ГДЗ до підручника «Інформатика» Н.В. Морзе. 8 клас

27. Графічне відображення даних мовами програмування

Працюємо самостійно

4. Проект Прямокутник.

• Запустіть середовище Lazarus.

• Збережіть проект — натисніть Файл → Зберегти. У вікні, що відкрилось, оберіть папку та місце на комп’ютері, де буде зберігатись проект. Введіть ім’я проекту. Натисніть кнопку Зберегти. У вікні для збереження файла unit1 вказуємо те місце, де зберегли файл Project1, знову натискаємо кнопку Зберегти.

• Перейдіть у вікно дизайнерської форми.

• У таблиці Властивості форми оберіть властивість Caption (Підпис), надайте значення цієї властивості — Прямокутник.

• У вікні дизайнера форми Form1 додайте об’єкти, які мають такі властивості:

Об’єкт

Властивість

Значення властивості

Label1

Caption

Координата числа x1

Font

Шрифт Book Antiqua. Стиль шрифту звичайний. Розмір 14.

Label2

Caption

Координата числа у1

Font

Шрифт Book Antiqua. Стиль шрифту звичайний. Розмір 14.

Label3

Caption

Координата числа х2

Font

Шрифт Book Antiqua. Стиль шрифту звичайний. Розмір 14.

Label4

Caption

Координата числа у2

Font

Шрифт Book Antiqua. Стиль шрифту звичайний. Розмір 14.

Edit1

Font

Шрифт Book Antiqua. Стиль шрифту звичайний. Розмір 14.

Edit2

Font

Шрифт Book Antiqua. Стиль шрифту звичайний. Розмір 14.

Edit3

Font

Шрифт Book Antiqua. Стиль шрифту звичайний. Розмір 14.

Edit4

Font

Шрифт Book Antiqua. Стиль шрифту звичайний. Розмір 14.

Button1

Caption

Обчислення

Font

Шрифт Book Antiqua. Стиль шрифту звичайний. Розмір 16.

• На панелі Інспектор об’єктів на вкладці Події оберіть в полі OnClickButton1Click.

• Перейдіть в поле редактора коду та пропишіть такий програмний код для кнопки Button1:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var x1,y1,x2,y2:integer;

begin

x1:=StrToInt(Edit1.Text);

y1:=StrToInt(Edit2.Text);

x2:=StrToInt(Edit3.Text);

y2:=StrToInt(Edit4.Text);

Form1.Canvas.Pen.Color:=clblack;

Form1.Canvas.Pen.Width:=2;

Form1. Canvas.Pen.Style:=psSolid;

Form1.Canvas.Rectangle(x1,y1,x2,y2);

end;

• Запустіть проекти на виконання, натиснувши кнопку F9. Перевірте дії, які виконуються під час настання подій для об’єктів екранних форм.

• Завершіть роботу з проектом і середовищем, виконавши Файл → Вихід.