ГДЗ до підручника «Хімія» О.Г. Ярошенка. 7 клас

§ 16. Відносна молекулярна маса. Масова частка елемента в складній речовині

1. Відносна молекулярна маса речовини показує, у скільки разів маса молекули більша за атомну одиницю маси. Як і відносна атомна маса, відносна молекулярна маса є величиною безрозмірною. На письмі її позначають Mr.

2. Правила обчислення відносної молекулярної маси речовини:

  • знати хімічну формулу речовини;
  • дізнатись відносні атомні маси елементів;
  • знайти суму відносних атомних мас всіх атомів, що є у складі формули сполуки.

3. А) два атоми Гідрогену, один атом Сульфуру, чотири атоми Оксигену;

Б) два атоми Нітрогену, чотири атоми Гідрогену, три атоми Оксигену;

В) два атоми Гідрогену, два атоми Оксигену.

4. Відносна молекулярна маса сполуки за формулою НСlО4:

Мr(НСlO4) = Аr(Н) + Аr(Сl) + 4Аr(O) = 1 + 35,5 + 4 • 16 = 100,5

5.

1

В

2

Б

3

Д

4

А

6.

Mr(NO) = 14 + 16 = 30; w(N) = m(N) : m(спол) = 14 : 30 = 0,47 або 47 %

Mr(HNO3) = 1 + 14 + 3 • 16 = 63 ;

w(N) = m(N) : m(спол) = 14 : 63 = 0,22 або 22 %

Mr(NO2) = 14 + 2 • 16 = 46;

w(H) = m(Н) : m(спол) = 14 : 46 = 0,30 або 30 %

Mr(NH3) = 14 + 3 • 1 = 17;

w(Н) = m(Н) : m(спол) = 14 : 17 = 0,82 або 82 %.

7.

1

2

3

4

А

В

Г

Б

8.

1

2

3

4

В

Г

Б

А

9. H2SiO3

Mr(H2SiO3) = 2Ar(H) + Ar(Si) + 3Ar(O) = 2 + 28 + 3 • 16 = 78

w(H) = m(H) : m(спол) = 2 : 78 = 0,03 або 3 %;

w(Si) = m(Si) : m(спол) = 28 : 78 = 0,35 або 35 %;

w(O) = m(O) : m(спол) = 3 • 16 : 78 = 0,62 або 62 %.

Підручник можна знайти тут (Укр. мова. 2015).