ГДЗ до підручника «Всесвітня історія» О.І. Пометун. 7 клас

§ 23. Наукові і технічні досягнення. Книгодрукування

1. Якими були винаходи Середньовіччя

Використайте ілюстрації (с. 123) і заповніть у зошиті таблицю, визначивши, яких сфер життя людини стосувалися і яке значення мали відкриття, здійснені середньовічними винахідниками.

Сфера життя

Значення відкриття середньовічних винахідників

Медицина

Вперше були вивчені і описані багато хвороб, розроблені методи лікування та хірургічні інструменти

Архітектура

Були розроблені нові архітектурні стилі та техніки будівництва, зокрема готика

Музика

Були розроблені нові музичні інструменти, наприклад орган, і розроблені нові музичні форми, зокрема поліфонія

Філософія

Було здійснено значний прорив в дослідженні логіки та метафізики, зокрема розроблені поняття універсалій та логічні системи

Навігація

Були розроблені нові прилади для навігації та картографії, що значно полегшили мореплавство та торгівлю

Технології

Були винахідливі в розробці технологій та виробництві, зокрема в галузі текстилю та металургії

2. Як були започатковані наукові дослідження

Які зрушення відбулись у середньовічній науці?

У середньовіччі науці відбулись значні зрушення, особливо в другій половині періоду. Деякі з найважливіших зрушень включають:

1. Розвиток університетської освіти: Університети стали центром наукових досліджень та навчання в Європі. Нові ідеї та концепції були обговорювані та розроблялися університетськими вченими та студентами. Університети також стали центрами зберігання та перекладу класичних творів.

2. Відкриття нових наукових галузей: у середньовіччі з'явилися нові наукові галузі, такі як астрономія, ботаніка, географія, фізика, медицина та інші.

3. Розвиток методів наукових досліджень: Відкриття нових наукових галузей вимагало розвитку нових методів досліджень, таких як експериментальний метод та індуктивний метод.

4. Збільшення обсягу знань: Більша частина знань середньовіччя була збережена у рукописах та книгах, які були перекладені на латину мову. Збільшення обсягу знань дало можливість вченим розробляти нові ідеї та концепції.

5. Розвиток наукового мислення: Розвиток наукового мислення дав можливість вченим розвивати нові теорії та ідеї, які допомогли покращити розуміння світу. Наукове мислення також дало поштовх для розвитку інших галузей, таких як технології та мистецтво.

Який підхід до науки засуджував, а який — схвалював учений? Які відкриття чи передбачення вдалося йому зробити? Припустіть, чому скульптор зобразив Бекона саме так.

Роджер Бекон відзначався критичним підходом до науки свого часу. Він засуджував традиційний підхід до науки, який полягав у тому, що науковці ретельно вивчали теорії, запропоновані античними авторами, без перевірки їх на практиці. Замість цього, Бекон підтримував експериментальний метод, який полягав у тому, щоб перевіряти гіпотези на практиці та отримувати нові знання.

Бекон зробив багато передбачень, які дали поштовх для розвитку науки. Наприклад, він запропонував використовувати геометрію для вивчення оптики, що відкрило шлях для подальших досліджень у цій області. Він також досліджував магнетизм, хімію та геологію.

Скульптор, який зобразив Бекона, може використовувати символіку, яка пов'язана з його науковою роботою. Наприклад, скульптор може зобразити Бекона з книгою або з астрономічним інструментом, що вказуватиме на його дослідження в цих галузях. Він також може бути зображений з дзеркалом, що символізує його внесок в оптику.

3. Як винайшли книгодрукування

Розкажіть про долю Й. Гутенберга та його винаходу.

Йоганн Гутенберг (Johannes Gutenberg) - німецький винахідник, який відомий як винахідник техніки друку на здешевленому папері, що призвело до революції в друкарстві та книгодрукуванні.

Народився Гутенберг у Майнці в Німеччині, десь між 1394 і 1400 роками. Він займався різними видами промисловості, включаючи гірництво, винарство та золотарство, а також став друкарем. Гутенберг спроектував та виготовив новий вид друкарського верстата, який включав механічний прес, що дозволяв швидко та ефективно друкувати багато копій одного тексту.

Одним з найбільших досягнень Гутенберга стало видання Біблії, яку він надрукував в 1455 році, використовуючи свій новий верстат. Це видання Біблії називається "Гутенбергівською Біблією" і вважається однією з найбільших подій в історії друкарства.

Хоча винахід Гутенберга змінив світ, він сам не збагатів від свого винаходу. У 1455 році Гутенберг отримав кредит від інвесторів, але не зміг повернути борг, що призвело до того, що інвестори взяли у нього винагороду та його друкарський верстат. Гутенберг продовжував працювати в друкарстві та винахідництві до своєї смерті в 1468 році.

Скульптори та художники часто зображували Гутенберга з книгою у руках або за верстатом. У таких зображеннях він зазвичай виглядає зосередженим та впевненим у своїх діях, що відображає його роль як винахідника, що змінив світ. Наприклад, на багатьох зображеннях його зображують з книгою "Гутенбергівської Біблії" у руках, що підкреслює важливість його винаходу для розвитку книгодрукування та розповсюдження знань. Такі зображення часто зображують Гутенберга як символ прогресу та розвитку науки та технологій.

Спираючись на ілюстрації, розкажіть, як людство вшановує пам'ять про Йоганна Гутенберга.

1. Музей Й. Гутенберга у Майнці (Німеччина): Музей Йоганна Гутенберга у Майнці був відкритий у 1900 році, щоб вшанувати пам'ять про видатного винахідника. Музей присвячений історії друкарства, розвитку графічної технології та його винаходу, друкарському верстату. Тут можна побачити оригінал "Гутенбергівської Біблії", яка була надрукована в 1455 році, а також багато інших історичних документів та експонатів.

2. Пам'ятник Й. Гутенбергу в Страсбурзі (Франція): У місті Страсбург, де Йоганн Гутенберг жив і працював протягом певного часу, є пам'ятник винахіднику. Пам'ятник зображає винахідника за верстатом, який символізує його внесок у розвиток друкарства.

3. Біблія, надрукована Й. Гутенбергом: Одним з найвідоміших спадщин Йоганна Гутенберга є його надрукована "Гутенбергівська Біблія", яка вважається однією з найбільших подій в історії друкарства. Це видання Біблії стало символом революції в друкарстві та книгодрукуванні і досі зберігається в музеї в Майнці.

Ці ілюстрації свідчать про те, що людство вшановує пам'ять про Йоганна Гутенберга як про винахідника, який змінив світ. Його винахід друкарського верстата став вирішальним кроком у розвитку друкарства, що вплинуло на весь світ книгодрукування та розповсюдження знань.

1. Хто такий Роджер Бекон?

Роджер Бекон (англ. Roger Bacon) - англійський філософ та вчений середньовіччя, який вніс вагомий внесок у розвиток науки та техніки. Він був одним з перших в європейській науці, хто запровадив науковий метод дослідження, а також відомий своїми працями з астрономії, оптики, географії та мовознавства.

2. Хто з європейців першим описав подорож до Китаю та Центральної Азії?

Марко Поло (1254-1324) був першим європейцем, який описав свою подорож до Китаю та Центральної Азії у своїй книзі "Книга Марка Поло про Китай".

3. Які наукові досліди і для чого здійснювали алхіміки?

Алхіміки здійснювали різноманітні наукові досліди з метою перетворення різних речовин на золото, еліксир безсмертя та інші дивовижні речі. Їхні досліди охоплювали різні області науки та техніки, такі як хімія, фізика, астрономія, медицина та інші.

4. Коли і ким було винайдено книгодрукування?

Книгодрукування було винайдено Йоганном Гутенбергом в Німеччині в 15 столітті. Гутенберг створив механічний прес, що дозволяв друкувати текст на папері великою кількістю копій. Він також розробив новий вид металевих літер, які використовувалися для складання тексту на верстаті. Його найвідомішим друкованим виданням є "Гутенбергівська Біблія", яку він надрукував у 1455 році.

5. Поміркуйте над внеском Р. Бекона та Й. Гутенберга у світову науку та освіту.

Роджер Бекон та Йоганн Гутенберг є двома видатними постатями, які зробили значний внесок у світову науку та освіту. Р. Бекон був одним із перших англійських філософів, який активно пропагував дослідження природи науковими методами. Він дав перші ідеї щодо використання експериментів та спостережень у науці, що стало важливою складовою наукового методу. Також Бекон висунув ідею про необхідність збору та організації наукової інформації у вигляді енциклопедій та книг, що відкрило новий шлях для розвитку науки та освіти.

Йоганн Гутенберг, з іншого боку, відомий як винахідник техніки друку на здешевленому папері, що призвело до революції в друкарстві та книгодрукуванні. Винахід Гутенберга дозволив швидко та ефективно друкувати багато копій одного тексту, що значно збільшило доступність книг та інших друкованих матеріалів для широкої аудиторії. Це відкрило нові можливості для освіти та розвитку культури.

Обидва винаходи - науковий метод та книгодрукування - взаємодіяли та підсилювали один одного, сприяючи розвитку науки та освіти. Без цих винаходів сьогоднішній світ міг би виглядати зовсім інакше.

6. Доведіть, що книгодрукування — один із найважливіших винаходів в історії людства.

Книгодрукування - це процес масового виготовлення книг за допомогою друкарської машини та шрифтів, що можна використовувати знову і знову. Цей винахід має величезне значення в історії людства з кількох причин.

По-перше, книгодрукування дало можливість швидко та дешево виробляти книги. Раніше книги виготовлялись вручну і були дуже дорогі. Книгодрукування дозволило поширювати знання та ідеї в масовому масштабі, що сприяло розвитку науки, освіти, культури та релігії.

По-друге, книгодрукування дало можливість зберігати знання та ідеї на протязі довгих періодів часу. До книгодрукування, знання передавалися з покоління в покоління усно або виготовлялися вручну, що було дуже складно та часто призводило до втрати документів і знань. Книгодрукування дозволило зберігати ці знання в писемній формі і зробило їх доступними для нащадків.

По-третє, книгодрукування відіграло важливу роль у розвитку мови та літератури. Книгодрукування дозволило стандартизувати правопис та граматику, що дало змогу поширювати мову та літературу більш широко. Також, книгодрукування зробило можливим розробку нових літературних жанрів, що стали можливими завдяки легкому доступу до книг.

Отже, книгодрукування є одним з найважливіших винаходів в історії людства, оскільки воно дало можливість поширювати знання та ідеї, зберігати їх на протязі довгих періодів часу, стимулювати розвиток мови та літератури та впливати на розвиток науки, культури та релігії. Книгодрукування також змінило спосіб, яким люди сприймають світ та знання, зробивши їх більш доступними для широкої аудиторії. Усе це робить книгодрукування важливим етапом в історії людства, який має неперевершений внесок у світову науку та освіту.

1) Скористайтеся заповненою вами таблицею та ілюстраціями (с. 122-123) і запишіть, які винаходи Середньовіччя вплинули на:

  1. військову справу — ...
  2. розвиток ремесла — ...
  3. розвиток сільського господарства — ...
  4. повсякдення — ...
  5. морські походи — ...

військову справу — катапульти, балісти, броня, стрілецька зброя, башти-оборонні споруди, портативні мости та переправні засоби, облогове устаткування;

розвиток ремесла — водяний та вітровий млини, ткацькі верстати, ковальські механізми, паперовий виробництво, друкарство, художні витвори зі скла та металу, шовкове та лляне виробництво;

розвиток сільського господарства — млини, вітряки, техніки для обробітку землі, винаходи для поліпшення якості ґрунту, механізми для збирання врожаю;

повсякдення — годинник, компас, окуляри, млини, верстати, ліхтарі, книга, каналізація, скляні вікна;

морські походи — картографія, компас, астрономія, руль, такелаж, корабельна архітектура та інженерія, підводні камери для дослідження морського дна.

2) За можливості дізнайтеся, у яких містах і країнах поставлено пам'ятники книгам. Підготуйте невелику розповідь про один із них.

Один з найбільш відомих пам'ятників книзі розташований в місті Мадрид, Іспанія. Це пам'ятник книзі "Дон Кіхот" авторства Мігеля де Сервантеса, який вважається одним з найвідоміших творів світової літератури. Пам'ятник був встановлений у 1925 році на площі Пласа де Еспанья, що знаходиться в центрі міста. Висота пам'ятника становить більше 3 метрів, а на вершині пам'ятника зображений головний герой роману - Дон Кіхот на коні зі своїм вірним слугою Санчо Пансо на боці.

Пам'ятник є символом Мадрида та Іспанії, яка відома своєю літературною спадщиною. Він також є популярним місцем для туристів, які приїжджають в місто, щоб побачити один з найвідоміших пам'ятників літератури. Пам'ятник книзі "Дон Кіхот" також став свідком багатьох культурних заходів, які проводяться на площі Пласа де Еспанья, таких як концерти, фестивалі та різноманітні заходи для дітей.

Підручник можна знайти тут (Укр. мова. 2020).