ГДЗ до підручника «Інформатика» Й.Я. Ривкінда. 6 клас

4.4. Форматування символів і абзаців

Запитання

1. Об’єкт символ має такі властивості: шрифт, розмір, колір, накреслення тощо. Вони можуть набувати різних значень. Наприклад,

2. Об’єкт абзац має такі властивості: відступи, вирівнювання, міжрядковий інтервал тощо. Вони можуть набувати різних значень. Наприклад,

Абзац

Значення властивості

Ніч була літня, ясна, спокійна, і темні заліснені гори здіймалися велетами під небеса, а найвищі шпилі немов розпливалися в місячнім сяєві і прозорій нічній мряці...

відступ — 1 см

вирівнювання — зліва

міжрядковий інтервал — 1,5 рядка

Ніч була літня, ясна, спокійна, і темні заліснені гори здіймалися велетами під небеса, а найвищі шпилі немов розпливалися в місячнім сяєві і прозорій нічній мряці...

відступ — 2 см

вирівнювання — по центру

міжрядковий інтервал — одинарний

Ніч була літня, ясна, спокійна, і темні заліснені гори здіймалися велетами під небеса, а найвищі шпилі немов розпливалися в місячнім сяєві і прозорій нічній мряці...

відступ — 1,5 см

вирівнювання — за шириною

міжрядковий інтервал — точно 10 пт

3. Інструменти форматування символів тексту розміщено на вкладці Основне в групі Шрифт, а також на міні-панелі форматування.

4. Інструменти форматування абзаців текстового документа розміщено па вкладці Основне в групі Абзац.

5. Автоматичний перегляд формату об’єкта застосовується при використанні деяких елементів керування. При наведенні вказівника па запропоновані властивості змінюється зовнішній вигляд виділеного фрагмента тексту.

6. Горизонтальна лінійка при форматуванні тексту використовується для встановлення значень відступів абзацу за допомогою маркера відступу зліва, маркера відступу першого рядка абзацу, маркера нависаючого відступу, маркера відступу справа.

7. В діалоговому вікні можна додатково встановити такі значення властивостей — для символів: міжзнаковий інтервал. — для абзаців: інтервал до та після абзацу, положення на сторінці.

8. Процес форматування тексту, в якому часто зустрічаються фрагменти з однаковим форматом, можна прискорити використавши елемент керування Формат за зразком з групи Буфер обміну вкладки Основне, а також на міні-панелі. Для цього потрібно виділити фрагмент тексту, формат якого потрібно скопіювати, двічі натиснути кнопку Формат за зразком і послідовно виділяти необхідні фрагменти тексту.

Завдання

1. Алгоритм виконання завдання:

1) Завантажити текстовий процесор (виконати Пуск → Усі програми → Microsoft Office → Microsoft Office Word).

2) У вікні текстового процесора натиснути на кнопку Office.

3) Обрати команду Відкрити.

4) У вікні Відкриття документа відкрити папку Розділ 4\Пункт4.4.

5) Вибрати файл завдання 4.4.1.docx.

6) Натиснути кнопку Відкрити.

7) Переглянути текст і виділити фрагмент тексту з датою.

10) У вікні текстового процесора натиснути на кнопку Office.

11) Обрати команду Зберегти як.

12) У вікні Збереження документа відкрити власну папку.

13) Натиснути кнопку Зберегти.

2. Алгоритм виконання завдання:

1) Завантажити текстовий процесор (виконати Пуск → Усі програми → Microsoft Office → Microsoft Office Word).

2) У вікні текстового процесора натиснути на кнопку Office.

3) Обрати команду Відкрити.

4) У вікні Відкриття документа відкрити папку Розділ 4\Пункт4.4.

5) Вибрати файл завдання 4.4.2.docx.

6) Натиснути кнопку Відкрити.

7) Тричі клацнути на першому абзаці.

9) На горизонтальній лінійці встановити маркер відступу першого рядка на відмітці 2 см, маркер відступу зліва — на відмітці 1 см, маркер відступу справа — на відмітці 1 см.

10) Тричі клацнути на другому абзаці.

12) На горизонтальній лінійці встановити маркер відступу першого рядка на відмітці 1 см, маркер відступу зліва — на відмітці 3 см. маркер відступу справа — на відмітці 1 см.

13) Тричі клацнути на третьому абзаці.

15) На горизонтальній лінійці встановити маркер відступу першого рядка на відмітці 0 см, маркер відступу зліва — на відмітці 0 см, маркер відступу справа — на відмітці 0 см.

16) У вікні текстового процесора натиснути на кнопку Office.

17) Обрати команду Зберегти як.

18) У вікні Збереження документа відкрити власну папку.

19) Натиснути кнопку Зберегти.

3. Алгоритм виконання завдання:

1) Завантажити текстовий процесор (виконати Пуск → Усі програми → Microsoft Office → Microsoft Office Word).

2) У вікні текстового процесора натиснути на кнопку Office.

3) Обрати команду Відкрити.

4) У вікні Відкриття документа відкрити папку Розділ 4\Пункт4.4.

5) Вибрати файл завдання 4.4.3.docx.

6) Натиснути кнопку Відкрити.

7) Виконати форматування тексту за зразком, наведеним у документі.

8) У вікні текстового процесора натиснути на кнопку Office.

9) Обрати команду Зберегти як.

10) У вікні Збереження документа відкрити власну папку.

11) Натиснути кнопку Зберегти.

4. Алгоритм виконання завдання:

1) Завантажити текстовий процесор (виконати Пуск → Усі програми → Microsoft Office → Microsoft Office Word).

2) У вікні текстового процесора натиснути на кнопку Office.

3) Обрати команду Відкрити.

4) У вікні Відкриття документа відкрити папку Розділ 4\Пункт4.4.

5) Вибрати файл завдання 4.4.4.docx.

6) Натиснути кнопку Відкрити.

7) Виконати форматування символів довільним чином, наприклад:

№ абзацу

Шрифт

Розмір

Колір

Накреслення

1

Comic Sans MS

14

синій

курсив

2

Monotype Corsiva

18

жовтий

закреслений

3

Georgia

24

зелений

звичайний

8) Виконати форматування перших трьох абзаців довільним чином, наприклад:

№ абзацу

Вирівнювання

Відступ першого рядка

Відступ зліва і справа

Міжрядковий інтервал

1

по центру

відступ 2 см

2 см

одинарний

2

по лівому краю

немає

2 см

мінімум

3

по правому краю

нависаючий 1 см

1 см

множник 2

9) У вікні текстового процесора натиснути на кнопку Office.

10) Обрати команду Зберегти як.

11) У вікні Збереження документа відкрити власну папку.

12) Натиснути кнопку Зберегти.

5. Алгоритм виконання завдання:

1) Завантажити текстовий процесор (виконати Пуск Усі програми → Microsoft Office → Microsoft Office Word).

2) У вікні текстового процесора натиснути на кнопку Office.

3) Обрати команду Відкрити.

4) У вікні Відкриття документа відкрити папку Розділ 4\Пункт4.4.

5) Вибрати файл завдання 4.4.3.docx.

6) Натиснути кнопку Відкрити.

7) Виконати форматування тексту за зразком, наведеним у документі.

8) У вікні текстового процесора натиснути на кнопку Office.

9) Обрати команду Зберегти як.

10) У вікні Збереження документа відкрити власну папку.

11) Натиснути кнопку Зберегти.

6. Алгоритм виконання завдання:

1) Завантажити текстовий процесор (виконати Пуск → Усі програми → Microsoft Office → Microsoft Office Word).

2) У вікні текстового процесора натиснути на кнопку Office.

3) Обрати команду Відкрити.

4) У вікні Відкриття документа відкрити папку Розділ 4\Пункт4.4.

5) Вибрати файл завдання 4.4.3.docx.

6) Натиснути кнопку Відкрити.

7) Виділити будь-який фрагмент тексту першого абзацу.

10) Виділити будь-який фрагмент тексту другого абзацу.

11) На міні-панелі двічі натиснути кнопку Формат за зразком і послідовно виділити парні абзаци.

12) На міні-панелі натиснути кнопку Формат за зразком (для відміни режиму копіювання формату).

13) У вікні текстового процесора натиснути на кнопку Office.

14) Обрати команду Зберегти як.

15) У вікні Збереження документа відкрити власну папку.

16) Натиснути кнопку Зберегти.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.