ГДЗ до підручника «Інформатика» Н.В. Морзе. 9 клас

16. Алгоритми опрацювання табличних величин

Працюємо самостійно, стр. 128

4. «Підрахунок»

const N = 30;

var

a: array[1..N] of integer;

i, pos, neg: byte;

begin

randomize;

pos : = 0;

neg := 0;

for i : = 1 to N do begin

af[i] : = random(100) - 50;

write(a[i]:4);

if a[i] < 0 then

neg := neg + 1

else

if af[i] > 0 then

pos := pos + 1;

end;

writeln;

writeln (‘додатні: ‘, pos);

writeln(‘від’ємні: ‘, neg);

end.

Приклад виконання:

-4 -36 23 42 27 -45 -31 -41 -45 -17 45 19 24 -26 9 16 35 -8 -36 49 -47 17 -1 41 -31 35 -45 34 0 -42

додатні: 14

від’ємні: 15