кольору) на горизонтальній лінійці на значення 2 см, а межу верхнього або нижнього поля на вертикальній лінійці на значення 2 см.

10) Для нумерації сторінок документа потрібно вибрати кнопку Номер сторінки групи Колонтитули вкладки Вставлення. Зі списку обрати розташування — згори сторінки, вирівнювання — зліва.

11) Для друку документа потрібно виконати Office → Друк → Швидкий друк.

12) У вікні текстового процесора натиснути на кнопку Office.

13) Обрати команду Зберегти як.

14) У вікні Збереження документа відкрити власну папку.

15) Натиснути кнопку Зберегти.

2. Алгоритм виконання завдання:

1) Завантажити текстовий процесор (виконати Пуск → Усі програми → Microsoft Office → Microsoft Office Word).

2) У вікні текстового процесора натиснути на кнопку Office.

3) Обрати команду Відкрити.

4) У вікні Відкриття документа відкрити папку Розділ 4\Пункт4.5.

5) Вибрати файл завдання 4.5.2.docx.

6) Натиснути кнопку Відкрити.

7) Для попереднього перегляду документа потрібно виконати Office → Друк → Попередній перегляд.

8) Для друку документа потрібно виконати Office → Друк → Швидкий друк.

9) У вікні текстового процесора натиснути на кнопку Office.

10) Обрати команду Зберегти як.

11) У вікні Збереження документа відкрити власну папку.

12) Натиснути кнопку Зберегти.

3. Алгоритм виконання завдання:

1) Завантажити текстовий процесор (виконати Пуск → Усі програми → Microsoft Office → Microsoft Office Word).

2) У вікні текстового процесора натиснути на кнопку Office.

3) Обрати команду Відкрити.

4) У вікні Відкриття документа відкрити папку Розділ 4\Пункт4.5.

5) Вибрати файл завдання 4.5.1.docx.

6) Натиснути кнопку Відкрити.

7) На Стрічці вкладки Розмітка сторінки в групі Параметри сторінки натиснути кнопку Розмір та вибрати з меню Litter.

8) На Стрічці вкладки Розмітка сторінки в групі Параметри сторінки натиснути кнопку Орієнтація та вибрати орієнтацію Книжкова.

9) Для встановлення полів сторінки необхідно перетягнути

— на горизонтальній лінійці межу лівого поля на значення 2 см,

— на горизонтальній лінійці межу правого поля на значення 3 см,

— на вертикальній лінійці межу верхнього поля на значення 1,5 см,

— на вертикальній лінійці межу нижнього поля на значення 1 см.

10) Для нумерації сторінок документа потрібно вибрати кнопку Номер сторінки групи Колонтитули вкладки Вставлення. Зі списку обрати розташування — згори сторінки, вирівнювання — по центру.

11) Для попереднього перегляду документа потрібно виконати Office → Друк → Попередній перегляд.

12) У вікні текстового процесора натиснути на кнопку Office.

13) Обрати команду Зберегти як.

14) У вікні Збереження документа відкрити власну папку.

15) Натиснути кнопку Зберегти.

4. Алгоритм виконання завдання:

1) Завантажити текстовий процесор (виконати Пуск → Усі програми → Microsoft Office → Microsoft Office Word).

2) Натиснути на клавіатурі клавішу F1 або виберіть на Стрічці кнопку Довідка: Microsoft Office Word

3) Ввести у вікно текстового поля ключові слова: приховати смуги прокрутки, лінійки.

4) Вибрати кнопку Пошук.

5) Переглянути наданий перелік посилань та обрати необхідну статтю.

6) Виконати необхідні дії для приховування смуг прокрутки та лінійки.

7) Закрити вікно програми.

5. Алгоритм виконання завдання:

1) Завантажити текстовий процесор (виконати Пуск → Усі програми → Microsoft Office → Microsoft Office Word).

2) Натиснути на клавіатурі клавішу F1 або виберіть на Стрічці кнопку Довідка: Microsoft Office Word.

3) Ввести у вікно текстового поля ключові слова: сполучення клавіш.

4) Вибрати кнопку Пошук.

5) Переглянути наданий перелік посилань та обрати необхідну статтю.

6) Виконати необхідні дії для роботи з файлами.

Сполучення клавіш

Дії

CTRL+N

Створення нового документа

CTRL+O

Відкриття документа

CTRL+W

Закриття документа

CTRL+S

Збереження документа

CTRL+P

Друк документа

ALT+CTRL+I

Відкриття або закриття вікна попереднього перегляду

7) Закрити вікно програми.

6. Алгоритм виконання завдання:

1) Завантажити текстовий процесор (виконати Пуск → Усі програми → Microsoft Office → Microsoft Office Word).

2) Натиснути на клавіатурі клавішу Fl або виберіть на Стрічці кнопку Довідка: Microsoft Office Word.

3) Ввести у вікно текстового поля ключові слова: друк брошури

4) Вибрати кнопку Пошук.

5) Переглянути наданий перелік посилань та обрати необхідну статтю.

6) Ознайомитися з довідкою.

7) У вікні текстового процесора натиснути на кнопку Office.

8) Обрати команду Відкрити.

9) У вікні Відкриття документа відкрити папку Розділ 4\Пункт4.5.

10) Вибрати файл завдання 4.5.6.docx.

11) Натиснути кнопку Відкрити.

12) Встановити необхідні параметри сторінки:

— вибрати кнопку Відкриття діалогового вікна Параметри сторінки:

— встановити у розділі Сторінки у полі кілька сторінок значення — брошура.

13) Для встановлення необхідних параметрів друку документа потрібно виконати Office → Друк → Попередній перегляд → Параметри.

14) Встановити необхідні параметри друку: друк вручну на обох сторінках.

15) Вибрати кнопку Друк.

16) Закрити вікно програми.