ГДЗ до підручника «Інформатика» Н.В. Морзе. 8 клас

26. Практична робота 12

Працюємо самостійно

1. Розрахунок оплати за електроенергію.

• Запустіть середовище Lazarus.

• Збережіть проект — натисніть Файл → Зберегти. У вікні, що відкрилось, оберіть папку та місце на комп’ютері, де буде зберігатись проект. Введіть ім’я проекту. Натисніть кнопку Зберегти. У вікні для збереження файла unit1 вказуємо те місце, де зберегли файл Project1, знову натискаємо кнопку Зберегти.

• Перейдіть у вікно дизайнерської форми.

• У таблиці властивості форми оберіть властивість Caption (Підпис). Надайте значення цієї властивості — Розрахунок оплати за електроенергію.

• У вікні дизайнера форми Form1 додайте об’єкти, які мають такі властивості:

Об’єкт

Властивість

Значення властивості

Label1

Caption

Розрахунок оплати

Font

Шрифт Book Antiqua. Стиль шрифту звичайний. Розмір 14.

Edit1

Font

Шрифт Book Antiqua. Стиль шрифту звичайний. Розмір 14.

Edit2

Font

Шрифт Book Antiqua. Стиль шрифту звичайний. Розмір 14.

Check Box1

Caption

Пільговий обсяг

Radio Button1

Caption

До 100 кВт

Font

Шрифт Book Antiqua. Стиль шрифту звичайний. Розмір 14.

Radio Button2

Caption

Від 100 до 600 кВт.

Font

Шрифт Book Antiqua. Стиль шрифту звичайний. Розмір 14.

Radio Button3

Caption

Більше 600 кВт

Font

Шрифт Book Antiqua. Стиль шрифту звичайний. Розмір 14.

Button1

Caption

Розрахувати

Font

Шрифт Book Antiqua. Стиль шрифту звичайний. Розмір 16.

• На панелі Інспектор об’єктів на вкладці Події оберіть в полі OnClickButton1Click.

• Перейдіть в поле редактора коду та пропишіть такий програмний код для кнопки Button1:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var

s,s2:integer; s1:real;

begin

s:=StrToInt(Edit1.Text);

if RadioButton1.Checked

then if CheckBox1.Checked

then

begin s2:=s-30;

s1:=s2*45.6;

end

else s1:=s*45.6;

Edit2.Caption:=FloatToStr(s1);

if RadioButton2.Checked

then if CheckBox1.Checked

then

begin s2:=s-30;

s1:=s2*78.9;

end

else s1:=s*78.9;

Edit2.Caption:=FloatToStr(sl);

if RadioButton3.Checked

then if CheckBox1.Checked

then

begin s2:=s-30;

s1:=s2*147.9;

end

else s1:=s*147.9;

Edit2.Caption:=FloatToStr(s1);

end.

• Запустіть проекти на виконання, натиснувши кнопку F9. Перевірте дії, які виконуються під час настання подій для об’єктів екранних форм.

• Завершіть роботу з проектом і середовищем, виконавши Файл → Вихід.

2. Пенсійний калькулятор.

• Запустіть середовище Lazarus.

• Збережіть проект — натисніть Файл → Зберегти. У вікні, що відкрилось, оберіть папку та місце на комп’ютері, де буде зберігатись проект. Введіть ім’я проекту. Натисніть кнопку Зберегти. У вікні для збереження файла Unit1 вказуємо те місце, де зберегли файл Project1, знову натискаємо кнопку Зберегти.

• Перейдіть у вікно дизайнерської форми.

• У таблиці властивості форми оберіть властивість Caption (Підпис), надайте значення цієї властивості — Пенсійний калькулятор.

• У вікні дизайнера форми Form1 додайте об’єкти, які мають такі властивості:

Об’єкт

Властивість

Значення властивості

Label 1

Caption

Пенсійний калькулятор

Font

Шрифт Book Antiqua. Стиль шрифту звичайний. Розмір 14.

Label2

Caption

Розмір пенсії

Font

Шрифт Book Antiqua. Стиль шрифту звичайний. Розмір 14.

Label3

Caption

Результат оподаткування

Font

Шрифт Book Antiqua. Стиль шрифту звичайний. Розмір 14.

Editl

Font

Шрифт Book Antiqua. Стиль шрифту звичайний. Розмір 14.

'З ы

Font

Шрифт Book Antiqua. Стиль шрифту звичайний. Розмір 14.

Radio Buttonl

Caption

Font

Шрифт Book Antiqua. Стиль шрифту звичайний. Розмір 14.

Buttonl

Caption

Розрахувати

Font

Шрифт Book Antiqua. Стиль шрифту звичайний. Розмір 16.

• На панелі Інспектор об’єктів на вкладці Події оберіть в полі OnClickButton1Click.

• Перейдіть в поле редактора коду та пропишіть такий програмний код для кнопки Button1:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var

s:integer; p:real;

begin

s:=StrToInt(Edit1.Text);

if RadioButton1.Checked

then if s<1378*3

then Label3.Caption:=’He оподатковується’;

if RadioButton1.Checked

then if s<1450*3

then Label3.Caption:=’He оподатковується’;

if RadioButton1.Checked

then if s<1550*3

then Label3.Caption:=’He оподатковується’;

if RadioButton1.Checked

then if (s>1378*3) and (s<1378*10)

then begin

p:=(s*15)/100;

end;

Edit2.Caption:=FLoatToStr(p);

if RadioButton1.Checked

then if (s>1450*3) and (s<1450*10)

then begin

p:=(s*15)/100;

end;

Edit2.Caption:=FLoatToStr(p);

if RadioButton1.Checked

then if (s>1550*3) and (s<1550*10)

then begin

p:=(s*15)/100;

end;

Edit2.Caption:=FLoatToStr(p);

if RadioButton1.Checked

then if s>1378*10

then begin

p:=(s*20)/100;

end;

Edit2.Caption:“FLoatToStr(p);

if RadioButton1.Checked

then if s>1450*10

then begin

p:=(s*20)/100;

end;

Edit2.Caption:=FLoatToStr(p);

if RadioButton1.Checked

then if s>1550*10

then begin

p:=(s*20)/100;

end;

Edit2.Caption:=FLoatToStr(p);

end;

end.

• Запустіть проекти на виконання, натиснувши кнопку F9. Перевірте дії, які виконуються під час настання подій для об’єктів екранних форм.

• Завершіть роботу з проектом і середовищем, виконавши Файл → Вихід.

3. Шалені знижки.

• Запустіть середовище Lazarus.

• Збережіть проект — натисніть Файл → Зберегти. У вікні, що відкрилось, оберіть папку та місце на комп’ютері, де буде зберігатись проект. Введіть ім’я проекту. Натисніть кнопку Зберегти. У вікні для збереження файла unit1 вказуємо те місце, де зберегли файл Project1, знову натискаємо кнопку Зберегти.

• Перейдіть у вікно дизайнерської форми.

• У таблиці властивості форми оберіть властивість Caption (Підпис), надайте значення цієї властивості — Шалені знижки.

• У вікні дизайнера форми Forml додайте об’єкти, які мають такі властивості:

Об’єкт

Властивість

Значення властивості

Label1

Caption

Номер тижня

Font

Шрифт Book Antiqua. Стиль шрифту звичайний. Розмір 14.

Label2

Caption

Ціна товару

Font

Шрифт Book Antiqua. Стиль шрифту звичайний. Розмір 14.

Edit1

Font

Шрифт Book Antiqua. Стиль шрифту звичайний. Розмір 14.

Edit2

Font

Шрифт Book Antiqua. Стиль шрифту звичайний. Розмір 14.

Combo Box1

Font

Шрифт Book Antiqua. Стиль шрифту звичайний. Розмір 14.

Button1

Caption

Розрахувати

Font

Шрифт Book Antiqua. Стиль шрифту звичайний. Розмір 16.

• На панелі Інспектор об’єктів на вкладці Події оберіть в полі OnClickButton1Click.

• Перейдіть в поле редактора коду та пропишіть такий програмний код для кнопки Button1: procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var

zt,zt1,zt2,zt3{,zt4,zt5,zt6,zt7,zt8}:real; begin

zt:=StrToFloat(Edit1.Text);

if (ComboBox1.Text=’1 тиждень (10%)’) =true

then begin

ztl:=zt*0.9;

end;

Edit2.Caption:=FloatToStr(zt1);

if (ComboBox1.Text=’2 тиждень(20%)’) =true

then begin

zt2:=zt1*0.8;

end;

Edit2.Caption:=FloatToStr(zt2);

if (ComboBox1.Text=’3 тиждень(30%)’) =true

then begin

zt3:=zt2*0.7;

end;

Edit2.Caption:=FloatToStr(zt3);

...

end;

• Запустіть проекти на виконання, натиснувши кнопку F9. Перевірте дії, які виконуються під час настання подій для об’єктів екранних форм.

• Завершіть роботу з проектом і середовищем, виконавши Файл → Вихід.

5. Порівняння.

• Запустіть середовище Lazarus.

• Збережіть проект — натисніть Файл → Зберегти. У вікні, що відкрилось, оберіть папку та місце на комп’ютері, де буде зберігатись проект. Введіть ім’я проекту. Натисніть кнопку Зберегти. У вікні для збереження файла unit1 вказуємо те місце, де зберегли файл Project1, знову натискаємо кнопку Зберегти.

• Перейдіть у вікно дизайнерської форми.

• У таблиці властивості форми оберіть властивість Caption (Підпис), надайте значення цієї властивості — Порівняння.

• У вікні дизайнера форми Form1 додайте об’єкти, які мають такі властивості:

Об’єкт

Властивість

Значення властивості

Label1

Caption

Введіть число

Font

Шрифт Book Antiqua. Стиль шрифту звичайний. Розмір 14.

Label2

Caption

Факторіал числа

Font

Шрифт Book Antiqua. Стиль шрифту звичайний. Розмір 14.

Label3

Caption

Font

Шрифт Book Antiqua. Стиль шрифту звичайний. Розмір 14.

Edit1

Font

Шрифт Book Antiqua. Стиль шрифту звичайний. Розмір 14.

Edit2

Font

Шрифт Book Antiqua. Стиль шрифту звичайний. Розмір 14.

Edit3

Font

Шрифт Book Antiqua. Стиль шрифту звичайний. Розмір 14.

Combo Box1

Font

Шрифт Book Antiqua. Стиль шрифту звичайний. Розмір 14.

Button1

Caption

Розрахувати

Font

Шрифт Book Antiqua. Стиль шрифту звичайний. Розмір 16.

• На панелі Інспектор об’єктів на вкладці Події оберіть в полі OnClickButton1Click.

• Перейдіть в поле редактора коду та пропишіть такий програмний код для кнопки Button1:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var

n,nf,nq,i:integer;

begin

nf:=1;

n:=StrToInt(Edit1.Text);

nq:=Sqr(n);

for i:=1 to n do

nf:=nf*i;

Edit2.Caption:=IntToStr(nf);

Edit3.Caption:=IntToStr(nq);

if nq<nf

then Label3.Сарtion:=’квадрат числа менший за його факторіал’

else if nq=nf

then Label3. Caption:='квадрат числа рівняється за його факторіал’

else if nq>nf

then Label3.Сарtion:=’квадрат числа більший за його факторіал’

end;

• Запустіть проекти па виконання, натиснувши кнопку F9. Перевірте дії, які виконуються під час настання подій для об’єктів екранних форм.

• Завершіть роботу з проектом і середовищем, виконавши Файл → Вихід.