ГДЗ до підручника «Хімія» О.Г. Ярошенка. 7 клас

§ 37. Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. Кислотні дощі

1. Вода використовується в промисловості. Наприклад:

 • у виробництві 1 кг алюмінію задіяне близько 9 кг води;
 • на заводах для виробництва 1 кг цукру витрачається в 10 разів більше води;
 • в якості теплоносія воду використовують в теплових мережах для передачі;
 • на багатьох підприємствах воду використовують для охолодження продукції й апаратів.

2. Вода є розчинником багатьох життєво необхідних речовин (солей, вітамінів тощо), які у сухому або кристалічному вигляді не могли б потрапити всередину живих клітин.

3. Вода — розчинник речовин, тому її використовують в побуті, на виробництві. В батареях опалення циркулює вода, а не повітря, тому що вода має високу теплоємність — довго зберігає тепло.

4. Газуваті забруднювачі повітря потрапляють до нього разом з викидами при роботі автотранспорту, заводів, котелень тощо. Більшість з цих газів утворена оксидами Сульфуру (SO2, SO3) і Нітрогену (NO2). У повітрі вони контактують з парами води. Відбуваються хімічні реакції, кінцевими продуктами яких є кислоти. Такі з них, як сульфітна H2SO3, сульфатна H2SO4, нітратна HNO3 завдають шкоди природі.

5. Кислотні дощі небезпечні для природи нашої планети:

 1. вражають рослини (рослини потерпають від того, що руйнується хлорофіл, пригнічується фотосинтез, опадає листя), погіршується живлення внаслідок руйнування кореневої системи;
 2. псують металеві та інші вироби;
 3. не проходять безслідно і для людини, якщо потрапляють на волосся чи одяг;
 4. мешканці водойм чутливі до кислотних дощів. Особливо потерпають рослини й тварини водойм з непроточною водою (озер, ставків);
 5. вітром переміщуються на значні відстані;
 6. завдають шкоди спорудам з мармуру й вапняку, металевим конструкціям;
 7. зменшують родючість ґрунту;
 8. уповільнюють процеси розкладання органічних речовин;
 9. погіршують середовище життя бактерій ґрунту;
 10. пошкоджують грибниці грибів.
 11. Заходи, щоб запобігти утворенню кислотних дощів:
 • 1. підтримання чистоти повітря;
 • 2. припинення викидів у повітря оксидів, що утворюють кислоти.

6. В утворенні кислотних дощів беруть участь; SO2, NO2, SO3.

7. Назви речовин: оксиди Сульфуру (SO2, SO3) і Нітрогену (NO2).

Джерела речовин: викиди при роботі автотранспорту, заводів, котелень тощо.

SO2 + Н2О = H2SO3

SO3 + Н2О = H2SO4

2NO2 + Н2О = 2HNO3

8. Позитивне значення води в природі:

 • 1. Завдяки воді відбуваються хімічні реакції з перетворення речовин їжі на речовини тіла.
 • 2. Поживні речовини переносяться в організмі у складі водних розчинів.
 • 3. Наявність води у складі клітинного соку.
 • 4. У тілах тварин і людей у складі крові.
 • 5. Вода оберігає живі істоти і всю нашу планету від перегрівання.
 • 6. Більшість біологічних явищ в організмах відбуваються за участю води.
 • 7. Поживні речовини в організмах транспортуються в складі водних розчинів.
 • 8. Вода бере участь у формуванні рельєфу місцевості.
 • 9. Зумовлює клімат Землі та є середовищем існування організмів.

Негативне значення води в природі: завдає шкоди (руйнування гір, зсуви ґрунту, повені тощо).

Значення води у суспільному господарстві: див №1.

9. А, Б, В, Г.

Підручник можна знайти тут (Укр. мова. 2015).