ГДЗ до підручника «Інформатика» Н.В. Морзе. 8 клас

19. Практична робота 9

2. Подільність чисел

• Запустіть середовище Lazarus.

• Збережіть проект — натисніть Файл → Зберегти. У вікні, що відкрилось, оберіть папку та місце на комп’ютері, де буде зберігатись проект. Введіть ім’я проекту. Натисніть кнопку Зберегти. У вікні для збереження файла unit1 вказуємо те місце де зберегли файл Project1, знову натискаємо кнопку Зберегти.

• В програмі Lazarus перейдіть у вікно дизайнерської форми.

• У таблиці властивості форми оберіть властивість Caplion (Підпис), надайте значення цієї властивості — Подільність чисел.

• У вікні дизайнера форми Form1 додайте об’єкти, які мають такі властивості

Об’єкт

Властивість

Значення властивості

Label1- Label10

Caption

Числа від 1 до 10

Font

Шрифт Book Antiqua. Стиль шрифту жирний. Розмір 12.

Label1

Caption

Оберіть дільник

Font

Шрифт Book Antiqua. Стиль шрифту жирний. Розмір 16.

Button1

Caption

2

Font

Шрифт Book Antiqua. Стиль шрифту звичайний. Розмір 16.

Button2

Caption

3

Font

Шрифт Book Antiqua. Стиль шрифту звичайний. Розмір 16.

Button3

Caption

4

Font

Шрифт Book Antiqua. Стиль шрифту звичайний. Розмір 16.

Button4

Caption

5

Font

Шрифт Book Antiqua. Стиль шрифту звичайний. Розмір 16.

Button5

Caption

Очистити

Font

Шрифт Book Antiqua. Стиль шрифту звичайний. Розмір 16.

Button6

Caption

Завершити

Font

Шрифт Book Antiqua. Стиль шрифту звичайний. Розмір 16.

Двічі натисніть кнопку Button1, розташовану на формі дизайнера, та у вікні редактора коду введіть код:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

begin

Label1.Visible:=False;

Label2.Visible:=True;

Label3.Visible:=False;

Label4.Visible:=True;

Label5.Visible:=False;

Label6.Visible:=True;

Label7.Visible:=False;

Label8.Visible:=True;

Label9.Visible:=False;

Label10.Visible:=True;

end;

• Двічі натисніть кнопку Button2, розташовану на формі дизайнера, та у вікні редактора коду введіть код:

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);

begin

Label1.Visible:=False;

Label2.Visible:=False;

Label3.Visible:=True;

Label4.Visible:=False;

Label5.Visible:=False;

Label6.Visible:=True;

Label7.Visible:=False;

Label8.Visible:=False;

Label9.Visible:=True;

Label10.Visible:=False;

end;

• Двічі натисніть кнопку Button3, розташовану на формі дизайнера, та у вікні редактора коду введіть код:

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);

begin

Label1.Visible:=False;

Label2.Visible:=False;

Label3.Visible:=False;

Label4.Visible:=True;

Label5.Visible:=False;

Label6.Visible:=False;

Label7.Visible:=False;

Label8.Visible:=True;

Label9.Visible:=False;

Label10.Visible:=False;

end;

• Двічі натисніть кнопку Button4 .розташовану на формі дизайнера, та у вікні редактора коду введіть код:

procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);

begin

Label1.Visible:=False;

Label2.Visible:=False;

Label3.Visible:=False;

Label4.Visible:=False;

Label5.Visible:=True;

Label6.Visible:=False;

Label7.Visible:=False;

Label8.Visible:=False;

Label9.Visible:=False;

Label10.Visible:=True;

end;

• Двічі натисніть кнопку Button5, розташовану на формі дизайнера, та у вікні редактора коду введіть код:

procedure TForm1.Button5Click(Sender: TObject);

begin

Label1.Visible:=True:

Label2.Visible:=True;

Label3.Vislble:=True;

Label4.Vlsible:=True;

Label5.Visible:=True;

Label6.Visible:=T rue;

Label7.Visible:=True;

Label8.Visible:=True;

Label9.Visible:=True;

Label10.Visible:=True;

end;

• Двічі натисніть кнопку Button6, розташовану на формі дизайнера, та у вікні редактора коду введіть код:

procedure TForm1.Button6Click(Sender: TObject);

begin

Form1.Close;

end;

• Запустіть проект на виконання, натиснувши кнопку F9. Перевірте дії, які виконуються під час настання подій для об’єктів екранних форм.

• Завершіть роботу з проектом і середовищем.

3. Довідник.

• Запустіть середовище Lazarus.

• Збережіть проект — натисніть Файл → Зберегти. У вікні, що відкрилось, оберіть папку та місце на комп’ютері, де буде зберігатись проект. Введіть ім’я проекту. Натисніть кнопку Зберегти. У вікні для збереження файла unit1 вказуємо те місце, де зберегли файл Project1, знову натискаємо кнопку Зберегти.

• Перейдіть у вікно дизайнерської форми.

• У таблиці властивості форми оберіть властивість Caption (Підпис), надайте значення цієї властивості — Довідник.

• У вікні дизайнера форми Form1 додайте об’єкти, які мають такі властивості

Об’єкт

Властивість

Значення властивості

Label1

Caption

Комбінації клавіш

Font

Шрифт Book Antiqua. Стиль шрифту жирний. Розмір 20.

Button1

Caption

Ctrl+C

Font

Шрифт Book Antiqua. Стиль шрифту звичайний. Розмір 16.

Button2

Caption

Ctrl+V

Font

Шрифт Book Antiqua. Стиль шрифту звичайний. Розмір 16.

Button3

Caption

Ctrl+X

Font

Шрифт Book Antiqua. Стиль шрифту звичайний. Розмір 16.

• Додайте до проекту форму Form2, розмір якої відповідає розміру головної екранної форми. Для того щоб додати другу форму, необхідно виконати Файл → Створити форму. На екранній формі Form2 розмістить два написи TLabel, надавши для першого значення властивості Caption: «Ctrl+C — копіювати в буфер обміну». Доберіть значення властивостей форми й написів так, щоб текст на екранній формі можна було прочитати.

• Додайте до проекту форми Form3 та Form4, які містять написи: «Ctrl+V — вставити із буфера обміну», «Ctrl+X — вирізати до буфера обміну». Доберіть значення властивостей форми й написів, як для об’єкта Form2.

• Розмістіть вікна додаткових екранних форм під головною формою — одне за одним.

• Збережіть проект і всі файли, які його складають.

• Перейдіть до вкладки редактора коду, після вказівки Implementation введіть таке:

uses Unit2, Unit3, Unit4;

• Перейдіть у вікно дизайнера форми Form1. Двічі клацніть на кнопці Ctrl+C. У вікні редактора коду додайте виклик методу Showmodal для форми Form2: Unit2.Form2.Showmodal;

procedure TForm1.ButtonClick(Sender: TObject);

begin

Unit2.Form2.ShowModal;

end;

• Виконайте ці дії до кнопок Ctrl+V та Ctrl+X.

• Запустіть проект на виконання, натиснувши кнопку F9. Перевірте дії, які виконуються під час настання подій для об’єктів екранних форм.

• Завершіть роботу з проектом і середовищем, виконавши Файл → Вихід.