ГДЗ до підручника «Інформатика» Й.Я. Ривкінда. 6 клас

4.3. Фрагменти тексту і операції над ними

Запитання

1. Фрагментом тексту може бути будь яка послідовність символів тексту.

2. Виділений фрагмент позначається у тексті блідо-синім кольором.

3. Способи виділення фрагменту тексту у текстовому процесорі Word:

1 спосіб (за допомогою клавіш клавіатури)

— встановити текстовий курсор на початок фрагменту тексту;

— утримуючи клавішу Shift, перемістити курсор до кінця фрагменту, використовуючи клавіші керування курсором.

2 спосіб (за допомогою миші)

— вибрати початок фрагмента тексту;

— натиснути ліву кнопку миші і, не відпускаючи її, перемістити вказівник до кінця фрагмента.

4. Для відміни виділеного фрагмента тексту потрібно вибрати місце поза областю виділення або натиснути будь-яку клавішу керування курсором.

5. Над фрагментом тексту можна виконати операції переміщення, копіювання, заміни та видалення.

7. Виконання операцій над виділеним фрагментом тексту можна здійснити різними способами:

— видалення

— копіювання

— переміщення

8. У Буфері обміну Microsoft Office 2007-2010 може одночасно знаходитися до 24 об’єктів, які можна використовувати багаторазово. Заповнення Буфера обміну відбувається послідовно при виконанні команд Вирізати або Копіювати. Для роботи з Буфером обміну використовуються кнопки Вирізати, Копіювати, Вставити, що розташовані на Стрічці.

9. Для здійснення пошуку фрагмента тексту у документі потрібно:

— виконати Основне → Редагування → Знайти;

— у відкритому вікні Пошук і замінювання ввести в текстове поле Знайти фрагмент тексту, який потрібно знайти в документі;

— вибрати кнопку Знайти.

10. Для автоматичної заміни в документі фрагмента тексту на інший потрібно: виконати Основне → Редагування → Замінити;

— у відкритому вікні Пошук і замінювання ввести в текстове поле Знайти фрагмент тексту, який потрібно знайти в документі;

— у текстове поле Замінити на ввести фрагмент тексту, на який потрібно замінити;

— вибрати кнопку Замінити все.

Завдання

1. Алгоритм виконання завдання:

1) Завантажити текстовий процесор (виконати Пуск → Усі програми → Microsoft Office → Microsoft Office Word).

2) У вікні текстового процесора натиснути на кнопку Office.

3) Обрати команду Відкрити.

4) У вікні Відкриття документа відкрити папку Розділ 4\Пункт4.3.

5) Вибрати файл завдання 4.3.1.docx.

6) Натиснути кнопку Відкрити.

7) Переглянути текст і виконати його редагування за зразком, наданим у документі.

8) У вікні текстового процесора натиснути на кнопку Office.

9) Обрати команду Зберегти як.

10) У вікні Збереження документа відкрити власну папку.

11) Натиснути кнопку Зберегти.

2. Алгоритм виконання завдання:

1) Завантажити текстовий процесор (виконати Пуск → Усі програми → Microsoft Office → Microsoft Office Word).

2) У вікні текстового процесора натиснути на кнопку Office.

3) Обрати команду Відкрити.

4) У вікні Відкриття документа відкрити папку Розділ 4\Пункт4.3.

5) Вибрати файл завдання 4.3.2.docx.

6) Натиснути кнопку Відкрити.

7) Виконати впорядкування рядків тексту за зразком, наданим у документі:

— для виділення рядка тексту вибрати місце зліва від початкового рядка фрагмента і, при натиснутій лівій кнопці миші, перемістити вказівник вниз або вгору на потрібну кількість рядків.

— для переміщення виділеного фрагменту тексту перетягнути його у потрібне місце при натиснутій клавіші Ctrl.

8) У вікні текстового процесора натиснути на кнопку Office.

9) Обрати команду Зберегти як.

10) У вікні Збереження документа відкрити власну папку.

11) Натиснути кнопку Зберегти.

3. Алгоритм виконання завдання:

1) Завантажити текстовий процесор (виконати Пуск → Усі програми → Microsoft Office → Microsoft Office Word).

2) У вікні текстового процесора натиснути на кнопку Office.

3) Обрати команду Відкрити.

4) У вікні Відкриття документа відкрити папку Розділ 4\Пункт4.3.

5) Вибрати файл завдання 4.3.3.docx.

6) Натиснути кнопку Відкрити.

7) Виконати заміну фрагментів тексту за зразком, наведеним у документі:

— виконати Основне → Редагування → Замінити;

— у відкритому вікні Пошук і замінювання ввести в текстове поле Знайти фрагмент тексту, який потрібно знайти в документі:

— у текстове поле Замінити на ввести фрагмент тексту, на який потрібно замінити;

— вибрати кнопку Замінити все.

8) У вікні текстового процесора натиснути на кнопку Office.

9) Обрати команду Зберегти як.

10) У вікні Збереження документа відкрити власну папку.

11) Натиснути кнопку Зберегти.

4. Алгоритм виконання завдання:

1) Завантажити текстовий процесор (виконати Пуск → Усі програми → Microsoft Office → Microsoft Office Word).

2) У вікні текстового процесора натиснути на кнопку Office.

3) Обрати команду Відкрити.

4) У вікні Відкриття документа відкрити папку Розділ 4\Пункт4.3.

5) Вибрати файл завдання 4.3.4.docx.

6) Натиснути кнопку Відкрити.

7) Виконати заміну фрагментів тексту за зразком, наведеним у документі:

— виконати Основне → Редагування → Замінити;

— у відкритому вікні Пошук і замінювання в текстове поле Знайти ввести текст комп'ютер, який потрібно знайти в документі;

— у текстове поле Замінити па ввести текст ПК, на який потрібно замінити;

— вибрати кнопку Замінити все.

8) Виконати п. 7 для слів комп’ютера, комп’ютеру, комп'ютером, комп'ютері.

9) У вікні текстового процесора натиснути на кнопку Office.

10) Обрати команду Зберегти як.

11) У вікні Збереження документа відкрити власну папку.

12) Натиснути кнопку Зберегти.