ГДЗ до підручника «Інформатика» Н.В. Морзе. 8 клас

22. Текстові величини та операції над ними

Працюємо самостійно

1. Проект Слова.

• Запустіть середовище програмування PyCharm.

• Створіть новий файл програми мовою Python з іменем Слова у папці Навчальні проекти власної структури папок.

• Нехай у програмі будуть використані змінні: s — значенням якої буде введене з клавіатури слово, s1 — що має отримати значення форма, s2 — що має отримати значення результат.

• Визначте номер позиції кожної літери у слові.

• У вікні редактора коду запишіть команди введення змінної s та знаходження значень змінних s1, s2.

1) рекомендація → оцінка.

s=input (‘Введіть слово’)

s1=s[2:4]

s2= s[3] +s[9:11]+s[6]+s[2]+s[8]

2) університет → турист.

s=input (‘Введіть слово’)

s1=s[2:4]

s2= s[10]+s[0]+s[5]+s[7]+s[6]+s[10]

3) чиновник → новини.

s=input (‘Введіть слово’)

s1=s[2:4]

s2=s[2:5]+s[1]+s[5:7]

4) спортсмен → метро.

s=input (‘Введіть слово’)

s1=s[2:3]

s2= s[6:8]+s[4]+s[3]+s[2]

• Запишіть команди виведення отриманих значень.

• Запустіть проект па виконання. Введіть у вікні виконання програми значення першої змінної. Перевірте отримані результати. Виправ помилки.

• Завершіть роботу у середовищі.

3. Проект Розрядні одиниці.

• Запустіть середовище Lazarus.

• Збережіть проект — натисніть Файл → Зберегти. У вікні, що відкрилось, оберіть папку та місце на комп’ютері, де буде зберігатись проект. Введіть ім’я проекту. Натисніть кнопку Зберегти. У вікні для збереження файла unit1 вказуємо те місце, де зберегли файл Project1, знову натискаємо кнопку Зберегти.

• Перейдіть у вікно дизайнерської форми.

• У таблиці властивості форми оберіть властивість Caption (Підпис), надайте значення цієї властивості — Розрядні одиниці.

• У вікні дизайнера форми Forml додайте об’єкти, які мають такі властивості:

Об’єкт

Властивість

Значення властивості

Label1

Caption

Введіть текст

Font

Шрифт Book Antiqua. Стиль шрифту звичайний. Розмір 12.

Edit1

Font

Шрифт Book Antiqua. Стиль шрифту звичайний. Розмір 14.

Button1

Caption

Обчислення

Font

Шрифт Book Antiqua. Стиль шрифту звичайний. Розмір 16.

На панелі Інспектор об’єктів на вкладці Події оберіть в полі OnClickButton1Click.

• Перейдіть в поле редактора коду та пропишіть такий програмний код для кнопки Button1:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var

s:string;

begin

s:=Edit1.Text;

Insert(‘*1000+’,S,2);

Insert(‘*100+’,S,9);

Insert(‘*10+’,S,15);

Insert(‘*l’,S,20);

ShowMessage(S) end;

• Запустіть проекти на виконання, натиснувши кнопку F9. Перевірте дії, які виконуються під час настання подій для об’єктів екранних форм.

• Завершіть роботу з проектом і середовищем, виконавши Файл → Вихід.

4. Калькулятор.

• Запустіть середовище Lazarus.

• Збережіть проект — натисніть Файл → Зберегти. У вікні, що відкрилось, оберіть папку та місце на комп’ютері, де буде зберігатись проект. Введіть ім’я проекту. Натисніть кнопку Зберегти. У вікні для збереження файла unit1 вказуємо те місце, де зберегли файл Project1, знову натискаємо кнопку Зберегти.

• Перейдіть у вікно дизайнерської форми.

• У таблиці властивості форми оберіть властивість Caption (Підпис), надайте значення цієї властивості — Калькулятор.

• У вікні дизайнера форми Form1 додайте об’єкти, які мають такі властивості:

Об’єкт

Властивість

Значення властивості

Label1

Caption

Перше число

Font

Шрифт Book Antiqua. Стиль шрифту звичайний. Розмір 14.

Label2

Caption

Друге число

Font

Шрифт Book Antiqua. Стиль шрифту звичайний. Розмір 14.

Edit1

Font

Шрифт Book Antiqua. Стиль шрифту звичайний. Розмір 14.

Edit2

Font

Шрифт Book Antiqua. Стиль шрифту звичайний. Розмір 14.

Edit3

Font

Шрифт Book Antiqua. Стиль шрифту звичайний. Розмір 14.

Button1

Caption

+

Font

Шрифт Book Antiqua. Стиль шрифту звичайний. Розмір 16.

Button2

Caption

-

Font

Шрифт Book Antiqua. Стиль шрифту звичайний. Розмір 16.

Button3

Caption

*

Font

Шрифт Book Antiqua. Стиль шрифту звичайний. Розмір 16.

Button4

Caption

/

Font

Шрифт Book Antiqua. Стиль шрифту звичайний. Розмір 16.

На панелі Інспектор об’єктів на вкладці Події оберіть в полі OnClickButton1Click.

• Перейдіть в поле редактора коду та пропишіть такий програмний код для кнопки Button1(«+»):

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var

s1,s2:integer; s:real;

begin

s1:=StrToInt(Edit1.Text);

s2:=StrToInt(Edit2.Text);

s:=s1+s2;

Edit3.Caption:=FloatToStr(s);

end;

• Виділіть на формі кнопку зі знаком «-», у вікні Інспектор об’єктів перейдіть на вкладку Події, оберіть в полі OnClick подію Button2Click. Перейдіть у вікно програмного коду, та введіть програмний код:

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);

var

s1,s2:integer; s:real;

begin

s1:=StrToInt(Edit1.Text);

s2:=StrToInt(Edit2.Text);

s:=s1-s2;

Edit3.Caption:=FloatToStr(s);

end;

• Виділіть на формі кнопку зі знаком «*», у вікні Інспектор об’єктів перейдіть на вкладку Події, оберіть в полі OnClick подію Button3Click. Перейдіть у вікно програмного коду, та введіть програмний код:

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);

var

s1,s2:integer; s:real;

begin

s1:=StrToInt(Edit1.Text);

s2:=StrToInt(Edit2.Text);

s:=s1*s2;

Edit3.Caption:=FloatToStr(s);

end;

• Виділіть на формі кнопку зі знаком «/», у вікні Інспектор об’єктів перейдіть на вкладку Події, оберіть в полі OnClick подію Button4Click. Перейдіть у вікно програмного коду, та введіть програмний код:

procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);

var

s1,s2:integer; s:real;

begin

s1:=StrToInt(Edit1.Text);

s2:=StrToInt(Edit2.Text);

s:=s1/s2;

Edit3.Caption:=FloatToStr(s);

end;

• Запустіть проекти на виконання, натиснувши кнопку F9. Перевірте дії, які виконуються під час настання подій для об’єктів екранних форм.

• Завершіть роботу з проектом і середовищем, виконавши Файл → Вихід.