ГДЗ до підручника «Хімія» О.Г. Ярошенка. 7 клас

§ 12. Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Структура періодичної системи

1. Номер клітинки кожного хімічного елемента (його порядковий номер) дорівнює заряду ядра атома. Також у кожній клітинці вказано відносну атомну масу елементу.

2. За допомогою періодичної системи хімічних елементів Менделєєва визначають: а) кількість протонів в ядрі атома (за порядковим номером елементу); б) кількість нейтронів в ядрі атома (за різністю відносної атомної маси елементу та кількістю протонів); в) кількість електронів дорівнює кількості протонів.

3. Хімічні елементи в періодичній системі розподілені на VII періодів та VIII груп.

4. Інформація про хімічний елемент з порядковим номером 7: елемент №7 — це Нітроген; заряд ядра атома +7, кількість електронів 7; кількість протонів в ядрі атома 7, Відносна атомна маса елемента дорівнює 14, кількість нейтронів 14 - 7 = 7.

5. Хімічні елементи за збільшенням заряду ядра атома:

1

Г Карбон (6)

2

Б Нітроген (7)

3

А Сульфур (16)

4

В Ферум (26)

6. Хімічні елементи за збільшенням кількості електронів в атомі:

1

Б Гідроген (1)

2

А Фосфор (15)

3

В Хлор (17)

4

Г Кальцій (20)

7. Хімічні елементи за зменшенням відносної атомної маси:

1

В Цинк (65)

2

А Калій (39)

3

Г Силіцій (28)

4

Б Алюміній (27)

8. Багато хімічних елементів існують у вигляді кількох стійких різновидів. Відмінність між різновидами атомів одного хімічного елемента полягає в різній кількості нейтронів, тоді як кількість протонів у всіх атомів одного хімічного елемента однакова. Тому відносна атомна маса виражена дробовими числами.

9. У періодичній системі записана середня відносна атомна маса Гідрогену — 1,00797. Її значення наближене до того різновиду елемента, відсоток атомів якого в природі більший: різновид з Аr(Н) = 1.

10.

Назва елемента

Символ

Ar

Склад атома

Кількість протонів

Кількість нейтронів

Кількість електронів

Оксиген

O

16

8

8

8

Сульфур

S

32

16

16

16

Кальцій

Са

40

20

20

20

Аргентум

Ag

107

47

60

47

Алюміній

Al

27

13

14

13

11. Походження назв перших десяти елементів періодичної системи:

— назва Гідрогену (Н) походить від давньогрецьких слів «вода» та «народжую»;

— назва Гелію (Не) — від давньогрецького слова «сонце»;

— назва Літію (Li) — від давньогрецького слова «каміння»;

— назва Берилію (Be) — від назви мінералу «берил»;

— назва Бору (В) — від назви мінералу «бура»;

— назва Карбону (С) — від латинського «той, що народжує вугілля»;

— назва Нітрогену (N) — від латинського «той, що народжує селітру»;

— назва Оксигену (О) — від давньогрецького «кислий» і «народжую»;

— назва Флуору (F) — від давньогрецького «руйнування»;

— назва Неону (Ne) — від давньогрецького «новий».

Підручник можна знайти тут (Укр. мова. 2015).