ГДЗ до підручника «Всесвітня історія» О.І. Пометун. 7 клас

§ 2. Середньовіччя як період розвитку людства

1. Що вивчає історія Середніх віків

Чому період V-XV ст називається Середніми віками?

Період від V-го до XV-го століття нашої ери в історії Європи називається Середніми віками. Цей термін був запропонований у XVI столітті гуманістом Лоренцо Валло (Lorenzo Valla) для позначення періоду, який йому здавався "середнім" між античністю (давньою історією) та Ренесансом (новою історією).

Саме поняття "Середні віки" відображає певну історичну перспективу. Цей період характеризувався відсутністю згуртованості територіальних утворень, трансформацією соціально-економічної системи, змінами в релігійних та культурних уявленнях, зростанням впливу церкви та іншими процесами, що стали передумовами для подальшого розвитку Європейської культури.

Середні віки також асоціюються зі стереотипним уявленням про темряву, занепад та насильство. Проте, у реальності, цей період був багатим на розвиток науки, філософії, мистецтва, архітектури, технології, та інших сфер культури, які визначили подальший розвиток Європи та світу в цілому.

Як середньовічні художники зобразили свою епоху?

Середньовічна мистецтво було дуже різноманітним та відображало різні аспекти життя того часу. Художники того періоду створювали релігійні, історичні, міфологічні та побутові твори мистецтва.

У середньовічних рукописах та ілюстрованих книгах можна побачити детальні зображення ритуалів та обрядів, які здійснювалися у церквах, монастирях та народних святкуваннях. Ці твори мистецтва передають характеристики середньовічного життя, зокрема зображують одяг, зброю та інші предмети побуту того часу.

У релігійній мистецтві були дуже поширені зображення християнських свят, святих та історій з Біблії. Художники використовували золото та яскраві кольори, щоб підкреслити божественність та святість персонажів.

Також художники створювали історичні твори мистецтва, що відображали війни та битви, історичні події та державні знаки. У цих роботах використовувалися техніки перспективи та світла, щоб створити відчуття глибини та реалістичності.

Загалом, середньовічні художники створювали твори мистецтва, що відображали дух того часу, в якому вони жили. Таким чином, середньовічна мистецтво є важливим джерелом інформації про культуру, релігію, історію та побут свого часу.

2. Якими є хронологічні межі й періодизація історії Середніх віків

Прочитайте текст і покажіть на лінії часу (с. 10) хронологічні межі кожного з періодів.

Історія Середніх віків, як і будь-який інший історичний період, може бути поділена на певні періоди залежно від ключових подій та процесів. Хронологічні межі та періодизація Середніх віків можуть відрізнятися в залежності від різних дослідників та історичних шкіл. Однак, загальноприйнятими є такі періодизації:

1. Ранні Середні віки або Візантійський період (близько 500-800 рр.). Період формування феодального суспільства, кризи Римської імперії, поширення християнства.

2. Високі Середні віки або Феодальний період (близько 800-1200 рр.). Період розвитку феодальної системи, зростання впливу церкви, епоха великих реформ.

3. Пізні Середні віки або Період кризи (близько 1200-1500 рр.). Період, коли відбувалися великі зміни в політичній, економічній, культурній та релігійній сферах, розвиток міст та торгівлі, розквіт науки та мистецтва.

Визначте, до якого періоду Середніх віків належить кожна з наведених ілюстрацій. Свою думку обґрунтуйте. Чим відрізняються між собою ці пам'ятки?

1. Залізна корона Лангобардського королівства (V-VI ст.) належить до періоду Ранніх Середніх віків. Ця корона, яка вважається однією з найважливіших символів італійської історії, була створена у VI столітті під час правління короля Агілульфа та його дружини Теодолінди. Вона свідчить про важливість церковної та королівської влади у цей період.

2. Гобелен з Байо, на якому зображено середньовічну битву (XI ст.), належить до періоду Високих Середніх віків. Гобелен був створений в XI столітті в Нормандії, Франція. Його зображення відображає традиційні теми військової справи, які були характерними для цього періоду, коли війни та конфлікти були важливою частиною життя.

3. Гра в шахи (середньовічна мініатюра, XIV ст.) належить до періоду Пізніх Середніх віків. Ця мініатюра, яка зображає гру в шахи між королем та його придворним, була створена в XIV столітті. У цей період середньовічна культура та мистецтво розвивалися в новому напрямку, і творчість заснована на піднесенні рівня наукових, літературних та художніх досягнень.

Ці пам'ятки відрізняються між собою не тільки хронологічним періодом, до якого вони належать, але й їхнім характером та цінністю. Залізна корона Лангобардського королівства є важливим історичним символом, що відображає політичну та культурну владу у Ранніх Середніх віках. Гобелен з Байо, з іншого боку, є шедевром середньовічного мистецтва, який відображає техніку ткацтва та зображує битву, яка може бути історичною або легендарною. Гра в шахи на середньовічній мініатюрі також є важливою пам'яткою, оскільки вона показує популярність гри в той час, а також відображає стиль життя та культурні цінності суспільства. Кожна з цих пам'яток має свої унікальні характеристики, які допомагають нам краще зрозуміти історію того часу.

3. Якими є джерела вивчення історії Середньовіччя

Працюючи з текстом, випишіть у зошит приклади різних історичних джерел, з яких ми дізнаємося про історію Середньовіччя. Скористайтеся незакінченими реченнями:

• Речові історичні джерела — це матеріальні об’єкти минулого, що збереглися до наших днів. До них належать археологічні розкопки, знахідки різноманітних артефактів, монети, зброя, побутові предмети, архітектурні споруди та інші матеріальні свідчення.

• Писемні історичні джерела — це документи, що містять письмові свідчення про події, які відбувалися в минулому. Серед них науковці виділяють листи, документи церковної та державної адміністрації, юридичні документи, літописи та інші види писемних свідчень.

• Етнографічні джерела — це джерела, що містять інформацію про культуру, побут та звичаї народів минулого. До них належать народні звичаї, обряди, традиції, фольклорні тексти та інші писемні та усні свідчення.

• Зображувальні джерела — це образотворчі засоби, які зберігають зображення подій, які відбувалися в минулому. Серед них науковці виділяють мистецькі твори, стародавні мапи, міські плани, ілюстровані рукописи та інші зображувальні свідчення.

Уявіть себе вченим-істориком. Уважно роздивіться ілюстрації, що відображають епоху видатного діяча Середньовіччя Карла Великого. Оберіть одну з них і розкажіть, до якого виду історичних джерел належить ця пам'ятка і про що вона може нам розповісти.

Зображення короля Карла Великого з римськими папами Геласієм I і Григорієм I (IX ст.) належить до зображувальних історичних джерел. Ця пам'ятка може нам розповісти про зв'язок Карла Великого з папством, його роль в розповсюдженні християнства та зміцненні церковної влади. Крім того, зображення демонструє важливість Карла Великого у світській політиці того часу, оскільки воно зображає його поруч з двома визначними духовними діячами. Таким чином, це зображення може нам розповісти про роль Карла Великого як політика та релігійного діяча в середині IX століття.

1. Назвіть хронологічні межі Середньовіччя.

Хронологічні межі Середньовіччя залежать від періодизації історії та можуть відрізнятися у різних країнах. Зазвичай приймають, що Середньовіччя тривало від падіння Західної Римської імперії у 476 році до початку Відродження на початку XVI століття.

2. Коли та у якому значенні почали використовувати термін «Середні віки»?

Термін «Середні віки» вперше почав використовуватися в епоху Відродження, щоб охарактеризувати період між Античністю та своїм часом. Він походить від латинської фрази medium aevum, що означає «середній вік».

3. На які періоди поділяється історія Середніх віків?

Історія Середніх віків зазвичай поділяється на три періоди: раннє Середньовіччя (V – X ст.), високе Середньовіччя (XI – XIII ст.) та пізнє Середньовіччя (XIV – XV ст.). Проте, ці періоди можуть змінюватися в залежності від країни та конкретного контексту.

4. Якими джерелами послуговуються історики, вивчаючи епоху Середньовіччя?

Історики вивчають епоху Середньовіччя за допомогою різноманітних джерел. Серед них писемні джерела (хроніки, листи, документи), археологічні знахідки (руїни будівель, знаряддя праці, предмети побуту), мистецькі твори (картини, мозаїки, статуї), а також усна та народна творчість (пісні, легенди, казки).

5. Які відомі вам пам'ятки, образи та символи ви пов'язуєте з епохою Середньовіччя?

Епоха Середньовіччя була багата на пам'ятки, образи та символи, серед них можна виділити такі:

  • Замки та фортеці, які виконували функції оборонних споруд та місць проживання владарів та їхніх слуг.
  • Готичні собори та інші церкви, які відображали релігійні погляди того часу та були важливими культурними центрами.
  • Латинська абетка, яка була створена у Середньовіччі та використовується і досі.
  • Геральдика та герби, які використовувалися для ідентифікації родів та держав.

6. Як ви гадаєте, що можна сьогодні вважати спадщиною Середньовіччя? У чому її значення для сучасної людини? А для вас особисто?

Спадщина Середньовіччя включає в себе багато аспектів, таких як архітектура, література, мистецтво, релігія та наука. Її значення для сучасної людини полягає в тому, що вона відображає розвиток людської цивілізації та її культурну спадщину. Для мене особисто Середньовіччя є джерелом великої культурної спадщини та цінною історичною епохою, яка вплинула на багато аспектів нашого життя сьогодні.

Підручник можна знайти тут (Укр. мова. 2020).