ГДЗ до підручника «Всесвітня історія» О.І. Пометун. 7 клас

Розділ IV. Матеріальний і духовний світ європейського Середньовіччя

§ 21. Вплив церкви на середньовічне суспільство

1. Яку роль відігравала християнська церква в Середньовічній Європі

Обговоріть у загальному колі, чому роль церкви в Середньовіччі вважається суперечливою. Свої думки обґрунтуйте.

Роль церкви в Середньовіччі вважається суперечливою з кількох причин.

По-перше, церква виступала важливим духовним і культурним центром Середньовіччя, зберігаючи знання та розвиваючи мистецтво, науку та філософію. Однак, з іншого боку, церква використовувала своїй влади для збільшення своїх багатств і збереження впливу на суспільство.

По-друге, церква відігравала важливу роль у житті людей того часу, надаючи моральну підтримку та духовне керівництво. З іншого боку, церква часто використовувала своїй влади для підтримки політичної влади і збереження своїх привілеїв.

По-третє, церква відігравала важливу роль у розвитку освіти та науки. З іншого боку, церква часто забороняла дослідження, які суперечили її догмам, та переслідувала думки, що не збігалися з її власними ідеями.

Отже, хоча церква відігравала важливу роль у розвитку культури та цінностей, які формували середньовічне суспільство, вона також використовувала свою владу для збереження свого статусу та привілеїв, що викликало суперечки та протести від інших соціальних груп.

Поєднайте інформацію двох творів: художнього і літературного. Як у вірші пояснюється необхідність купівлі індульгенцій? Де відбувається продаж індульгенцій? Про що свідчить герб Папи Римського, зображений на середньовічному малюнку?

Для поєднання інформації двох творів ми виберемо поезію Джеффрі Чосера "Кантеберійські історії" та герб Папи Римського на середньовічному малюнку.

У вірші "Кантеберійські історії" один з персонажів, лис Ренард, розповідає про те, як він отримав індульгенцію у папи, яка, за його словами, звільнила його від покарання за гріхи, які він скоїв. У вірші наголошується на тому, що індульгенції можна купувати, щоб звільнитися від кари за гріхи та прискорити своє перебування в чистилищі.

Продаж індульгенцій відбувався у різних місцях, зокрема, у костелах та каплицях. У середині XV століття папа Лев X навіть затвердив торгівлю індульгенціями в усій католицькій церкві.

Герб Папи Римського на середньовічному малюнку зображує дві ключі - золотий та срібний - перетнуті над хрестом. Це символізує владу папи над духовним та світським світом. Таким чином, герб свідчить про те, що папа вважав себе наділеним владою над земним та небесним світом, інколи перетинаючи межу між релігійним та світським.

2. Як церква боролась з єретиками

Чому церква так жорстоко переслідувала єретиків?

Церква переслідувала єретиків у Середньовіччі з кількох причин. По-перше, вірменняки ставили під загрозу єдність та владу церкви, яка в той час виконувала функції як духовного, так і світського лідера. Церква відчувала потребу у підтримці державної влади, а єретики загрожували цій підтримці. По-друге, вірування єретиків суперечило офіційному християнству і погрожувало його авторитету та доктрині. Церква відчувала потребу відстоювати свої вірування та запобігти їх поширенню. Також варто зазначити, що церква переслідувала не тільки єретиків, але й будь-яких інших, хто вважався "небезпечним" для церковної влади, таких як відступники, магіяри, відьми та інші.

Наприкінці Середньовіччі, влада Церкви була також сильно підірвана іншими факторами, такими як реформація та гуманізм, які критикували владу церкви та релігійні практики. Таким чином, церква мала потребу показати свою владу та авторитет та захистити свою релігійну та політичну позицію. У цілому, переслідування єретиків в Середньовіччі можна розглядати як прояв захисту та збереження церковної влади та авторитету, а також як наслідок соціальних та політичних конфліктів, що мали місце в той час.

Кого католицька церква називає єретиком? Які слова документів підкреслюють ставлення церкви до єретиків? Якими способами добивалися зізнання від єретика?

Єретиком католицька церква називає особу, яка відхиляється від прийнятих церковних доктрин та вчень, тобто ту, хто проповідує "неправильне" вчення. Слова документів підкреслюють ставлення церкви до єретиків як до ворогів віри, від яких необхідно захищати церкву та вірну громаду. Церква вважала, що єретики є інструментами диявола, які спотворюють та поширюють неправильне вчення, що загрожує душевному спокою та спасінню людей.

Для добивання зізнання від єретиків церква застосовувала різні способи, які часто були жорстокими та кривавими. Часто застосовували підтримку державної влади, щоб звинувачувані особи були затримані та передані церковним владам. Єретиків могли піддавати під допити, під час яких застосовували катування, голодування, психологічний тиск та інші методи, щоб вони зізналися у своїх помилках. Також застосовували публічне розп'яття, смертну казнь на вогні, на мечі або на колесі, щоб запобігти поширенню "неправильного" вчення.

На основі ілюстрації визначте, хто керує спаленням єретиків. Доберіть з тексту слова, які ілюструє ця мініатюра.

На ілюстрації зображено релігійний процесійний обряд спалення єретиків, на якому можна побачити кількох духовних осіб, які очолюють процесію. Ймовірно, один з цих духовних осіб є провідником або керівником цієї акції.

З цієї ілюстрації можна виокремити такі слова:

  • Спалення єретиків
  • Релігійний обряд
  • Духовні особи
  • Провідник
  • Керівник
  • Процесія

3. Яким був вплив діячів католицької церкви на середньовічне суспільство

На основі тексту обговоріть, якими ідеями середньовічних богословів ми послуговуємося до сьогодні.

Середньовічні богослови розвивали досить складну філософську думку, яка надихала ідеї, що використовуються і до сьогодні. Зокрема, їхні теологічні погляди на Бога і людину впливають на християнську теологію і доктрину. Богослови середньовіччя розвивали поняття про Бога як створителя світу і всіх живих істот, який постійно діє в історії людства.

Також важливою була їхня концепція про людину як творіння Бога, яка має вибір і вільну волю, і що кожна людина має бути поважаною і захищеною, як вияв Бога на землі. Ця ідея є основою християнської етики і гуманізму.

Крім того, середньовічні богослови розглядали теологічні питання, такі як природа гріха і відкуплення, вільна воля і доля, що стали основою для розвитку глибинної філософії і етики.

У сучасному світі, ідеї середньовічних богословів все ще використовуються в гуманітарних науках, зокрема в філософії, соціології, правознавстві і історії релігії. Їхні теорії та погляди на моральність, справедливість та інші соціальні та етичні питання досі є актуальними та важливими для розуміння сучасного світу.

1. Коли і чому стався церковний розкол?

Церковний розкол стався в 1054 році і був результатом політичних та теологічних розбіжностей між Римською (Католицькою) і Східною (Православною) церквами. Основні причини розколу були пов'язані з різницею у трактуванні догматів та обрядів, а також з питаннями щодо влади та єдності церкви. Розкол допоміг зміцнити вплив держав на церкву та сприяв формуванню національних церков.

2. Що таке індульгенція?

Індульгенція - це духовний прощення від покарання за гріхи, яке можна отримати через відвідування певних місць або виконання певних дій, таких як молитва або благодійність. У середньовічній церкві індульгенції були використовувані як інструмент збору коштів для будівництва катедрал та фінансування крестових походів.

3. Хто такі єретики?

Єретики - це люди, які відхилялись від офіційної доктрини церкви та проповідували інші вчення. Церква вважала їх ворогами та діяла проти них жорстко, переслідуючи та спалюючи їх на вогнищах. Це сприяло зміцненню влади церкви та використанню релігії як інструменту контролю над населенням.

4. Доведіть на прикладах, що християнство сприяло розвитку писемності, друкарства, живопису, музики, архітектури.

Християнство сприяло розвитку писемності, оскільки Біблія та інші церковні тексти були першими масово поширюваними текстами, що змусило людей вчитися читати та писати. Церковні школи та монастирі були центрами освіти та культури, де зберігалися та переписувалися рукописи. Крім того, у середньовіччі церква стимулювала розвиток друкарства, живопису, музики та архітектури. Наприклад, відомий музичний композитор та теоретик музики Гільдегард фон Бінген була монахинею і досліджувала музичні гармонії та композиції. Церковна архітектура відображала релігійні та культурні цінності, а її витвори, такі як катедральні собори, були своєрідними шедеврами мистецтва.

5. На основі прикладів з різних джерел: тексту підручника, документів та ілюстрацій — поясніть, чому в середньовічному суспільстві з'являлися єретики.

Єретики в середньовіччі з'являлися з різних причин. Наприклад, деякі християни вважали, що церква занадто корумпована та віддалина від їхніх духовних потреб. Інші вважали, що церква відступила від правильного вчення та традицій, які знаходили своє відображення у Святому Письмі. Також, іноді народ може сприймати релігійні практики та вчення по-різному, залежно від свого соціального статусу, етнічного походження та інших факторів. Це може призводити до появи нових груп та рухів, які вважають себе правильними, та які можуть бути визнані єретиками церквою.

6. Використайте карту «Християнська церква в Європі у VI—XIII ст.» (с. 117, QR-код) для визначення територій поширення католицизму, православ'я та ісламу.

На карті «Християнська церква в Європі у VI—XIII ст.» видно, що католицизм в той час був домінуючим напрямом християнства та поширювався на території Західної та Центральної Європи, а також південної та західної частини Східної Європи. Православ'я було основним напрямом християнства на територіях Східної Європи та Балканського півострова. Іслам був домінуючою релігією на територіях Іспанії, Північної Африки та Близького Сходу.

Використайте матеріали параграфа і заповніть таблицю.

Основні відмінності між католицизмом і православ'ям:

Особливості

Католицизм

Православ'я

Глава церкви

Папа Римський

Патріарх Константинопольський

Назва служби

Меса

Літургія

Походження Святого Духа

Від Отця та Сина

Від Отця

Посмертне життя людини

Рай, Чистилище, Ад

Пекло та Рай

Як хрестяться віруючі

Відома рухом правої руки

Три рази зануренням у воду

Спільне

Використання святого масла та священника

Віра у святість та непошкодженість престолу Петра

Зазначені відмінності стосуються головних релігійних доктрин та ритуалів католицизму та православ'я. Незважаючи на це, обидві гілки християнства мають багато спільного, таке як віра у Трійцю, Біблію як основний джерело богослов'я та святість життя.

Підручник можна знайти тут (Укр. мова. 2020).