ГДЗ до підручника «Хімія» О.Г. Ярошенка. 7 клас

§ 36. Взаємодія води з оксидами. Поняття про основи, кислоти, індикатори

Досліджуємо на уроці та вдома

ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД 6

Тема: Випробування водних розчинів кислот і лугів індикаторами.

Речовини та обладнання: пробірки, штатив для пробірок, вода, натрій гідроксид, станова кислота, індикатори.

Завдання 1. Користуючись індикаторами, перевіримо, як змінюються їх кольори у воді, водних розчинах кислоти і лугу.

Для цього налили в першу пробірку 1 мл води, у другу — 1 мл розчину етанової кислоти, у третю — 1 мл розчину лугу натрій гідроксиду. По черзі випробуємо їх індикаторами.

Результати спостережень

Речовина

Індикатор

Фенолфталеїн

Метилоранж

Лакмус

Індикаторний папір

Вода

безбарвний

оранжевий

фіолетовий

жовтий

Етанова кислота

безбарвний

рожевий

червоний

червоний

Натрій гідроксид

малиновий

жовтий

синій

синій

Висновки:

  • 1) У воді (нейтральних розчинах) індикатори мають такі забарвлення: метилоранж — оранжевий, лакмус — фіолетовий, універсальний індикаторний папір — жовтий, фенолфталеїн — безбарвний.
  • 2) Кислоти можна виявити за допомогою індикаторів: метилоранжу, лакмусу та універсального індикаторного паперу (за присутності кислоти індикатори стають червоними). За допомогою індикатору фенолфталеїну виявити кислоти неможливо (у кислотах та нейтральному середовищі він не змінює колір, залишається безбарвним).
  • 3) Луги можна виявити за допомогою індикаторів: метилоранжу (у присутності основи стає жовтим), фенолфталеїну (за присутності лугу стає малиновим), лакмусу та універсального індикаторного паперу (за присутності лугу стають синім).

1. а) основи; б) кислоти.

2. Реакції води з оксидами належать до реакцій сполучення.

3. Індикатори: фенолфталеїн, метилоранж, лакмус, індикаторний папір.

4. Розпізнати дослідним шляхом:

а) воду і кислоту можна за допомогою лакмуса: в воді — фіолетовий, в кислоті — червоний;

б) воду і луг можна за допомогою фенолфталеїне: в воді — безбарвний, в лузі — малиновий;

в) луг і кислоту за допомогою лакмуса: в кислоті — червоний, в лузі — синій.

5. а) Спільне у формулах усіх основ — наявність групи атомів ОН (гідроксильна група); починаються вони символом металічного елементу, мають загальну формулу Ме(ОН)n.

б) Спільне у формулах усіх кислот — наявність одного або кількох атомів Гідрогену й одного кислотного залишку.

6. Формули лугів:

Са(ОН)2 — кальцій гідроксид;

КОН — калій гідроксид.

Формули кислот:

H2SO4 — сульфатна кислота;

H2SiO3 — силікатна кислота;

Н3РО4 — ортофосфатна кислота;

Н2СО3 — карбонатна кислота.

7. Відповідь: Б.

8.

1

В

2

Б

3

Г

9. Б (І), В(II), А(ІІІ).

10. Напишіть рівняння реакцій за схемами:

а) Ва. ВаО. Ва(ОН)2

2Ва + О = 2ВаО

ВаО + Н2О = Ва(ОН)2

б) S. SO2. H2SO3

S + О2 = SO2

SO2 + Н2О = H2SO3

11. Na2O + Н2О = NaOH

ВаО + Н2О = Ва(ОН)2

Довести утворення цих речовин можна за допомогою індикаторів:

Речовина

Фенолфталеїн

Метилоранж

Лакмус

Індикаторний папір

натрій гідроксид, барій гідроксид

малиновий

жовтий

синій

синій

Підручник можна знайти тут (Укр. мова. 2015).