ГДЗ до підручника «Інформатика» Й.Я. Ривкінда. 6 клас

4.2. Створення текстового документа. Введення і редагування тексту

Запитання

1. Способи створення нового документу:

1 спосіб

— запустити текстовий процесор;

— у відкритому вікні програми вводити потрібний текст.

2 спосіб

— запустити текстовий процесор;

— вибрати команду Створити;

— вибрати у вікні Створення документа шаблон Новий документ;

— вибрати кнопку Створити.

2. Під час опрацювання нового документа в текстовому процесорі слід дотримуватися такої послідовності дій:

— введення тексту,

— редагування тексту,

— форматування тексту,

— збереження документа.

3. При введенні тексту з клавіатури слід дотримуватися таких правил:

— між словами ставити лише один пропуск;

— перед розділовими знаками пропуск не ставити, а після них ставити один попуск або здійснити перехід на новий абзац;

— після відкриваючих та перед закриваючими дужками не ставити пропуск;

— дефіс у словах вводити без пропусків;

— перед тире та після нього ставити пропуски;

— для запобігання розриву деякої фрази в кінці рядка між словами слід ставити нерозривний пропуск (Ctrl + Shift + Пропуск);

— для введення тексту з нового абзацу натиснути клавішу Enter;

— для переходу на новий рядок в межах абзацу слід ставити розрив рядка (Shift + Enter);

— перехід на новий рядок або нову сторінку текстового документа відбувається автоматично.

4. До редагування тексту відносяться операції видалення, вставлення та замінювання тексту, об’єднання та розділення абзаців, перевірка правопису тощо.

5. Якщо при введенні тексту попередній текст замінюється на новий, то редагування йде в режимі замінювання. Для переходу до режиму вставлення символів потрібно натиснути на клавіатурі клавішу Insert або в Рядку стану натиснути індикатор Вставити/Замінювати.

6. Хвилястими лініями червоного та зеленого кольору підкреслюються орфографічні та граматичні помилки. Для їх виправлення потрібно відкрити контекстне меню підкресленого слова і вибрати одну із запропонованих дій. Для перевірки правопису можна використати кнопку Правопис і граматика на вкладці Рецензування в групі Правопис.

8. Кнопку Правопис і граматика призначена для перевірки правопису. Вона розміщується на вкладці Рецензування в групі Правопис.

Завдання

1. Алгоритм виконання завдання:

1) Завантажити текстовий процесор (виконати Пуск → Усі програми → Microsoft Office → Microsoft Office Word).

2) У вікні текстового процесора натиснути на кнопку Office.

3) Обрати команду Відкрити.

4) У вікні Відкриття документа відкрити папку Розділ 4\Пункт4.2.

5) Вибрати файл завдання 4.2.1.docx.

6) Натиснути кнопку Відкрити.

7) Переглянути текст і знайти у тексті перші розташовані поруч слова, що повторюються (вони підкреслені хвилястою лінією).

8) Поставити курсор миші на підкреслене слово та клацнути лівою кнопкою миші двічі.

9) Натиснути на клавіатурі клавішу Delete.

10) Повторити дії 7-9 для всіх слів, що повторюються.

13) У вікні текстового процесора натиснути на кнопку Office.

14) Обрати команду Зберегти.

15) Натиснути кнопку Зберегти.

2. Алгоритм виконання завдання:

1) Завантажити текстовий процесор (виконати Пуск → Усі програми → Microsoft Office → Microsoft Office Word).

2) У вікні текстового процесора натиснути на кнопку Office.

3) Обрати команду Відкрити.

4) У вікні Відкриття документа відкрити папку Розділ 4\Пункт4.2.

5) Вибрати файл завдання 4.2.2.docx.

6) Натиснути кнопку Відкрити.

7) Переглянути текст і знайти у тексті помилки (вони підкреслені червоною хвилястою лінією).

8) Поставити курсор миші на підкреслене слово та клацнути правою кнопкою миші.

9) У контекстному меню обрати правильний варіант написання. Якщо правильного варіанту написання немає, то виправити помилки вручну.

10) Повторити дії 7-9 для всіх слів з помилками.

11) У вікні текстового процесора натиснути на кнопку Office.

12) Обрати команду Зберегти як.

13) У вікні Збереження документа відкрити власну папку.

14) Натиснути кнопку Зберегти.

3. Алгоритм виконання завдання:

1) Завантажити текстовий процесор (виконати Пуск → Усі програми → Microsoft Office → Microsoft Office Word).

2) У вікні текстового процесора ввести запропонований текст за зразком.

3) Переглянути текст і виправити помилки.

4) У вікні текстового процесора натиснути на кнопку Office.

5) Обрати команду Зберегти як.

6) У вікні Збереження документа відкрити власну папку.

7) Ввести назву текстового файлу завдання 4.2.3.

8) Натиснути кнопку Зберегти.

4. Алгоритм виконання завдання:

1) Завантажити текстовий процесор (виконати Пуск → Усі програми → Microsoft Office → Microsoft Office Word).

2) У вікні текстового процесора ввести свою стислу автобіографію.

3) Переглянути текст і виправити помилки.

4) У вікні текстового процесора натиснути на кнопку Office.

5) Обрати команду Зберегти як.

6) У вікні Збереження документа відкрити папку Мої документи.

7) До текстового вікна Ім’я файлу ввести назву текстового файлу завдання 4.2.4.

8) Натиснути кнопку Зберегти.

5. Алгоритм виконання завдання:

1) Завантажити текстовий процесор (виконати Пуск → Усі програми → Microsoft Office → Microsoft Office Word).

2) У вікні текстового процесора натиснути на кнопку Office.

3) Обрати команду Відкрити.

4) У вікні Відкриття документа відкрити папку Розділ 4\Пункт4.2.

5) Вибрати файл завдання 4.2.5.docx.

6) Натиснути кнопку Відкрити.

7) Переглянути текст і видалити у тексті зайві символи.

8) Вставити та замінити слова згідно до зразка.

9) Об’єднати та розділити текст на абзаци згідно до зразка.

10) У вікні текстового процесора натиснути на кнопку Office.

11) Обрати команду Зберегти як.

12) У вікні Збереження документа відкрити власну папку.

13) Натиснути кнопку Зберегти.