ГДЗ до підручника «Всесвітня історія» О.І. Пометун. 7 клас

§ 24. Раннє Відродження і гуманізм

1. Чому виникли Раннє Відродження і гуманізм

Використовуючи текст і схеми (с. 127), назвіть основні чинники, що сприяли Відродженню, і поясніть на прикладах кожний із них. Поміркуйте, чому батьківщиною Відродження стала Італія.

Основні чинники, які сприяли Відродженню, були наступні:

1. Підвищення ролі науки та знань: в Європі з'явилися нові університети, де зосереджувалися наукові знання. Крім того, з'явилися нові книжкові видання, які стали доступнішими та дешевшими завдяки книгодрукуванню. Наука стала центральною силою у розвитку суспільства.

2. Поширення гуманістичних ідей: гуманістичні ідеї, які з'явилися в Італії в XV столітті, поширилися по всій Європі. Вони спонукали людей до особистісного розвитку, до вивчення культури та історії, що стало важливим фактором у розвитку мистецтва, науки та літератури.

3. Фінансові можливості: збагачення великої кількості людей у Європі дало їм змогу спонсорувати мистецтво та науку. За рахунок таких інвестицій з'явилися нові технології та методи виробництва.

4. Політична стабільність: Італія стала центром Відродження завдяки своїй політичній стабільності. Деякі міста, такі як Флоренція та Венеція, були вільними державами, де культура та наука цвіли. Інші міста, такі як Рим та Неаполь, були під владою папства, що дозволяло розвиватися науці та культурі, в той час як інші країни в Європі переживали турбулентні періоди війн та конфліктів.

Наприклад, художник Леонардо да Вінчі здобув популярність завдяки своїм науковим дослідженням, які він проводив у різних галузях, від анатомії до фізики та інженерії. Він був спонсорований впливовими особами того часу, такими як Людовіко Сфорца, герцог Мілану, та Лоренцо Медічі, флорентійський патрон мистецтва. Вчені, такі як Нікола Копернік та Галілео Галілей, також внесли значний вклад у науковий розвиток, що сприяло подальшому розвитку технологій та науки.

Італія стала батьківщиною Відродження завдяки своєму розташуванню та культурній спадщині. Завдяки своєму географічному положенню, Італія стала пунктом злиття східноєвропейської, західноєвропейської та середземноморської культур. Крім того, Італія зберегла велику кількість залишків римської культури, яка стала важливим джерелом натхнення для художників, архітекторів та інших митців. Також в Італії з'явилися патрони мистецтва, які спонсорували художників та науковців, допомагаючи їм розвиватися та відкривати нові горизонти.

2. Якими були основні ідеї Раннього Відродження і гуманізму

Який зв'язок існує між поняттями «Відродження» і «гуманізм»?

Поняття "Відродження" та "гуманізм" мають тісний зв'язок, оскільки обидва вони походять з історичного періоду Європи в XV-XVI століттях.

Гуманізм - це філософський напрямок, що акцентує увагу на гідності та цінності людини, її правах та свободах. У контексті Відродження, гуманізм став основою для багатьох мистецьких, наукових та літературних досягнень.

Наприклад, гуманістичні ідеї поширилися по всій Європі, дозволяючи вченим та митцям вивчати та досліджувати культуру та історію, вивчати античну літературу та філософію. В результаті цього з'явилася багата культурна спадщина, яка стала частиною світової культури.

Також гуманістичні ідеї відобразилися у мистецтві Відродження, де фокус був на гармонії та красі людського тіла, а також на позитивному ставленні до природи та розумового розвитку.

Таким чином, гуманізм є неодмінною складовою Відродження, оскільки сприяв розвитку науки, мистецтва та культури, а також став основою для подальшого розвитку цивілізації в цілому.

Зіставте уривки із творів папи Інокентія ІІІ та італійського гуманіста Джованні Піко делла Мірандоли. Як вони ілюструють відмінності між релігійним та гуманістичним світоглядами?

Уривки із творів папи Інокентія ІІІ та італійського гуманіста Джованні Піко делла Мірандоли ілюструють значні відмінності між релігійним та гуманістичним світоглядами.

У своєму творі «Про зневагу до світу», папа Інокентій ІІІ висловлює думку, що людина повинна бути покірна та скромна, бо світ – це місце скорботи і труднощів, і що людина ніколи не зможе повністю зрозуміти чи осмислити світ. У свою чергу, у своїй «Промові про гідність людини», Джованні Піко делла Мірандола наголошує на тому, що людина має неймовірний потенціал та свободу вибору, і що вона може удосконалювати себе самостійно, засобами свого розуму і волі. Він підкреслює величність людини та її призначення до досягнення власної мети, бо Бог створив людину з метою пізнання краси та величі Всесвіту.

Отже, релігійний світогляд, представлений папою Інокентієм ІІІ, більш песимістичний та зосереджений на покірності та скромності, в той час як гуманістичний світогляд Джованні Піко делла Мірандоли більш оптимістичний та зосереджений на вільності та свободі людини в саморозвитку.

3. Хто такі Данте Аліг'єрі й Франческо Петрарка

Чому твори Данте і Петрарки називають гуманістичними?

Твори Данте Аліг'єрі та Франческо Петрарки називають гуманістичними, оскільки вони відображають ключові ідеї гуманізму, такі як віра в людську гідність, розум, моральну відповідальність та індивідуальність.

У своїх творах, зокрема в "Божественній комедії", Данте висловлює свої погляди на вічні питання людського існування, відображаючи велику увагу до людської природи та розуму. У своїх віршах Петрарка прославляв ідеал людської краси та вічності, привертаючи увагу до індивідуальності та внутрішньої краси людини. Обидва поети використовували класичну латинську мову у своїх творах, показуючи вплив класичної культури на гуманістичний рух.

Крім того, обидва поети стали зразком для гуманістичної літератури, яка розвивалась у Європі в 15-16 століттях. Вони зосереджували увагу на індивідуальних досвіді, використовуючи ліричний стиль, що було характерним для гуманістичної літератури. Таким чином, їхні твори стали визначальними для розвитку гуманістичної літератури та культури загалом.

Розгляньте ілюстрації. Як у скульптурі й живописі втілено ставлення нащадків до поета у різні часи?

  1. Сандро Боттічеллі. Портрет Данте (1478 р.)

На портреті Сандро Боттічеллі зображено Данте Аліг'єрі у традиційному позі з половинним оберненням тіла, зіставивши праву руку з лівою ногою. Він одягнений у темний костюм, що робить його обличчя ще більш виразним. Портрет націлений на передачу внутрішнього світу поета, його інтелекту і духовності, що зберігається в глибинах його душі.

  1. Пам'ятник Данте у Флоренції (1865 р.)

Пам'ятник Данте у Флоренції є величним зображенням поета, втіленим у бронзовій скульптурі. Він зображує Данте, який стоїть урочисто, з повним оберненням тіла, розгорнувшись до глядачів, з відкритою рукою та зброєю у другій. Це зображення відображає не тільки поетичні здібності Данте, але й його патріотизм та силу духу, які вплинули на культуру Італії в цілому.

  1. Сальвадор Далі. Данте (1956 р.)

На картині Сальвадора Далі "Данте" зображено Данте Аліг'єрі з крилами на спині, що символізує його духовну висоту. Також зображено персонажів з його творів, таких як Вергілій і Беатріче, а також справжні ілюстрації з його книг. Картина націлена на втілення міфічного світу Данте, його творчого генія та важливості для світової культури.

У всіх цих творах відображене ставлення до поета у різні часи. Портрет Сандро Боттічеллі відображає внутрішній світ Данте, його інтелекту і духовності, а пам'ятник у Флоренції зображує його патріотизм та силу духу, які вплинули на культуру Італії в цілому. Картину Сальвадора Далі можна сприймати як втілення міфічного світу Данте та його творчого генія, а також наочний приклад важливості поета для світової культури. Усі ці твори відображають ставлення до Данте як до видатної особистості, яка залишила свій відбиток на культурі своєї країни та в світі в цілому.

Яке враження справляє на вас сонет? Як цей сонет підтверджує думку, що Петрарка був гуманістом?

Цей сонет вражає своєю красою та мелодійністю. Він викликає почуття захоплення та шану до того, що описано в ньому. У цьому сонеті Петрарка розмірковує про свою кохану, що відображає його гуманістичні погляди на людську природу та людські стосунки. Він не звертає уваги на статус або родину своєї коханої, а віддає перевагу її чистоті й красі духу. Це відображає гуманістичні ідеали, де людина вважається важливішою, ніж її соціальний статус.

Крім того, він також розглядає свої власні почуття та душевний стан, що підтверджує його здатність роздумувати про людську природу, її потреби та бажання. Це також є характерним для гуманістичної філософії, де вивчення людської природи та почуттів вважається важливим фактором у формуванні світогляду. Таким чином, цей сонет є доказом того, що Петрарка був гуманістом, який вірив у значущість людської природи та почуттів.

1. Що таке Відродження? Який період називається Раннім Відродженням?

Відродження (італ. Rinascimento) - це культурний і соціальний рух, який почався в Італії в XIV столітті та продовжувався до XVII століття. Цей період характеризується прагненням до відродження античної культури та науки, розвитку гуманістичної філософії, зокрема, піднесення людини на перше місце та її освіти. Раннім Відродженням називають період з XIV по початок XVI століття.

2. Кого і чому називаємо гуманістами?

Гуманісти - це люди, які активно вивчали гуманітарні науки, зокрема, мовознавство, філософію, історію, літературу. Вони прагнули підвищити рівень освіти та розвитку особистості, вважаючи, що це забезпечить краще майбутнє суспільства. Гуманісти вірили в роль людини як основи всіх речей, та сприймали її як центр всесвіту.

3. Які митці уславили літературу італійського Відродження?

Італійське Відродження було дуже плідним періодом для літератури, і багато митців цього часу стали справжніми класиками світової літератури. До найвідоміших письменників відродження належать Данте Аліг'єрі, Франческо Петрарка, Джованні Боккаччо, Лоренцо де Медічі, Мікеланджело Буонароті, Леонардо да Вінчі, Вітторіо Альф'єрі, Торквато Тассо та многі інші.

4. Які ідеї гуманістів вам запам'яталися? Спробуйте пояснити чому.

Однією з найважливіших ідей гуманістів є підвищення ролі освіти та науки. Вони вважали, що розвиток і освіта людини є найважливішим фактором для успіху суспільства в цілому. Іншою важливою ідеєю гуманістів було підвищення значення індивідуальності людини та її прав на свободу і самовираження. Вони вважали, що кожна людина має свої інтереси, потреби і таланти, і повинна мати можливість розвиватися та виражати себе вільно, без обмежень соціального статусу або релігійної приналежності. Ця ідея стала важливим принципом для розвитку громадянського суспільства та людської свободи в цілому.

5. Висловіть судження щодо причин і наслідків появи та розвитку гуманістичних ідей.

Гуманістичні ідеї виникли в період Відродження як реакція на традиційну середньовічну доктрину, яка ставила релігію у центр світогляду та ігнорувала роль людини в суспільстві. Гуманісти пропонували новий підхід до людини, яка стала основою всієї культури та цивілізації. Вони прагнули до збереження та вивчення античної культури, що дозволило розширити знання про світ і змінило спосіб мислення.

Наслідки гуманістичних ідей полягали в зміні підходу до навчання, культури та науки. Гуманісти прагнули до набуття знань та розвитку творчих здібностей кожної людини, а також до більш широкого доступу до освіти та культури. Це змінило спосіб мислення та світосприйняття суспільства в цілому.

6. Про які зміни у світосприйнятті різних верств населення, на вашу думку, свідчать шедеври Раннього Відродження?

Шедеври Раннього Відродження свідчать про зміну світогляду та мистецтвовідчуття різних верств населення. Це період, коли поступово відходять від середньовічних традицій та повертаються до античної культури. Мистецтво Раннього Відродження відзначається реалізмом та глибокою психологічною характеристикою персонажів. Це свідчить про те, що відбувається зміна світосприйняття та мислення людей. Крім того, у творах мистецтва починають з'являтися нові теми та мотиви, які раніше були неприйнятні для середньовічної культури, такі як акти, пейзажі та інтимні сцени. Це свідчить про більш відкрите та свідоме ставлення до людської натури та прагнення до більш прогресивних ідей.

Поява та розвиток гуманістичних ідей також має свої причини та наслідки. Однією з головних причин можна вважати прагнення людей до нового знання та розуміння світу, що зумовило потребу в нових методах дослідження та освіти. Іншою причиною можна вважати зміни у соціальній структурі суспільства, а саме зростання ролі інтелігенції та розвиток науково-технічного прогресу.

Наслідком гуманістичних ідей стала зміна світогляду та цінностей у суспільстві. Люди почали більше цінувати розумову працю, освіту та науку, що сприяло розвитку наукових та культурних досягнень. Крім того, гуманістичні ідеї вплинули на політичне та соціальне життя, сприяючи зменшенню релігійної домінанти та зростанню ролі людини як індивіда.

Отже, поява та розвиток гуманістичних ідей та шедеври Раннього Відродження свідчать про зміни у світосприйнятті та мисленні людей, що сприяло розвитку науки, культури та соціального прогресу.

Ознайомтеся з уривком до одного із творів Джованни Піко делла Мірандоли. Доведіть, що він відображає ідеї гуманістів.

Уривок з твору Джованні Піко делла Мірандоли відображає одну з ключових ідей гуманістів - високу цінність людини. У своїх творах гуманісти підкреслювали, що людина має потенціал для найвищого розвитку і самореалізації, а наука та освіта є найважливішими інструментами для досягнення цього.

У цьому уривку Піко делла Мірандола звертається до збірки арабських творів, що свідчить про інтерес гуманістів до культур інших народів та західного впливу. Абдаллу Сарацина запитали про найдивовижнішу річ у світі, і він відповів, що ніщо не є кращим за людину. Це відображає ідею гуманістів про велику цінність людської істоти, що відрізняється від того, що було попередньо в середньовічному світогляді, де людина вважалася неповноцінною творінням Бога і мусила повинуватися Його волі.

Отже, уривок з твору Джованні Піко делла Мірандоли підтверджує ідеї гуманістів про високу цінність людини та її потенціал для найвищого розвитку.

Підручник можна знайти тут (Укр. мова. 2020).