ГДЗ до підручника «Інформатика» Н.В. Морзе. 9 клас

18. Алгоритми пошуку табличних величин

Працюємо самостійно, стр. 139

4. «Швидкий пошук »

var

k, i: byte;

n, m: longint;

begin

readln(k);

n :=0;

і : = 1;

while і < k do begin

n := n + 5;

m : = n;

while m > 0 do begin

if (m mod 10 <> 5) and (m mod 10 <> 0) then break;

m : = m div 10;

end;

if m = 0 then і : = і + 1;

end;

writeln(n);

end.

5. Проста програма «Вгадай число»

var

a, b: integer;

begin

randomize;

a := random(100);

while a <> b do begin

write(‘Введи число: ‘);

readln(b);

if b > a then

writeln(‘Много’)

else

if b < a then

writeln(‘Мало’) else

writeln(‘Угадал’);

end;

readln

end.

Складна програма «Вгадай число»

program ygadai;

var

x, a, s, e, r, z: integer;

begin

randomize;

write(‘введите диапазон числа от 0 до <);

readln(s);

a: = random(s);

writeln(‘введите к-во попыток’);

readln(z);

for x: = 1 to z do

begin

writeln(‘попробуйте угадать число которое загадал компьютер. Диапазон числа от 0 до <,s);

readln(e);

if а=е then

begin

writeln(‘вы угадали! Поздравляем’);

r: = r + 1;

break

end;

end;

if r<>1 then

writeln(‘Сегодня не ваш день вы не угадали’);

readln

end.