ГДЗ до підручника «Хімія» О.Г. Ярошенка. 7 клас

§ 17. Валентність хімічних елементів. Складання формул бінарних сполук за валентністю

1. Валентність — це здатність атомів хімічного елемента сполучатись (утворювати хімічні зв’язки) з певним числом інших атомів.

2. І — Н, К, F, Na

II — Са, Ba, Zn, Mg, О

III — Al, В

3. У бінарній сполуці сума одиниць валентності одного хімічного елемента дорівнює сумі одиниць валентності іншого елемента.

4.

Символи елементів

О

H

N(III)

Na

Na2O

NaH

Na3N

Mg

MgO

MgH2

Mg3N2

Al

Аl2O3

AlH3

AlN

5. I2О5, Cu2O, AsH3, CS2.

6. Mr(I2O5) = 2Ar(I) + 5Ar(O) = 2 • 127 + 5 • 16 = 334

w(I) = m(I) : m(спол) = 2 • 127 : 334 = 0,76 або 76 %

w(O) = m(O) : m(спол) = 5 • 16 : 334 = 0,24 або 24 %

Mr(Cu2O) = 2Ar(Cu) + Ar(O) = 2 • 64 + 16 = 144

w(O) = m(O) : m(спол) = 16 : 144 = 0,11 або 11 %

w(Cu) = m(Cu) : m(спол) = 2 • 64 : 144 = 0,89 або 89 %

Mr(AsH3) = Ar(As) + 3Ar(H) = 75 + 3 • 1 = 78

w(H) = m(H) : m(спол) = 3 • 1 : 78 = 0,04 або 4 %

w(As) = m(As) : m(спол) = 75 : 78 = 0,96 або 96 %

Підручник можна знайти тут (Укр. мова. 2015).