ГДЗ до підручника «Хімія» О.Г. Ярошенка. 7 клас

§ 26. Добування кисню з гідроген пероксиду, збирання, доведення його наявності

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4

Тема: Добування кисню з гідроген пероксиду, збирання, доведення його наявності.

Мета: освоїти одержання кисню лабораторним способом та навчитися виявляти його наявність.

Речовини та обладнання: гідроген пероксид, манган(ІV) оксид, пробірки, штатив для пробірок, пробка з газовивідною трубкою, лабораторний штатив, напівзаповнений водою лабораторний стакан чи плоскодонна колба, скляна чи виготовлена з іншого матеріалу пластинка невеликих розмірів, скіпка, сірники, фільтрувальний папір, лійка, хімічний стакан, скляна паличка, шпатель.

Звіт з виконання роботи:

Завдання 1.

Послідовність дій

Спостереження

Висновки

1. Закрий пробірку, в яку наливатимеш розчин гідроген пероксиду, газовивідною трубкою і перевір прилад на герметичність.

Якщо зігріти пробірку у долонях, з кінця газовивідної трубки, що занурено у воду, починають вивільнятися бульбашки газу.

Прилад зібрано герметично.

2а. Закріпи пробірку вертикально в лапці лабораторного штативу так, щоб кінець газовивідної трубки майже торкався дна посудини-приймача кисню. Потім відрий пробку та обережно налий в пробірку 2 мл гідроген пероксиду і внеси на кінчику шпателя каталізатор. Швидко закрий пробірку пробкою.

Після внесення каталізатора — манган(ІV) оксиду — розпочинається швидке розкладання гідроген пероксиду з утворенням бульбашок кисню.

Каталізатор значно пришвидшує розкладання гідроген пероксиду на кисень та воду.

2б. Перевір тліючою скіпкою, піднісши її до кінчика газовивідної трубки, чи все повітря з пробірки та газовивідної трубки витіснено киснем.

Тліюча скіпка у кінчика газовивідної трубки загорається.

Кисень, що утворився під час реакції, витіснив повітря з пробірки та газовивідної трубки.

3. Опусти газовивідні трубку в посудину-приймач. Час від час перевіряй рівень наповнення посудини киснем.

Тліюча скіпка у посудині загорається, вказуючи на рівень її заповнення киснем.

Кисень, що утворився під час реакції, збирається у посудині та витісняє більш легке повітря.

4. За наповнення посудини киснем, внеси в неї тліючу скіпку й тримай, доки весь кисень не витратиться на горіння.

Тліюча скіпка у посудині з киснем ярко спалахує.

Горіння в кисні відбувається більш інтенсивно, ніж у повітрі, оскільки до повітря лише на 1/5 частину складається з кисню.

Завдання 2.

При фільтруванні суміші, вода та залишки гідроген пероксиду, що не розклався, проходять крізь паперовий фільтр. А тверді частинки каталізатору манган(ІV) оксиду затримуються фільтром, оскільки їх розмір більших за розмір пор фільтру. Кількість каталізатора залишилася така сама, як і до реакції. Тобто під час реакції каталізатор не витрачається.

Завдання 3.

А) Процес розкладання гідроген пероксиду відбувається постійно, але дуже повільно. Присутність каталізатора значно пришвидшує цей процес.

Б) Добування кисню:

Горіння вуглецю: С + О СО2

В) Знання про те, що кисень трохи важчий за повітря — зібрати його в посудині-приймачі, розташованої дном донизу.

Г) Фізичні явища: нагрівання, витіснення з посудини однієї речовини іншою. Хімічні явища: розкладання гідроген пероксиду; горіння скіпки з утворенням.

Д) Експериментальні вміння: складання приладу для добування й збирання кисню; нагрівання речовин; розділення неоднорідних сумішей (фільтрування); розпізнавання наявності кисню за підтримкою ним горіння.

Завдання 4. Висновок:

1) В лабораторії кисень можна добути розкладанням гідроген пероксиду.

2) Присутність каталізатора значно пришвидшує процес розкладання гідроген пероксиду.

3) Каталізатор бере участь в реакції, але сам не витрачається. Його кількість до реакції та після її завершення залишається без змін.

4) Кисень можна збирати у посудину-приймач шляхом витіснення повітря, оскільки кисень трохи важчий за нього. Посудину при цьому слід тримати дном донизу (а в разі збирання газу, легшого за повітря, — дном догори).

5) Наявність кисню можна виявити за його здатністю підтримувати горіння.

ДОСЛІДЖУЄМО НА УРОЦІ ТА ВДОМА

Дія гідроген пероксиду на сирі та відварені овочі, м’ясо.

Що робили

Спостереження

Завдання 1. Одночасно нанесли по кілька крапель гідроген пероксиду на свіжі зрізи сирих та варених овочів: картоплі, моркви, буряка.

На поверхні сирих овочів виділяються бульбашки газу, тому що під дією каталізаторів відбувається розклад гідроген пероксиду:

2О2 = 2Н2О + 2О2

Завдання 2. Одночасно нанесли по кілька крапель гідроген пероксиду на шматочок сирого (яке не було заморожене) та шматочок відвареного м’яса.

На шматочку сирого м’яса виділяються бульбашки газу, тому що під дією каталізаторів-ферментів відбувається розклад гідроген пероксиду:

2О2 = 2Н2О + 2О2;

На шматочку відвареного м’яса не виділяються бульбашки газу, тому що під дією температури при варенні м’яса відбулося порушення структури каталізаторів-ферментів і розклад гідроген пероксиду не відбувся.

Підручник можна знайти тут (Укр. мова. 2015).