ГДЗ до підручника «Хімія» О.Г. Ярошенка. 7 клас

§ 29. Колообіг оксигену в природі. Озон. Застосування та біологічна роль кисню

1. Колообіг хімічного елемента Оксигену в природі полягає у переміщенні його атомів між тілами живої і неживої природи. Завдяки колообігу Оксигену у живій природі підтримується вміст кисню в повітрі.

Оксиген потрапляє у тіла живих істот і бере участь у диханні. У живих клітинах органічні речовини разом з киснем стають учасниками повільного окиснення. Цей процес завершується вивільненням енергії, утворенням вуглекислого газу та води. Вуглекислий газ і вода надходять у повітря, і рослини та зелені водорості утворюють з них на сонячному світлі органічну речовину — глюкозу. Одночасно з цим у повітря виділяється кисень.

2. Рослини та зелені водорості поглинають Оксиген у складі атмосферного кисню під час дихання. І вивільняють його з молекул води в атмосферу під час фотосинтезу.

3. Кисень окислює органічні речовини в живих організмах під час дихання. При цьому вивільняється енергія, що застосовується на всі процеси життєдіяльності.

4. Застосування кисню обумовлено його здатністю підтримувати дихання й горіння.

1. Кисень необхідний для добування металів, їх обробки та зварювання.

2. За допомогою суміші кисню й органічної речовини ацетилену С2Н2 зварюють та ріжуть метали.

3. Кисень застосовують у промисловості для добування чавуну й сталі, рідкого палива, змащувальних матеріалів, кислот, добрив.

4. Рідкий кисень як окиснювач палива використовують в космонавтиці, авіації, на підводних човнах.

5. Роль озону в атмосфері:

На висоті 20-25 км озон утворює озоновий шар — надійний захист планети від шкідливого випромінювання Сонця та від різкого переохолодження. Без озонового шару середня температура на Землі була б на 30 °С нижчою.

Озон забезпечує збереження життя на Землі. Він перешкоджає потраплянню на поверхню Землі згубних для живих істот компонентів сонячного випромінювання, захищає Землю від переохолодження.

7.

1

Г

2

Д

3

Б

4

А

8. Відповідь: А, Г.

9. В процесі колообігу беруть участь і відмерлі рештки рослинних і тваринних організмів. У великій кількості кисень витрачається на їх гниття. Внаслідок цього ґрунт збагачується гумусом, яким живляться рослини, а Оксиген обов’язково потрапляє до складу органічних речовин, їжі рослиноїдних тварин і людини.

Підручник можна знайти тут (Укр. мова. 2015).