ГДЗ до підручника «Хімія» О.Г. Ярошенка. 7 клас

§ 31. Вода, склад її молекули, поширеність у природі, фізичні властивості. Вода — як розчинник

1. Якісний склад: вода містить два елементи — Оксиген та Гідроген. Кількісний склад: кожна молекула складається з двох атомів Гідрогену та одного атома Оксигену.

2. Фізичні властивості води:

  • безбарвна, прозора, немає запаху і смаку;
  • може бути твердою (лід), рідко газоподібною (пара);
  • температура кипіння 100 °С (за тиску 1 атм);
  • температура замерзання, кристалізації 0 °С (за тиску 1 атм);
  • висока теплоємність;
  • при замерзанні вода розширюється;
  • електропровідність — низька;
  • теплопровідність — мала.

3. Водойми зазвичай не промерзають до дна, тому що густина води при її замерзанні зменшується, лід плаває на поверхні водойм і захищає воду глибинних шарів від промерзання та втрат тепла.

4. Безбарвність та прозорість — для живих організмів, що мешкають у воді. Відсутність смаку та запаху — для приготування їжі. Здатність перебувати у трьох агрегатних станах: твердому, рідкому та газоподібному за умов Землі (Тпл = 0 °С, Ткип = 100 °С), а також висока теплоємність — для формування клімату. Оскільки густина льоду ( = 0,92 г/см3) менша за густину води ( = 1 г/см3), вода в водоймах замерзає зверху, а не знизу; шар поверхневого льоду дозволяє мешканцям водойм вижити в зимовий період.

5. Мr2О) = 2 • 1 + 16 = 18

w(Н) = 2 : 18 = 0,11 або 11 %

w(О) = 16 : 18 = 0,89 або 89 %

Відповідь: масова частка Оксигену у воді більша.

6. Приклади здатності води розчиняти речовини:

— плазма крові у судинах тварин є розчином у воді мінеральних солей, білків крові, поживних речовин, гормонів, вітамінів, ферментів та ін.;

— сік у вакуолях рослинних клітин є розчином у воді запасних речовин: глюкози, цукру, органічних кислот та ін.;

— багато фарб (наприклад, акварельні) є водорозчинними — для того, щоб ними малювати, спочатку треба змочити їх водою.

7. Густина води у твердому агрегатному стані: в) менше 1 г/см3 (0,92 г/см3).

8. Відповідь: 1, 4, 5, 7.

9.

1

Б

2

А

3

В

10. Оповідання про воду:

Вода оточує нас усюди — це океани, моря, річки, озера, хмари, туман. Вода входить до складу кожного живого організму. Наприклад, медуза складається на 95 % із води.

На нашій планеті вода може перебувати у трьох станах: рідкому, твердому та газоподібному. У рідкому стані вода знайома нам у вигляді річок, морів, дощу, роси. У твердому — зустрічається у вигляді граду, льоду, снігу. У газоподібному стані — це атмосферна пара.

Вода не має ні запаху, ні кольору, ні форми. Вода не тільки втамовує спрагу, без неї неможливо приготувати їжу, ліки, виготовити тканину. Вода є незамінною для життя людини і всіх живих організмів.

Підручник можна знайти тут (Укр. мова. 2015).