ГДЗ до підручника «Хімія» О.Г. Ярошенка. 7 клас

§ 24. Схема хімічної реакції. Рівняння хімічних реакцій

1. Хімічне рівняння — це умовний запис хімічної реакції (хімічного явища) за допомогою хімічних формул, коефіцієнтів і знаків «+» та «=». Знак «=» вказує на те, що кількість атомів кожного хімічного елемента у лівій та правій частині хімічного рівняння однакова.

2. Рівняння хімічної реакції відрізняється від її схеми тим, що у рівнянні кількість атомів хімічних елементів правої та лівої частин рівні. Схема реакції вказує, які речовини вступили в реакцію і які утворилися.

3. Тому що вони вказують на кількість атомів або молекул речовин у хімічній реакції.

4. Правила складання рівнянь хімічних реакцій

  • 1) написати формули речовин, що вступають у реакцію (реагентів) і між ними поставити знак «+»;
  • 2) після формул реагентів поставити знак «=» і записати формули продуктів реакції, між ними теж поставити знак «+»;
  • 3) зрівняти кількість атомів кожного хімічного елемента у лівій та правій частинах хімічного рівняння за допомогою відповідних коефіцієнтів — арабських цифр, що пишуться перед формулою і відносяться до атомів всіх її хімічних елементів.

5. Шість-аш-два-о плюс шість-це-о-два дорівнює це-шість-аш-дванадцять-о-шість плюс шість-о-два.

6.

Хімічна формула

Кількість атомів кожного елемента у формулі

Коефіцієнт

Кількість атомів кожного елемента у записі формули з коефіцієнтом

NH3

1 атом Нітрогену

3 атоми Гідрогену

2

2 атоми Нітрогену

6 атомів Гідрогену

НВrО3

1 атоми Гідрогену

1 атом Брому

3 атоми Оксигену

3

3 атоми Гідрогену

3 атоми Брому

9 атомів Оксигену

Р2O5

2 атоми Фосфору

5 атомів Оксигену

4

8 атомів Фосфору

20 атомів Оксигену

С12Н22О11

12 атомів Карбону

22 атоми Гідрогену

11 атомів Оксигену

5

60 атомів Карбону

110 атомів Гідрогену

55 атомів Оксигену

7. Рівняння реакцій та їх вимова:

2Ag + Сl2 = 2AgCl

два-арґентум плюс хлор-два дорівнює два-арґентум-хлор

CuO + H2 = Сu + Н2О

купрум-о плюс гідроген-два дорівнює купрум плюс аш-два-о

3Mg + N2 = Mg3N2

три-магній плюс нітроген-два дорівнює магній-три-нітроген-два

2КСlО3 = 2КСl + 3О2

два-калій-хлор-о-три дорівнює два-калій-хлор плюс три-о-два

2Na + 2Н2О = 2NaOH + Н2

два-натрій плюс два-аш-два-о дорівнює два-натрій-о-аш плюс гідроген-два

8. H2O + SO3 = H2SO4

Al2O3 + 6НСl = 2АlСl3 + 3Н2О

2NaHCO3 = Na2CO3 + Н2О + СO2

Підручник можна знайти тут (Укр. мова. 2015).