ГДЗ до підручника «Біологія і екологія» В.І. Соболь. 10 клас

Розв’язання вправ та завдань до підручника «Біологія і екологія» В.І. Соболь. 10 клас

Вступ

§ 1. Міждисциплінарні зв’язки біології та екології

§ 2. Рівні організації біосистем та їхній взаємозв’язок

§ 3. Властивості живого

§ 4. Стратегія сталого розвитку природи й суспільства

Вступ. Самоконтроль знань

Тема 1. Біорізноманіття

§ 5. Біорізноманіття. Біосистематика

§ 6. Сучасні критерії виду

§ 7. Неклітинні форми життя. Віруси

§ 8. Роль вірусів у природі й житті людини

§ 9. Прокаріотичні організми: археї

§ 10. Прокаріотичні організми. Бактерії

§ 11. Еукаріоти

§ 12. Гриби

§ 13. Різноманітність грибів

§ 14. Рослини. Водорості

§ 15. Вищі рослини

§ 16. Справжні тварини

§ 17. Багатоклітинні тварини

Узагальнення теми 1. Біорізноманіття

Тема 2. Обмін речовин і перетворення енергії

§ 18. Обмін речовин і перетворення енергії – основа функціонування біосистем

§ 19. Біоелементи. Біонеорганічні речовини: огляд будови й біологічна роль

§ 20. Біоорганічні речовини. Білки, нуклеїнові кислоти: огляд будови й біологічної ролі

§ 21. Вуглеводи, ліпіди: огляд будови й біологічної ролі

§ 22. Структури клітин, які забезпечують процеси обміну речовин та енергії

§ 23. Особливості обміну речовин в автотрофних організмах

§ 24. Особливості обміну речовин у гетеротрофних організмах

§ 25. Роль ферментів у забезпеченні метаболізму клітини та цілісного організму

§ 26. Вітаміни, їх роль в обміні речовин та енергії

§ 27. Енергетичне забезпечення процесів метаболізму

§ 28. Обмін речовин в організмі людини

§ 29. Порушення обміну біоелементів і біонеорганічних речовин, пов’язані з їх нестачею або надлишком

§ 30. Раціональне харчування – основа нормального обміну речовин

§ 31. Негативний вплив на обмін речовин чужорідних сполук та їх знешкодження в організмі людини

§ 32. Нейрогуморальна регуляція процесів метаболізму в організмі людини

Узагальнення теми 2. Обмін речовин і перетворення енергії

Тема 3. Спадковість і мінливість

§ 33. Основні поняття генетики

§ 34. Закономірності спадковості. I та II закони Менделя

§ 35. Закономірності спадковості. Закон чистоти гамет. III закон Менделя

§ 36. Гібридологічний аналіз: основні типи схрещувань

§ 37. Сучасні молекулярно-генетичні методи досліджень спадковості людини

§ 38. Організація спадкового матеріалу еукаріотичної клітини та його реалізація

§ 39. Гени. Регуляція активності генів

§ 40. Каріотип людини. Хромосомний аналіз

§ 41. Геном людини

§ 42. Властивості живого

§ 43. Успадкування ознак у людини

§ 44. Зчеплене успадкування. Позахромосомна спадковість у людини

§ 45. Закономірності мінливості людини

§ 47. Захист геному людини від шкідливих мутагенних впливів

§ 48. Генетичний моніторинг у людських спільнотах

§ 49. Особливості генофонду людських спільнот

§ 50. Закономірності розподілу алелів у популяції

§ 51. Сучасні завдання методичної генетики

§ 52. Хвороби спадкового походження

Узагальнення теми 3. Спадковість і мінливість

Тема 3. Репродукція та розвиток

§ 53. Репродукція як механізм забезпечення безперервності існування видів

§ 54. Особливості регенерації організму людини

§ 55. Трансплантація тканин та органів у людини

§ 56. Репродукція клітин

§ 57. Ріст і розвиток клітин та чинники, що на нього впливають

§ 58. Старіння та смерть клітин

§ 59. Онкологічні захворювання та онкогенні чинники

§ 60. Мейоз. Особливості гаметогенезу в людини. Статеві клітини

§ 61. Суть та біологічне значення запліднення

§ 62. Особливості репродукції людини у зв’язку з її біосоціальною сутністю

§ 63. Ембріогенез людини

§ 64. Постембріональний розвиток людини

Узагальнення теми 4. Репродукція та розвиток

Підручник можна знайти тут (Укр. мова. 2018).


Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.