ГДЗ до підручника «Інформатика» Н.В. Морзе. 8 клас

7. Текстовий документ і його об’єкти

Працюємо самостійно

1. Порівняльна гістограма розмірів текстових документів у різних форматах.

2. Відкрити текстовий документ Про формати, двічі клацнувши на ньому ЛКМ. Для того щоб розмістити текст у дві колонки, необхідно виконати такі дії: виділити увесь текст, натиснувши сполучення клавіш Ctrl+A або ЛКМ тричі на лівому полі документа; перейти на вкладку Розмітка сторінки → група Параметри сторінки → Стовпці; натиснувши на кнопку Стовпці, обираємо необхідну кількість стовпців.

Зберігаємо документ: обираємо вкладку Файл → Зберегти як, у діалоговому вікні, що відкрилось, обираємо необхідний тип файлу — спочатку doc, потім повторюємо операцію збереження у різних форматах, вказаних у завданні — docx, odt, rtf, pdf.

Для того щоб визначити обсяг кожного з файлів, виконайте такі дії — натисніть ПКМ на файлі та в контекстному меню оберіть Властивості або скористайтесь сполученням клавіш Alt+Enter. Зробіть порівняння розмірів файлів.

3. Алгоритм визначення дієвідміни дієслова.

4. Таблиця «Винаходи українців»

5. Календар.

Для створення календаря у вигляді таблиці необхідно виконати такі дії:

• На вкладці Вставка обрати кнопку Таблиця та обрати необхідну кількість — 8 стовпців та 6 рядків.

• Перший стовпчик виділити ЛКМ, натиснути ПКМ та обрати Об’єднати комірки.

• В об’єднані комірки та комірки першого рядка вводимо назву місяця та дні тижня. Для того щоб змінити спрямування тексту, виділяємо його та натискаємо ПКМ, у контекстному меню обираємо Направлення тексту. У діалоговому вікні обираємо потрібне спрямування тексту.

• В інші комірки вводимо дати місяця.

• Для того щоб усі комірки були одного розміру, необхідно виділити всю таблицю, обрати вкладку Макет → Автопідбір → Автопідбір за змістом.

• Для оформлення стилю таблиці перейдіть до вкладки Конструктор → Стиль таблиці та зі списку запропонованих стилів оберіть потрібний.

Вересень, 2016

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

Субота

Неділя

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

6. Формули в текстовому документі.

Для вставки Формул до текстового документа необхідно перейти до вклади Вставка → Рівняння, обрати вказівку Вставити нову формулу. Для створення нової формули на вкладці Конструктор обираємо необхідні значення для формул, які вказані у завданні.

1) (x2 - x1)2 ≥ 0