ГДЗ до підручника «Хімія» О.Г. Ярошенка. 7 клас

§ 27. Хімічні властивості кисню. Реакція сполучення

1. Оксиди — бінарні сполуки елементів з Оксигеном.

Формули оксидів — Na2O, CuO, ZnO.

2. ВЗАЄМОДІЯ КИСНЮ З ПРОСТИМИ РЕЧОВИНАМИ.

1) Взаємодія з вуглецем

С + О2 = СО2 — вуглекислий газ, або карбон (IV) оксид

2) Взаємодія з воднем

2 + О2 = 2Н2О — вода або гідроген оксид

3) Взаємодія з сіркою.

S + О2 = SO2 — сірчистий газ, або сульфур (IV) оксид

4) Взаємодія з магнієм

2Mg + О2 = 2MgO — магній оксид

5) Взаємодія із залізом

3Fe + 2О2 = Fe3O4 — залізна окалина

6) Взаємодія з міддю.

2Сu + O2 = 2СuО — купрум (II) оксид

ВЗАЄМОДІЯ КИСНЮ ЗІ СКЛАДНИМИ РЕЧОВИНАМИ.

1) Взаємодія метаном.

2) Взаємодія з гідроген сульфідом

2H2S + 3О2 = 2SO2 + 2Н2О.

3. Реакції, в результаті яких з двох чи більше речовин утворюється одна, називають реакціями сполучення.

Приклади:

Fe + S FeS

2Na + Cl2 2NaCl

C + O2 CO2

4.

Реакції розкладу

Реакції сполучення

Реакції, внаслідок яких з однієї складної речовини утворюється дві чи більше нових речовин

Реакції, в результаті яких з двох чи більше речовин утворюється одна речовина

2О2 = 2Н2О + 2О2

2Cu + О2 = 2СuО

5. SO2 — сірчистий газ, або сульфур (IV) оксид

2MgO — магній оксид

Fe3O4 — залізна окалина

H2S — гідроген сульфід

СН4 — метан

Na2SO4 — натрій сульфат

5.

Формула оксиду

Масова частка Оксигену

CO2

72,7 %

H2O

88,9 %

SO2

50 %

MgO

40 %

Fe3O4

27,6 %

CuO

20 %

Na2O

26,7 %

CaO

28,6 %

Відповідь: масова частка Оксигену найбільша у воді — 88,9 %.

7. а) 2Ва + О2 = 2ВаО

б) 2PbS + 3О2 = 2РbО + 2SO2

в) 2Cu + O2 = 2СuО

г) HgS + O2 = Hg + SO2

8. a) 4NH3 + 5О2 = 4NO + 6Н2О

б) 2ZnS + 3О2 = 2SO2 + 2ZnO

Підручник можна знайти тут (Укр. мова. 2015).