ГДЗ до підручника «Інформатика» Н.В. Морзе. 8 клас

24. Опрацювання величин логічного типу. Команда розгалуження

Працюємо самостійно

1. Логічний вираз.

Free Pascal

Python

True

False

True

False

True

False

True

True

False

False

False

False

2. Проект Ідеальна вага.

• Запустіть середовище Lazarus.

• Збережіть проект — натисніть Файл → Зберегти. У вікні, що відкрилось, оберіть папку та місце на комп’ютері, де буде зберігатись проект. Введіть ім’я проекту. Натисніть кнопку Зберегти. У вікні для збереження файла unit1 вказуємо те місце, де зберегли файл Project1, знову натискаємо кнопку Зберегти.

• Перейдіть у вікно дизайнерської форми.

• У таблиці властивості форми оберіть властивість Caption (Підпис), надайте значення цієї властивості — Ідеальна вага.

• У вікні дизайнера форми Form1 додайте об’єкти, які мають такі властивості:

Об’єкт

Властивість

Значення властивості

Label1

Caption

Зріст

Font

Шрифт Book Antiqua. Стиль шрифту звичайний. Розмір 14.

Label2

Caption

Baгa

Font

Шрифт Book Antiqua. Стиль шрифту звичайний. Розмір 14.

Label3

Caption

Font

Шрифт Book Antiqua. Стиль шрифту звичайний. Розмір 14.

Edit1

Font

Шрифт Book Antiqua. Стиль шрифту звичайний. Розмір 14.

Edit2

Font

Шрифт Book Antiqua. Стиль шрифту звичайний. Розмір 14.

Radio Button1

Caption

До 25 років

Radio Button2

Caption

Від 25 до 45 років

Radio Button3

Caption

За 45 років

Button 1

Caption

Обчислення

Font

Шрифт Book Antiqua. Стиль шрифту звичайний. Розмір 16.

На панелі Інспектор об’єктів на вкладці Події оберіть в полі OnClickButton1Click.

• Перейдіть в поле редактора коду та пропишіть такий програмний код для кнопки Button1:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var

z,v,z1:integer;

begin

z:=StrToInt(Edit1.Text);

v:=StrToInt(Edit2.Text);

z1:=z-100;

if RadioButton1.Checked

then if v=z1-5

then Label3.Caption:=’Bara ідеальна’

else if v<z1-5

then Label3.Сарtion:=’Недостатня вага’

else if v>z1-5

then Label3.Caption:=’Надлишкова вага’;

if RadioButton2.Checked

then if v=z1

then Label3.Caption:=’Bara ідеальна’

else if v<z1

then Label3.Саption:=’Недостатня вага’

else if v>z1

then Label3.Сарtion:=’Надлишкова вага’;

if RadioButton3. Checked

then if v=z1+5

then Label3.Caption:=’Bara ідеальна’

else if v<z1+5

then Label3.Caption:=’Недостатня вага’

else if v>z1+5

then Label3.Caption:=’Надлишкова вага’;

end;

• Запустіть проекти на виконання, натиснувши кнопку F9. Перевірте дії, які виконуються під час настання подій для об’єктів екранних форм.

• Завершіть роботу з проектом і середовищем, виконавши Файл → Вихід.

3. Проект Оцінки.

• Запустіть середовище Lazarus.

• Збережіть проект — натисніть Файл → Зберегти. У вікні, що відкрилось, оберіть папку та місце на комп’ютері, де буде зберігатись проект. Введіть ім’я проекту. Натисніть кнопку Зберегти. У вікні для збереження файла unit1 вказуємо те місце, де зберегли файл Project1, знову натискаємо кнопку Зберегти.

• Перейдіть у вікно дизайнерської форми.

• У таблиці властивості форми оберіть властивість Caption (Підпис), надайте значення цієї властивості — Оцінки.

• У вікні дизайнера форми Form1 додайте об’єкти, які мають такі властивості:

Об’єкт

Властивість

Значення властивості

RadioButton1

Caption

1

RadioButton2

Caption

2

RadioButton3

Caption

3

RadioButton4

Caption

4

RadioButton5

Caption

5

RadioButton6

Caption

6

RadioButton7

Caption

7

RadioButton8

Caption

8

RadioButton9

Caption

9

Radio Button10

Caption

10

Radio Button11

Caption

11

Radio Button12

Caption

12

Edit1

Font

Шрифт Book Antiqua. Стиль шрифту звичайний. Розмір 14.

Button1

Caption

Вивести

Font

Шрифт Book Antiqua. Стиль шрифту звичайний. Розмір 16.

На панелі Інспектор об’єктів на вкладці Події оберіть в полі OnClickButton1Click.

• Перейдіть в поле редактора коду та пропишіть такий програмний код для кнопки Button1:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

begin

Edit1.Caption:=”;

if RadioButton1.Checked

then Edit1.Саption:=’початковий рівень’

else if RadioButton2.Checked

then Edit1.Саption:=’початковий рівень’

else if RadioButton3.Checked

then Editl.Саption:=’початковий рівень’;

if RadioButton4.Checked

then Edit1.Саption:=’середній рівень’

else if RadioButton5.Checked

then Edit1.Саption:=’середній рівень’

else if RadioButton6.Checked

then Edit1.Саption:=’середній рівень’;

if RadioButton7.Checked

then Edit1.Саption:=’достатній рівень’

else if RadioButton8.Checked

then Edit1.Саption:=’достатній рівень’

else if RadioButton9.Checked

then Edit1.Саption:=’достатній рівень’;

if RadioButton10.Checked

then Edit1.Caption:='високий рівень’

else if RadioButton11.Checked

then Edit1.Саption:=’високий рівень’

else if RadioButton12.Checked

then Edit1.Саption:=’високий рівень’;

end;

• Запустіть проекти на виконання, натиснувши кнопку F9. Перевірте дії, які виконуються під час настання подій для об’єктів екранних форм.

• Завершіть роботу з проектом і середовищем, виконавши Файл → Вихід.

4. Проект Мішень.

• Запустіть середовище Lazarus.

• Збережіть проект — натисніть Файл → Зберегти. У вікні, що відкрилось, оберіть папку та місце на комп’ютері, де буде зберігатись проект. Введіть ім’я проекту. Натисніть кнопку Зберегти. У вікні для збереження файла unit1 вказуємо те місце, де зберегли файл Project1, знову натискаємо кнопку Зберегти.

• Перейдіть у вікно дизайнерської форми.

• У таблиці властивості форми оберіть властивість Caption (Підпис), надайте значення цієї властивості — Мішень.

• У вікні дизайнера форми Form1 додайте об’єкти, які мають такі властивості:

Об’єкт

Властивість

Значення властивості

Label1

Caption

Координата x

Font

Шрифт Book Antiqua. Стиль шрифту звичайний. Розмір 14.

Label2

Caption

Координата у

Font

Шрифт Book Antiqua. Стиль шрифту звичайний. Розмір 14.

Label3

Caption

Результат влучання

Font

Шрифт Book Antiqua. Стиль шрифту звичайний. Розмір 14.

Edit1

Font

Шрифт Book Antiqua. Стиль шрифту звичайний. Розмір 14.

Edit2

Font

Шрифт Book An tiqua. Стиль шрифту звичайний. Розмір 14.

Edit3

Font

Шрифт Book Antiqua. Стиль шрифту звичайний. Розмір 14.

Button1

Caption

Обчислення

Font

Шрифт Book Antiqua. Стиль шрифту звичайний. Розмір 16.

На панелі Інспектор об’єктів на вкладці Події оберіть в полі OnClickButton1Click.

• Перейдіть в поле редактора коду та пропишіть такий програмний код для кнопки Button1:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var x,y:real;

begin

x:=StrToFloat(Edit1.Text);

y:=StrToFloat(Edit2.Text);

if (x>=-2) and (x<=2)

then if (y>=-2) and (y<=2)

then Label3.Сарtion:=’Вітаємо! Влучний постріл’

else Label3.Сарtion:=’Шкода, не влучив!’;

end;

• Запустіть проекти на виконання, натиснувши кнопку F9. Перевірте дії, які виконуються під час настання подій для об’єктів екранних форм.

• Завершіть роботу з проектом і середовищем, виконавши Файл → Вихід.

5. Проект Правила дорожнього руху.

• Запустіть середовище Lazarus.

• Збережіть проект — натисніть Файл → Зберегти. У вікні, що відкрилось, оберіть папку та місце на комп’ютері, де буде зберігатись проект. Введіть ім’я проекту. Натисніть кнопку Зберегти. У вікні для збереження файла unit1 вказуємо те місце, де зберегли файл Project1, знову натискаємо кнопку Зберегти.

• Перейдіть у вікно дизайнерської форми.

• У таблиці властивості форми оберіть властивість Caption (Підпис), надайте значення цієї властивості — Правила дорожнього руху.

• У вікні дизайнера форми Form1 додайте об’єкти, які мають такі властивості:

Об’єкт

Властивість

Значення властивості

Label1

Caption

Відстань

Font

Шрифт Book Antiqua. Стиль шрифту звичайний. Розмір 14.

Label2

Caption

Час

Font

Шрифт Book Antiqua. Стиль шрифту звичайний. Розмір 14.

Label3

Caption

Швидкість

Font

Шрифт Book Antiqua. Стиль шрифту звичайний. Розмір 14.

Label4

Caption

Font

Шрифт Book Antiqua. Стиль шрифту звичайний. Розмір 14.

Edit1

Font

Шрифт Book Antiqua. Стиль шрифту звичайний. Розмір 14.

Edit2

Font

Шрифт Book Antiqua. Стиль шрифту звичайний. Розмір 14.

Edit3

Font

Шрифт Book Antiqua. Стиль шрифту звичайний. Розмір 14.

Radio Button1

Caption

Обмеження швидкості 40 км/год

Radio Button2

Caption

Обмеження швидкості 60 км/год

Radio Button3

Caption

Обмеження швидкості 90 км/год

Button1

Caption

Обчислення

Font

Шрифт Book Antiqua. Стиль шрифту звичайний. Розмір 16.

• На панелі Інспектор об’єктів на вкладці Події оберіть в полі OnClickButton1Click.

• Перейдіть в поле редактора коду та пропишіть такий програмний код для кнопки Button1:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var

s,t:integer; v:real;

begin

s:=StrToInt(Edit1.Text);

t:=StrToInt(Edit2.Text);

v:=s/t;

Edit3.Caption:=FloatToStr(v);

if RadioButton1.Checked

then if v>40

then Label4.Сарtion:=’Швидкість було перевищено!’

else Label4.Caption:=’Ви не порушили правила.';

if RadioButton2.Checked

then if v>60

then Label4.Сарtion:=’Швидкість було перевищено!’

else Label4.Caption:=’Bи не порушили правила.';

if RadioButton2.Checked

then if v>90

then Label4.Сарtion:=’Швидкість було перевищено!’

else Label4.Caption:=’Bи не порушили правила.';

end;

• Запустіть проекти на виконання, натиснувши кнопку F9. Перевірте дії, які виконуються під час настання подій для об’єктів екранних форм.

• Завершіть роботу з проектом і середовищем, виконавши Файл → Вихід.

8. Фрагменти програмного коду.

1) if s>=0: s=s

else s=-s

2) if (k>0) and (k<5):

else k=’He входить до проміжку від 0 до 5’

3) if (х>0) and (у>0):

elif (х<0) and (у<0): t=true

else t=false

4) if x>y: z=x2-y2

else z=y2-x2