ГДЗ до підручника «Біологія і екологія» В.І. Соболь. 11 клас

Розв’язання вправ та завдань до підручника «Біологія і екологія» В.І. Соболь. 11 клас

Тема 5. Адаптації

§ 1. Адаптація як загальна властивість біосистем

§ 2. Загальні закономірності формування адаптацій

§ 3. Формування адаптацій на молекулярному та клітинному рівнях організації. Стратегії адаптацій організмів

§ 4. Поняття про екологічно пластичні та екологічно непластичні види. Поняття про адаптивну радіацію

§ 5. Життєві форми рослин і тварин як адаптації до середовища мешкання

§ 6. Екологічна ніша

§ 7. Поняття про спряжену еволюцію та коадаптацію

§ 8. Середовище існування

§ 9. Водне середовище існування

§ 10. Наземно-повітряне середовище існування

§ 11. Способи терморегуляції організмів

§ 12. Ґрунтове середовище існування

§ 13. Симбіоз та його форми

§ 14. Середовище як середовище мешкання

§ 15. Паразитизм та його поширення

§ 16. Форми та роль паразитизму в природі

§ 17. Адаптації паразитів та їх хазяїв

§ 18. Адаптивні біологічні ритми

Тема 6. Біологічні основи здорового способі життя

§ 19. Науки, що вивчають здоров’я людини

§ 20. Здоровий спосіб життя, принципи й складові

§ 21. Статева культура й безпека життя людини

§ 22. Негативний вплив алкоголю на здоров’я людини

§ 23. Негативний вплив куріння на здоров’я людини

§ 24. Негативний вплив наркотиків на здоров’я людини

§ 25. Вплив стресових чинників на організм людини

§ 26. Вплив навколишніх чинників на здоров’я людини

§ 27. Імунна система людини, особливості її функціонування

§ 28. Імунокорекція. Імунотерапія

§ 29. Профілактика захворювань людини. Неінфекційні захворювання

§ 30. Профілактика інфекційних захворювань

§ 31. Профілактика інвазійних захворювань

§ 32. Профілактика захворювань, що передаються статевим шляхом

Тема 7. Екологія

§ 33. Предмет вивчення екології, її завдання та методи

§ 34. Екологічні зв’язки. Екологічні закони

§ 35. Екологічні чинники та їхня класифікація

§ 36. Закономірності впливу екологічних чинників на організми та їхні угруповання

§ 37. Популяції. Класифікація популяцій

§ 38. Популяції, їх характеристика

§ 39. Екосистемологія. Екосистеми, їх структурна організація

§ 40. Екосистеми, їх властивості та характеристики

§ 41. Екологічні сукцесії як процеси саморозвитку екосистем

§ 42. Агроекосистеми, особливості структури й функціонування

§ 43. Біосфера як глобальна екосистема, її структур та межі

§ 44. Біогеохімічні цикли як необхідна умова існування біосфери

§ 45. Вчення В. І. Вернадського про біосферу та ноосферу

Тема 8. Сталий розвиток та раціональне природокористування

§ 46. Сучасні екологічні проблеми у світі та в Україні

§ 47. Види забруднення, їхні наслідки для екосистем

§ 48. Антропічний вплив на атмосферу

§ 49. Антропічний вплив на гідросферу

§ 50. Антропічний вплив на ґрунти

§ 51. Антропічний вплив на біорізноманіття

§ 52. Екологічна політика в Україні

§ 53. Червона книга та чорний список видів тварин. Зелена книга України

§ 54. Концепція сталого розвитку та її значення

Тема 9. Застосування результатів біологічних досліджень у селекції, медицині та біотехнології

§ 55. Застосування результатів біологічних досліджень у селекції

§ 56. Сучасні методи селекції тварин, рослин і мікроорганізмів

§ 57. Вчення М. І. Вавилова про центри різноманітності та походження культурних рослин

§ 58. Застосування результатів біологічних досліджень у медицині

§ 59. Досягнення трансплантології, репродуктивної медицини та донорства

§ 60. Генна інженерія в медицині. Досягнення регенеративної медицини та онкології

§ 61. Біоетичні проблеми сучасної медицини

§ 62. Застосування результатів біологічних досліджень у біотехнології

§ 63. Застосування досягнень молекулярної генетики, молекулярної біології та біохімії у біотехнології

§ 64. Поняття про біологічну небезпеку та біологічну безпеку

Підручник можна знайти тут (Укр. мова. 2019).