ГДЗ до підручника «Біологія» В.І. Соболь. 9 клас

Розв’язання вправ та завдань до підручника «Біологія» В.І. Соболь. 9 клас

Вступ

§ 1. Біологія як наука

§ 2. Біологічні системи. Біологічне пізнання

Тема 1. Хімічний склад клітини та біологічні молекули

§ 3. Хімічний склад клітини. Неорганічні сполуки

§ 4. Вода та її властивості

§ 5. Органічні молекули живого. Біополімери

§ 6. Вуглеводи: властивості та роль

§ 7. Ліпіди: властивості та біологічна роль

§ 8. Білки, їхня організація та функції

§ 9. Нуклеїнові кислоти

§ 10. Молекулярний рівень організації життя

Тема 2. Структура клітини

§ 11. Клітина та її дослідження

§ 12. Клітина та її структура

§ 13. Клітинна мембрана

§ 14. Цитоплазма та основні клітинні органели

§ 15. Ядро: структурна організація та функції

§ 16. Різноманітність клітин

Тема 3. Принципи функціонування клітини

§ 17. Обмін речовин та енергії

§ 18. Розщеплення органічних речовин у живих організмах

§ 19. Клітинне дихання, його біохімічні механізми

§ 20. Фотосинтез: світлова та темнова фази

§ 21. Хемосинтез. Потік речовин, енергії та інформації з клітини

Тема 4. Збереження та реалізації спадкової інформації

§ 22. Ген та його будова

§ 23. Геном про- та еукаріотів

§ 24. Хромосоми, їхні функції та будова

§ 25. Транскрипція. Основні типи РНК

§ 26. Генетичний код. Біосинтез білка

§ 27. Подвоєння ДНК. Репарація пошкоджень ДНК

§ 28. Поділ клітин. Клітинний цикл. Мітоз

§ 29. Мейоз. Рекомбінація ДНК

§ 30. Статеві клітини та запліднення

§ 31. Закономірності індивідуального розвитку

§ 32. Періоди онтогенезу в багатоклітинних організмів

Тема 5. Закономірності успадкування ознак

§ 33. Генетика. Методи генетичних досліджень

§ 34. Закони Менделя. Домінування ознак. Розщеплення ознак

§ 35. Закони Менделя. Незалежне успадкування ознак

§ 36. Взаємодія генів

§ 37. Зчеплення генів. Кросинговер

§ 38. Генетика статі. Успадкування, зчеплене зі статтю

§ 39. Мінливість. Модифікаційна мінливість

§ 40. Комбінаційна та мутаційна мінливість

§ 41. Мутації. Мутагенез

§ 42. Медична генетика

Тема 6. Еволюція органічного світу

§ 43. Еволюція органічного світу

§ 44. Теорія еволюції

§ 45. Еволюційні чинники

§ 46. Популяція. Мікроеволюція. Вид. Видоутворення

§ 47. Макроеволюція

§ 48. Еволюція людини

§ 49. Походження та історичний розвиток життя

Тема 7. Біорізноманіття

§ 50. Основи еволюційної філогенії та систематики

§ 51. Система органічного світу. Віруси

§ 52. Бактерії. Археї

§ 53. Еукаріоти

Тема 8. Надорганізмові біологічні системи

§ 54. Екосистема. Різноманітність екосистем

§ 55. Екосистеми та їх функціонування

§ 56. Екологічні чинники

§ 57. Середовище існування

§ 58. Екосистеми та їхня стабільність

§ 59. Біосфера як цілісна система

§ 60. Біосфера та її збереження

Тема 9. Біологія як основа біотехнології та медицини

§ 61. Поняття про селекцію

§ 62. Методи селекції

§ 63. Біотехнологія

§ 64. Основи генетичної інженерії

§ 65. Генетично модифіковані організми (ГМО)

§ 66. Клітинна інженерія

Підручник можна знайти тут (Укр. мова. 2017).


Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.