ГДЗ до підручника «Хімія» О.Г. Ярошенка. 7 клас

§ 25. Добування та збирання кисню. Поняття про каталізатори. Реакція розкладу

1. Каталізаторами називають речовини, які прискорюють хімічні реакції інших речовин, але при цьому самі не витрачаються і не входять до складу утворених продуктів реакції.

Приклад: Кисень добувають з розчину гідроген пероксиду Н2О2. Для прискорення реакції додають невелику кількість манґан(IV) оксиду МnО2. Під час реакції манган(ІV) оксид не витрачається, але його наявність значно прискорює хімічну реакцію.

2. Реакції, внаслідок яких з однієї складної речовини утворюється дві чи більше нових речовин, називають реакціями розкладу.

Приклади: 2КСlО3 = 2КСI + 3О2

2О2 = 2Н2О + 2О2

2HgO = 2Hg + O2

3. Наявність кисню можна довести за допомогою тліючої скіпки. За наявності кисню вона яскраво спалахує, тому що кисень підтримує горіння.

4. Перевіряють на герметичність так: пробірку тримають у долонях. Якщо прилад зібрано герметично, досить швидко у воді з’являться бульбашки газу. Це повітря, яке від нагрівання теплом долоні розширилося і надійшло у воду через газовідвідну трубку.

5. Існує два способи збирання газоподібних речовин: витісненням води та витісненням повітря. Витісненням води збирають лише ті гази, які в ній погано розчиняються. Якщо газоподібна речовина добре розчиняється у воді, то не витісняє ії з посудини.

Кисень погано розчинний у воді. Тому для його збирання можна скористатися цим способом.

Другим способом збирання газів — витісненням повітря — можна збирати всі газоподібні речовини. Якщо газ, що збирають, легше за повітря, посудину-тримач розташовують догори дном. Якщо важчий — донизу.

6. Відповідь: В.

7. Відповідь: В (оскільки водень є простою речовиною).

8. a) NH4Cl = NH3 + НСl

б) 2Ag2O = 4Ag + O2

в) MgCO3 = MgO + CO2

2Ag2O (х г) = 4Ag (43,2 г) + O2 (3,2 г)

Згідно закону збереження маси речовин маса речовин, які вступили в реакцію, дорівнює масі речовин, які утворилися після реакції.

m(Ag2O) = 43,2 + 3,2 = 46,4 г.

9. 2Н2О2 = 2Н2О + 2О2

2HgO = 2Hg + О2

2О = 2Н2 + О2

СаСО3 = СаО + СО2

Спільне в наведених реакціях те, що вони відносяться до реакцій розкладу.

a) 2NaNO3 = 2NaNO2 + О2

б) 2KNO3 = 2KNO2 + O2

в) 2КСlО3 = 2КСl + 3О2

г) 2КМnО4 = К2МnО4 + МnО2 + О2

Підручник можна знайти тут (Укр. мова. 2015).